AQUA 2018

12.06.2018
14.06.2018

 

22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky,
ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí

 

pozv-aqua-2018-2.jpg


www.expocenter.sk

       

Miesto konania: 
areál výstaviska Expo Center Trenčín
Organizátor: 
EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín
Kontakt: 
mobil: +421-915 771 269, e-mail: dunckova@expocenter.sk