K solárnemu balíku HERZ Klasik môžete získať štátnu dotáciu až 1728 Eur!...

Kontakt:Šustekova 16850 05, Bratislavatel: +421 2 6241 1909email: infosk@herz.euWeb: www.herz.eu
Detaily o firme

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, tzv. dotácie je hlavne v poslednom období veľmi často diskutovaná téma.  Zásadnú  úlohu v tejto oblasti na Slovensku hrá projekt Zelená domácnostiam.

 

zelena

Čo to vlastne znamená?

Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že štát sa prostredníctvom tohto projektu snaží podporiť využívanie takých zdrojov energie v budovách, pri ktorých neunikajú škodlivé spaliny do ovzdušia,  a ktorých zásoby sú takmer nevyčerpateľné, pretože sa prirodzeným kolobehom v prírode obnovujú. Ide o zdroje energie ako sú kotly na biomasu, tepelné čerpadlá, veterné turbíny, fotovoltaické články a solárne systémy.

 

 herz2

V čom spočíva podpora?
Štát prispieva finančnými prostriedkami na inštaláciu malých zariadení, pričom výška finančného príspevku je presne daná pre konkrétny typ zariadenia podľa jeho výkonu.

 

Pozrime sa bližšie na podporu solárnych systémov

V rámci projektu je možné získať podporu slnečných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Výška dotácie pre rodinný dom predstavuje 500€/kW  inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, pričom maximálna výška podpory je 1750 € na inštaláciu.

 

Takže, ak sme investor, ktorý chce čo najviac investície do soláru pokryť prostriedkami z dotácie hľadáme zostavu solárnych kolektorov, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

  • sú zaradené medzi oprávnené zariadenie pre získanie dotácie na www.zelenadomacnostiam.sk
  • inštalovaný výkon kolektorov sa pohybuje okolo 3,5 kW
  • vysoká kvalita
  • dlhá záruka
  • prijateľný pomer ceny, kvality, výkonu a získanej dotácie
  • plus pridaná hodnota J...

 

herz3

 

Solárny balík HERZ Klasik, ktorý uviedla spoločnosť HERZ začiatkom tohto leta na trh ako produkt  „šitý na mieru“ pre dotáciu spĺňa všetky vyššie uvedené atribúty:

  • 3 solárne kolektory CS 125, ktoré balík obsahuje sú zaradené v zozname oprávnených zariadení pre získanie dotácie
  • vzhľadom na výkon tejto zostavy, ktorý je 3,456 kW je možné získať dotáciu až vo výške 1728 Eur.
  • ide o solárne kolektory tradičnej nemeckej výroby, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou a zárukou 10 rokov
  • solárny balík HERZ Klasik obsahuje okrem 3 ks solárnych kolektorov, základnú sadu na ich osadenie na strechu, zásobník pre ohrev teplej vody s objemom 300l, reguláciu CS 1.3, čerpadlovú skupinu, expanznú nádobu s objemom 18 l a 25 l solárnej kvapaliny. To všetko, vrátane montáže za cenu 3999 Eur s DPH.

 

Ak odpočítame výšku dotácie budú naše priame náklady zhruba na úrovni necelých 2300 Eur s DPH. Po zohľadnení drobných investícií do rozvodov a uvedomení si, že za energiu zo slnka, ktorá môže predstavovať 20 – 35% z celkovej energie potrebnej na ohrev teplej vody a podporu vykurovania  v domácnosti nám od nikoho nepríde účet, stane sa z realizácie nášho solárneho systému skutočne veľká výzva! A k tomu bonus navyše – náš osobný prínos k ozdraveniu životného prostredia našich detí! 

 

herz4

 

A čo pridaná hodnota HERZ?

Spoločnosť HERZ má za sebou bohatú históriu a silné zázemie, pôsobí na trhu už viac ako 22 rokov, má tím špičkových technikov, ktorí pôsobia po celom Slovensku. Sú tam, kde potrebujete, pripravení poradiť Vám, či už pôjde o technické riešenie solárneho systému alebo o to, aké kroky je potrebné urobiť, aby ste dotáciu na solárny systém získali.

Najlepšia je vlastná skúsenosť.
Príďte nás vyskúšať!

 

Bližšie informácie a kontaktné údaje získate na www.herz.sk.