MOŽNOSTI ÚSPOR PRI PRÍPRAVE TEPLEJ VODY A VYKUROVANÍ

22.03.2018 08:30

 

ODBORNÝ SEMINÁR QUANTUM

pre projektantov, energetikov, prevádzkovateľov a technických pracovníkov

 

 quantum-pvk-tzb.jpg

 

 

  • Príprava teplej vody - nový návrhový SW
    Výpočet potreby tepla pre prípravu TV, profily odberu TV, návrh veľkosti zásobníka TV a zdroja tepla pre prípravu TV, ukážka využitia SW, príklady z praxe
  • Praktické skúsenosti pri návrhu domového plynovodu
    Návrh domového plynovodu, súčasný štart niekoľkých plynových spotrebičov, súčinnosť projektu plynu, kúrenia a kanalizácie
  • Poistné a bezpečnostné prvky systémov vykurovania a teplej vody
    Požiadavky návrhu poistného ventilu, požiadavky napojenia poistného ventilu na odpadové potrubie kanalizácie

 

 

QUANTUM Heating s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na ohrev teplej vody, tradičný dovozca výrobkov so značkou QUANTUM, predajca plynových zásobníkových a prietokových ohrievačov vody, kondenzačných kotlov, plynových ohrievačov vzduchu, solárnych panelov a zariadení na úpravu vody.

 

Prihlášku na seminár vyplňte na stránkach www.quantumas.sk alebo www.tzbportal.sk

 

Miesto konania: 
Dom ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava
Organizátor: 
QUANTUM