POLOPROVOZNÍ TESTOVÁNÍ FILTRAČNÍHO MATERIÁLU DMI-65

Cílem testování filtračního materiálu DMI-65 bylo prokázat jeho schopnosti při odstraňování kovů, a to na konkrétní lokalitě. V rámci testování bylo sestaveno poloprovozní zařízení s instalací na úpravně vody v Ivančicích, kde je využíváno podzemního zdroje vody se zvýšeným obsahem především manganu. Jelikož se ve zdroji vyskytuje i železo a baryum, bylo v průběhu poloprovozní zkoušky sledováno odstranění i těchto prvků z vody.

Podobné odporúčané články: 

PCI Pecitherm® MultiPlus – CERTIFIKOVANÝ A DIFÚZNE OTVORENÝ BALKÓNOVÝ SYSTÉM BEZ POUŽITIA CEMENTOVÉHO POTERU

Spoločnosť PCI sa snaží neustále reagovať na požiadavky trhu a tomu prispôsobuje aj svoje aktivity. V súčasnosti sa neustále kladie dôraz na tepelnú ochranu obvodového plášťa budov. Je jedno, či sú to novostavby alebo obnovované stavby. Zateplením fasády sa tepelná ochrana nekončí. Je potrebné prihliadať aj na ostatné konštrukcie, ako sú balkóny a lodžie. Tieto konštrukcie sú zväčša votknuté do obvodovej steny. Sú často zdegradované a vytvárajú tepelné mosty v prípade ich nedostatočnej tepelnej ochrany. Tepelné mosty nie sú žiaduce a sú spájané s hygienickými problémami v interiéri.

ZATEPĽOVANIE STAVIEB SI ŽIADA AJ OD PROJEKTANTOV VIAC

Zatepľovanie stavieb je aj z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb vždy aktuálnou témou pre vlastníkov stavieb, odborníkov zabezpečujúcich stavebný dozor, realizačné firmy, projektantov a v neposlednom rade špecialistov požiarnej ochrany.

Najväčšia celosvetová súťaž architektov a dizajnérov pochádza zo Slovenska!

Už len niečo vyše mesiaca majú mladí architekti a dizajnéri z celého sveta, na prihlásenie sa do najväčšej celosvetovej súťaže INSPIRELI AWARDS 2016. Úspech v silnej konkurencii 700 súťažiacich zo 73 krajín sveta bude pre víťaza vstupenkou medzi architektonickú elitu.

Podobné odporúčané články: 

AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA POMOCOU SYSTÉMOV TABS UPONOR CONTEC A CONTEC ON HL, SL

Stále lepšie tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií stavieb dávajú predpoklady na použitie nových progresívnych systémov vykurovania a chladenia. Vďaka zníženej potrebe energie je možné použiť nízkoteplotné zdroje tepla (napr. tepelné čerpadlo) v zime, respektíve vysokoteplotné zdroje chladu v lete (tepelné čerpadlo, geotermálna energia, studničná voda).

DLHOROČNÁ SLOVENSKÁ TRADÍCIA VO VÝROBE ARMATÚR POCHÁDZA Z MYJAVY

Kvalitný výrobok je výsledkom dlhoročnej usilovnej práce, trpezlivosti a progresu. Spočíva v tradícii jeho výroby a tú už viac ako 80 rokov dodržiava Myjavská armatúrka, ktorá od roku 2000 pokračuje pod značkou SLOVARM, a. s. Vo svojom portfóliu má širokú škálu kvalitných výrobkov z radov armatúry pre rozvody vody, armatúry pre spojovanie, pre vykurovacie systémy, sanitárne armatúry a PEX-THERM systém SLOVARM pre rozvody vody, vzduchu a kúrenia.

Nová webová stránka PSS, a. s. - moderná, prehľadná, komplexná

Prvá stavebná sporiteľňa má vynovenú web stránku. Všetko o financovaní bývania, sporení, úveroch či poistení nájdete pod jednou strechou - na www.pss.sk - teraz v modernom dizajne a s intuitívnym vyhľadávaním. Cieľom redizajnu webovej stránky PSS, a. s., bolo jej sprehľadnenie, jednoduché a zrozumiteľné rozdelenie kategórií, atraktivita pre konečného užívateľa a najmä prehľadná dostupnosť dôležitých informácií.

Zákaznícke návyky sa menia – prednosť pred cenou dostáva kvalita. Podiel výrobkov firmy Makrowin v najvyššej kvalite narastá

Popredný slovenský výrobca drevených a drevohliníkových okien - spoločnosť Makrowin, s.r.o., Detva vyrába čoraz väčší podiel svojich výrobkov v najvyššej kvalite, z najkvalitnejších materiálov a technicky najnáročnejších. Signalizuje to posun požiadaviek zákazníkov, ktorí sa čoraz viac orientujú na kvalitu, za ktorú sú ochotní si aj priplatiť.

Spoločnosť ROCKWOOL získala ocenenia v súťaži Najlepší výrobca stavebnín

Spoločnosť ROCKWOOL, výrobca izolácií z kamennej vlny, získala v rámci 9. ročníka súťaže Najlepší výrobca stavebnín 2015, ktorý prebehol v Českej republike za podpory Zväzu podnikateľov v stavebníctve ČR a Ministerstva priemyslu a obchodu ČR, hneď dve ocenenia. Odborná porota ocenila projekty bohumínskeho závodu ROCKWOOL, ktoré prispievajú k znižovaniu energetickej náročnosti budov a dopadov výroby na životné prostredie.

PROBLEMATIKA TEPELNÝCH ZISKOV V PODKROVNÝCH BYTOCH

Hlavne v historických centrách miest, kde je problém s výstavbou nových bytových domov sa začali rekonštruovať podkrovné priestory na byty. Podkrovné byty však majú pri svojich výhodách aj svoje nevýhody. Cieľom príspevku nie je posudzovať všetky výhody a nevýhody podkrovných bytov, ale poukázať na jednu nepríjemnú stránku takéhoto bývania, a to zvýšenú teplotu vzduchu v letných mesiacoch. Samozrejme aj táto nevýhoda podkrovných bytov sa v dnešnej dobe dá riešiť technickými prostriedkami. Dôležité je však uvažovať s priestorom na zabudovanie zariadenia ešte v čase prípravy na realizáciu. V príspevku sú zdokumentované namerané teploty exteriérového vzduchu, vypočítané teploty exteriérového vzduchu a teploty interiérového vzduchu namerané v podkrovnom priestore po jeho rekonštrukcii.

VÝTAHY PARDUBICE A. S. MAJÚ ČO PONÚKNUŤ

Bytové Družstvo Humenné má v správe 163 výťahov, z toho 55 je BOV-250, ktorých strojovňa sa nachádza pod šachtou výťahu a k nástupnej stanici vedie strmé schodisko.