MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2018

08.11.2018
09.11.2018

 

18. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou

mart_2018.jpg

 

Program konferencie je rozdelený do piatich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem a diskusného fóra k problematike. Prednášky budú venované vývoju v metrológii, energetickej legislatíve Európskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR v roku 2017 a 2018.

 

Ustanovenia Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla boli prvý krát aplikované vo vyúčtovaní nákladov za rok 2018. Konfrontovať prax s legislatívou bude niekoľko príspevkov a diskusné fórum.

 

Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

 

Pozornosť budeme venovať nielen rozpočítaniu nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.

 

Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

 

www.sstp.sk

 

Miesto konania: 
hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec
Organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, Bratislava
Kontakt: 
Jana Polakovičová, mobil.: +421 903 562 108, tel.: + 421 2 5020 7627, e-mail: sstp@zsvts.sk
PrílohaVeľkosť
program_mart_2018.pdf678.24 KB
prihlaska_-_ucast.doc78 KB