EKONOMICKY EFEKTÍVNA KOMBINÁCIA REGULÁCIE A VÝKONNOSTI

Kontakt:Továrenská 49953 01, Zlaté Moravcetel: +421 37 6920 300email: danfoss.sk@danfoss.comWeb: www.heating.danfoss.sk
Detaily o firme

Vyvažovacie guľové ventily Danfoss
pre systémy Centrálneho zásobovania teplom

 

Každý systém Centrálneho zásobovania teplom (ďalej CZT) vyžaduje sieťovú reguláciu a hydraulické vyváženie. Za týmto účelom vytvorila spoločnosť Danfoss vyvažovacie guľové ventily (BaBV: Balancing Ball Valves). Ide o jedinečný ventil, v ktorom sú integrované dve špecifické funkcie do jednej.

 

Vyvažovacie guľové ventily Danfoss JIPTM umožňujú v jednom oceľovom telese súčasne funkciu uzatvárania aj vyvažovania. To zaručuje, že proces zatvárania a otvárania ventilu nemá vplyv na polohu (zdvih) regulačného prvku – čo znamená perfektnú reguláciu a maximálnu efektívnosť. Typový rad vyvažovacích guľových ventilov bol navrhnutý špeciálne pre splnenie náročných požiadaviek parametrov teplonosného média, požadovaných v systémoch CZT.

 

 

 1_babv.jpg

Nezávislé funkcie vyvažovania a uzatvárania pomáhajú zabezpečiť:

  • presné vyváženie
  • dlhú životnosť, pretože guľový uzáver sa nepoužíva na vyvažovanie a nemajú naň vplyv drsné častice vo vode
  • optimálnu výkonnosť pri vysokých prevádzkových teplotách (150 °C) a pri vysokých tlakoch (PN 25)

 

Bezpečné uvedenie do prevádzky pri vysokých teplotách umožňujú meracie prvky, integrované v guľovom ventile.

 

Konštrukcia BaBV

2_konstr_babv.jpg 

 

Typické aplikačné oblasti BaBV

3_aplik_obl.jpg 

 

Perfektná kombinácia s množstvom výhod

Perfektné uzatváranie

Dômyselná konštrukcia pružiny zabezpečuje trvalé pritláčanie tesnenia na guľový uzáver a tým úplnú tesnosť uzatváracieho ventilu. Na zabezpečenie úplnej tesnosti odporúča spoločnosť Danfoss použiť krúžky sedla z PTFE, vystuženého uhlíkovým vláknom.

4_uzatvar.jpg 

 

Ventily spoľahlivo tesnia voči vonkajšiemu prostrediu aj pri vysokých a meniacich sa teplotách. Jedinečná upchávka vretena s uhlíkovým vláknom, vystuženým z PTFE, zabraňuje vonkajšej netesnosti a predlžuje životnosť výrobku. Konštrukcia pružiny umožňuje rovnomerné rozloženie tlaku voči guľovému uzáveru a reguláciu prevádzkového krútiaceho momentu na zabránenie vnútornej netesnosti. Ventily možno veľmi ľahko otvoriť a zatvoriť vďaka nezávislosti axiálnej sily a jedinečnému odtrhovaciemu systému.

 

Jasné a presné vyváženie

Presné vyváženie je základom správnej funkcie a optimálnej výkonnosti vykurovacieho systému. Vyvažovacie guľové ventily Danfoss vám umožňujú výber zo 60 polôh nastavenia – v rozsahu od 0 do 6 po „0,1“ krokoch. Pre maximálne uľahčenie procesu uvedenia do prevádzky majú ventily špeciálnu rukoväť s jasnou vizualizáciou nastavenia.

5_vyvazenie.jpg 

 

 

Nezávislosť funkcií vyvažovania a uzatvárania súčasne zabezpečuje, že nastavenie zdvihu pre vyváženie nie je ovplyvnené uzatvorenou polohou, čo umožňuje dosiahnuť presnú stabilitu a bezchybnú prevádzku.

 

Technické údaje

6_techn_udaje.jpg 

Vyvažovacie guľové ventily Danfoss sú ventily s ručným nastavením pre hydraulické vyváženie systémov vykurovania a chladenia. Súčasne ich možno použiť ako uzatváracie ventily.

 

Oceľové ventily BaBV majú plne zvárané teleso a sú k dispozícii s prírubovým alebo navarovaným prípojom.

 

Pre získanie viac technických informácií o vyvažovacích guľových ventiloch Danfoss kontaktujte nášho špecializovaného predajcu pre komponenty CZT v Danfoss spol. s r.o. Zlaté Moravce:

 

Dipl. Ing. Ján Toma
Mobil: +421 905 404 899
E-mail: Jan.Toma@danfoss.com
www.sk.danfoss.com 

      

Podobné odporúčané články: