TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019

22.05.2019
24.05.2019

 

20. medzinárodná konferencia

 

Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov

 

teplo_2019.jpg

 

Tematické okruhy konferencie:

  1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
  2. Stavebné materiály, stavebné konštrukcie a ich vlastnosti zabezpečujúce tepelnú ochranu budov
  3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
  4. Trendy a príklady navrhovania a zhotovenia budov zabezpečujúcich budovy s takmer nulovou potrebou energie

 

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský večer.

 

Cieľová skupina:

Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov, pracovníci výskumu a vývoja, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

 

Miesto konania: 
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Kontakt: 
tel./fax: +421 2 502 076 50, tel. sekretariát ZSVTS: +421 2 502 076 49, mobil: +421 915 241 438, e-mail: stav@zsvts.sk
PrílohaVeľkosť
teplo_2019_pozvanka.pdf57.98 KB
teplo_2019_prihlaska.pdf36.44 KB