Tepny domu 2017

11.09.2017
12.09.2017

 

tepny_domu_2017_logo.jpg

 

Medzinárodná konferencia má rýdzo vzdelávací a osvetový charakter a má za cieľ prehĺbiť záujem verejnosti o stav, výhľad, spôsob a nevyhnutnosť riešenia problematiky obnovy tepien bytových domov:

  • rozvodov pitnej vody a odvodu odpadových vôd
  • plynu
  • elektrickej energie
  • prevádzky výťahov, bezpečnosť a vzduchotechnika

 

Hlavné tematické okruhy konferencie:

  • Pitná voda – súčasnosť a budúcnosť;
  • Vnútorné prostredia v bytovom dome;
  • Bezpečné a ekonomické bývanie.
   
Miesto konania: 
Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno
Organizátor: 
Pre náš dom o.z., Bojnická 18, Bratislava, Slovenská republika
Kontakt: 
info@prenasdom.sk