BIASI KONDENZAČNÝ TURBO KOTOL

Kontakt:Nová Osada 1192901, Dunajská Stredatel: 031/5527783, 031/5528601, 0905693652email: quadroflex@quadroflex.skWeb: www.quadroflex.sk
Detaily o firme

Nový kondenzačný kotol BIASI TURBO už aj na Slovensku!

 

BIASI je taliansky výrobca kotlov s tradíciou od roku 1930, ktorý neustále vyvíja a vyrába nové produkty. Je jedným z popredných firiem, ktoré neustále prinášajú nové trendy ako aj nové technické riešenia na pôde skvalitnenia výrobkov ako sú plynové kondenzačné kotly. Firma QUADROFLEX s. r. o. prináša na slovenský trh širokú škálu najmodernejších a najúspornejších kondenzačných kotlov, ktoré vám predstavíme v najbližších vydaniach časopisu PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + klimatizácia.

 

biasi 

 

turbo

 

Nový kondenzačný kotol s menom TURBO bol vyvinutý tak, aby jeho montáž bola jednoduchá a to na nové ako aj na staršie vykurovacie systémy. Vyrábaný je v prevedeniach kombinovaný (S) a len pre vykurovanie (SV), súčasne vo verziách 24 a 28 kW.

 

Turbo kotol spĺňa všetky prísne nariadenia, je schválený na pripojenie spalín ku komínovým systémom z hliníka ako aj ich zberných systémov bežne používaných v bytových domoch. Ku kotlu je možné pripojiť Multizone hydraulický modul a ovládať viac teplotných okruhov rozdielnych teplôt. Súčasťou kotla je úsporné plne modulačné obehové čerpadlo, vstavaný 3-cestný motorický ventil. Má prehľadný digitálny displej s podsvietením. Výstup spalín a nasávanie vzduchu je možné riešiť koaxiálne 60/100 alebo delený odvod spalín 80/80. Má kompaktné rozmery (800 x 400 x 350), vďaka čomu je jednoducho umiestniteľný aj v malých priestoroch. Kotol má procesorom riadenú elektroniku a autodiagnostiku. V prípade poruchy kotol zobrazí číselný kód, podľa ktorého už zákazník vie určiť druh poruchy kotla. Ku kotlu sa môže pripojiť ekvitermika (iba vonkajší snímač), ktorá riadi výstupnú teplotu vody do radiátorov podľa nastavenej krivky.

 

 

biasi schema

1 – výmenník na strane spalín, 2 – ventilátor, 3 – odvod kondenzátu, 4 – plynový ventil, 5 – snímač spalín, 6 – horák, 7 – čerpadlo, 8 – poistný ventil, 9 – expanzná nádoba, 10 – sekundárny výmenník, 11 – 3-cestný motorický ventil, 12 – snímač prietoku TV, 13 – snímač tlaku, 14 – vstavaný by-pass

 

TURBO kotol má pre koncového užívateľa jednoduché ovládanie, programovanie a je úsporný vďaka sekundárnemu výmenníku na výstupe spalín. Cez výmenník na strane spalín prechádzajú spaliny, týmto predhrievajú vodu do vykurovacieho systému čím sa znižuje ich teplota. Toto má za následok vyššiu účinnosť ohrevu a nižšiu produkciu škodlivín obsiahnutých v spalinách v porovnaní s tradičnými kotlami. Vďaka získaniu tejto energie má TURBO kotol v porovnaní s tradičnými kotlami vyššiu účinnosť. Výstupná teplota spalín oproti kondenzačným kotlom neklesá pod 60 °C takže je ich možné naďalej inštalovať na staršie komínové systémy. Vysoká kvalita, bezpečnosť, dlhá životnosť a jednoduchá údržba produktov BIASI vám bude zárukou spokojnosti a bezproblémového vykurovania vášho domu, bytu alebo prevádzky.

 

 

turbo kotol

Výmenník na strane spalín

 

Úlohou výmenníka je získanie tepla zo spalín čím predhrieva vodu, ktorá potom prúdi do primárneho výmenníka. Výmenník s veľkou plochou sa vyrába z hliníkového plechu rebrového tvaru preto, aby vznikla kondenzácia. Medený primárny výmenník s veľkou plochou a rovnobežnými prietokovými kanálmi je pre výrobky BIASI charakteristický. Vďaka zníženému hydraulickému odporu napomáha prietoku vody medzi výmenníkom tepla a vykurovacím systémom.

 

turbo vymenik