ZATEPLENIE A OCHRANA HISTORICKÝCH BUDOV

01.02.2011 09:00

Seminár je určený pre projektantov, architektov, majiteľov a správcov historických budov, ako aj pre inštitúcie pamiatkovej ochrany.

 

Program seminára

 

8,30 - 9,00                  prezentácia

9,00 - 9,10                  zahájenie seminára

9,10 - 11,30                REMMERS – systémy na ochranu a sanáciu stavieb, Česko

 

Ø      Injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti – šetrné technológie, injektáže krémami

           Ing. Pavel Šťastný CSc.

Ø      IQ- THERM – systém vnútorného zateplenia

Radim Lovětínský

Ø      Sanácia pivničného muriva pre komerčné využitie a voľný čias

Ing. Pavel Šťastný

Prestávka

Ø      Paropriepustné epoxidové povlaky – BS 2000/3000

Radim Lovětínský

Ø      Obnova pamiatkových fasád z kameňa, tehelného a kamenného muriva

Ing. Pavel Šťastný CSc.

 

12,00-12,30                STOMIX Košice , špecialista na zateplenie a sanáciu budov

Ø      Sanácia obvodových konštrukcií stavieb

Ø      Systém tepelného zabezpečenia podlahových plôch

     Tibor Bažalovič

Ø      TU SVF v Košiciach, doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.- energetická certifikácia budov

Diskusia

 

13,00                        Spoločný obed

Miesto konania: 
reštaurácia DOUBLE TIFFANY na Hlavnej ulici č. 95 v Prešove.
Organizátor: 
STOMIX Košice, s.r.o a REMMERS, CZ