Zákon o ochrane osobných údajov + zmeny podľa novely č. 84/2014

18.07.2014

 

Cieľ kurzu

Dňa 15.4.2014 nadobudol účinnosť Zákon č. 84/2014, ktorý vo viacerých bodoch mení Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013,ktorý je účinný od 1. júla 2013. Účinnosťou novely zákona sa menia povinnosti ohľadom zodpovedných osôb, ktoré však naďalej musia úspešne vykonať skúšku na ÚOOÚ, mení sa registrácia informačných systémov, správne poplatky, poučenia oprávnených osôb, ubudla povinnosť mať bezpečnostné smernice avšak bezpečnostné projekty sú naďalej povinné pre väčšinu prevádzkovateľov (FO, PO, orgánov – všetkých, ktorý spracúvajú osobné údaje), mení sa pokutovanie orgánom dohľadu za nesplnenie povinností prevádzkovateľov atď.

 

Cieľová skupina

Školenie je určené pre všetky oprávnené a zodpovedné osoby, pre všetkých kto spracúva osobné údaje, či už ide o majiteľov firiem, zamestnancov alebo živnostníkov, lekárov, úradníkov...

 

Obsah školenia:

  • 1. Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013, novela zákona č. 84/2014 a dve VYHLÁŠKY 164/2013 a 165/2013
  • 2. ochrana osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní,
  • 3. zásady spracovávania osobných údajov,
  • 4. bezpečnosť osobných údajov, bezpečnostné projekty
  • 5. ochranu práv dotknutých osôb, povinnosti oprávnených osôb a zodpovedných osôb
  • 6. cezhraničný tok osobných údajov,
  • 7. registrácia a evidencia informačných systémov,
  • 8. zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov, jeho kontrolná činnosť a ukladanie pokút, priebeh skúšok na úrade
Miesto konania: 
Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4, zasadačka S1
Organizátor: 
ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o.
Kontakt: 
tel.: 0915 668 990, e-mail: edita.svorenova@econconsulting.sk, www.education.sk
Poplatok: 
54 EUR s DPH