SANHYGA 2017

19.10.2017
20.10.2017

 

22. ročník vedecko-technickej konferencie s medzinárodnou účasťou

sanhyga_2017.jpg

 

Stretnutie vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách. Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

 

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

 

Program tohtoročnej 22. medzinárodnej vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy:

  • legislatíva a trendy v zdravotnej technike
  • kvalita vody a jej úprava
  • realizácia zdravotnotechnických inštalácií – skúsenosti z praxe
  • vodovody v budovách
  • príprava teplej vody

 

Miesto konania: 
Hotel Magnólia, Piešťany
Organizátor: 
SSTP, Koceľova 15, Bratislava
Kontakt: 
Tatiana Škopková, tel.: +421 (905) 591 578, e-mail: sstp@zsvts.sk