OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

17.10.2017
18.10.2017

 

celostátní odborný seminář – XII. ročník


otvorove-vyplne.jpg

 

Výplně otvoru – okna, vnější a vnitřní dveře, uzávěry apod. svými specifickými vlastnostmi zajišťují plnění řady základních technických požadavků na stav-by, ale i požadavků vyplývajících např. z památkové ochrany budov nebo městských zón. Vlastnosti výrobků deklarované výrobcem, nejen v prohlášení o vlastnostech vymezují vhodnost daných výrobku pro použití v konkrétní stavbě. Použití nevhodných výrobků do realizovaných staveb je často překážkou v jejich řádném používání. Těmto problémům bude věnován letošní seminář.   

 

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY

 1. Novinky v oblasti legislativy a norem, tipy pro výběr oken
  Specifické požadavky na výplně otvoru, změny technických norem a předpisů ve vztahu k otvorovým výplním v rozsahu základních požadavků na stavby a potřeb uživatelů
 2. Dřevěná okna, specifické požadavky stavebníků,
  – Okna pro památkově chráněné objekty
  – Repliky původních oken běžné stavby
  – Kování
 3. Okna pro energetický úsporné stavby a stavby šetrné k životnímu prostředí
  – Vize, současná situace a vývoj
  – EPBD II – specifika a odlišnosti od standardních výrobků
 4. Návrh otvorových výplní dle planých norem a předpisů a požadavků stavebníků
  – Příklady z praxe
  – Výměna oken, změna stavby v užívání, stavební řízení, změna stavby, vztah k právním předpisům
 5. Vady a poruchy staveb způsobené špatným návrhem / montáží výplní otvorů a jejich užíváním
 6. Údržba a servis výplní otvorů
  – Záruka na výrobek, záruka na montáž
  – Inovace procesů údržby, řízená preventivní údržba, návody jak OV udržovat.
 7. Digitalizace ve stavebnictví
 8. Stínicí technika
 9. Povrchové úpravy výplní otvorů, požadavky na povrchové úpravy a jejich ověřování
   
Miesto konania: 
EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 03 Hradec Králové
Organizátor: 
Stavokonzult Eduk s.r.o., Rudé Armády 60, 403 01 Dolní Zálezly
Kontakt: 
Lucie Růžičková: GSM: 777 769 712, e-mail: lucie.ruzickova@stavokonzult.cz