NÁVŠTEVA VO FABRIKE VSH FITTINGS B. V.

Kontakt:Krajní 801252 42, Jesenicetel: +420602471213email: marketing.praha@comap.euWeb: www.comappraha.cz
Detaily o firme

V nemenovanom veľkosklade vodo-kúrenárskeho sortimentu som počul nedávno jednu zaujímavú vetu: „... je úplne jedno čo kúpiš a od ktorého výrobcu výrobok je, lebo všetko je aj tak vyrobené v Číne, a to, čo nie je vyrobené v Číne, je falzifikát...“. Na túto vetu som si spomenul, keď som mal tú česť navštíviť spolu s viacerými zástupcami realizačných firiem a veľkoobchodov výrobný závod VSH Fittings B.V. v holandskom Hilversume. Tu vyrábajú mimo iného aj sortiment tvaroviek X Press a SudoPress, o ktorých sme v našom časopise už písali v minulosti.

 

Spoločnosť VSH, je takisto ako COMAP Praha, s. r. o., členom skupiny Aalberts Industries. Táto skupina operuje prostredníctvom svojich vyše 200 zastúpení vo vyše 30 krajinách sveta. Skupina má ročný obrat cca 2522 miliónov €, pričom skupinu Aalberts vieme členiť na: na BUILDING INSTALATION – CLIMATE CONTROL – INDUSTRIAL CONTROLS – INDUSTRIAL SERVICE.

 

fabrika1

 

Výrobný závod VSH Fittings B. V. sa nachádza polhodinku jazdy autom od Amsterdamu. Naozaj sprvoti navonok nenápadná budova skrýva v sebe bohatú tradíciu, špičkovú výrobnú technológiu a vyše 260 kmeňových zamestnancov, ktorí sa starajú o výrobu kvalitných tvaroviek, ktoré sa distribuujú takpovediac do celého sveta. Fabrika sa môže popýšiť aj krásne zriadeným školiacim centrom, v ktorom sa stretávajú odborníci z rôznych krajín – či ide o projektantov, montážne firmy alebo odborníkov – pre všetkých je dosť toho, čo sa dá obdivovať. Spoločnosť bola založená v roku 1931, od roku 1991 je členom nadnárodnej skupiny Aalberts Industries.

 

fabrika2

 

Firma sa so svojim obratom cca 130 mil. € ročne nemá za čo hanbiť. Polovicu svojej produkcie predávajú sami, druhú polovicu predajú prostredníctvom svojich pobočiek cez predajnú sieť Aalberts Industries v jednotlivých krajinách Európy. Cieľovou skupinou sú obchodné firmy s distribúciou pre inštalatérske firmy (tak, ako to funguje aj u nás na Slovensku). Druhým spôsobom predaja je priamy predaj cez projekty – čo zatiaľ u nás neexistuje. S takýmto spôsobom predaja sa môžeme stretnúť v Amerike alebo na Blízkom východe.

 

fabrika3

 

Čím sa môže fabrika naozaj pýšiť, to je vlastné výskumné a vývojové centrum. Dôležité je to v neposlednej rade aj preto, že sa vo fabrike vyrába okolo 3000 rôznych položiek, ktoré sa následne distribuujú do 80-tich krajín sveta. Tieto je nutné certifikovať podľa požiadaviek každého odberateľského štátu zvlášť. Každý produkt musí spĺňať normy, ktoré sú všade iné. Toto sa dá zabezpečiť len vtedy, ak máte vlastné vývojové centrum a hlavne medzinárodne uznávanú skúšobňu, ktorá je schopná certifikáciu realizovať podľa požiadaviek a noriem odberateľského štátu. Bez toho by určite obchod nefungoval tak úspešne, ako funguje.

 

fabrika4

 

Čo všetko sa vyrába? Nosnými produktmi sú známe tvarovky: VSH XPress, VSH SudoPress, VSH Super, VSH XPress HP, VSH Shurjoint. Sortiment tvaroviek XPress, SudoPress je známy aj na Slovensku a používa ho už množstvo spokojných inštalatérov.

 

Lisovací systém XPress, ktorý je vytvorený zo sortimentu lisovacích tvaroviek z medi a bronzu, uhlíkovej oceli a nerezovej oceli s lisovacím profilom tvaru „M“. Je vhodný pre rozvody vody, kúrenia a chladenia, solárnych rozvodov, a rôznych priemyselných aplikácií. (Viď obrázky: para – stlačený vzduch – protipožiarna inštalácia – sprinkler systémy – laboratórne rozvody) ako aj rozvodov plynu.

 

fabrika5

 

Výhodou takto riešených spojov nie je len ich rýchlosť, ale ide hlavne o kvalitu prevedeného spoja. Pri dodržaní základných postupov lisovania nie je v podstate žiadne riziko, žeby spoj nebol kvalitný. Patentovaný špeciálny „O“ krúžok spôsobuje netesnosť vody (média) do času, kým nie je spoj zalisovaný. Takáto bezpečnostná poistka slúži na to, aby sa na zalisovanie nepozabudlo.

 

Lisovací systém SudoPress s technológiou Visu-Control sú tvarovky s takisto veľmi širokým uplatnením pri realizácii rozvodov vody, kúrenia, chladenia, solárnych rozvodov aj rozvodov plynu a rozvodov z medených rúrok. Realizácia spoja je jednoduchá a hlave spoľahlivá. Znovu vyzdvihneme skutočnosť, že pri dodržaní technologických postupov nie je riziko, že by spoj bol nekvalitný alebo zlý. Hlavnou zmenou je lisovací profil „V“ a vedľa patentovaného „O“ krúžku na kontrolu zalisovania je tvarovka SUDOPress vybavená ešte plastovým identifikátorom na povrchu Visu-Control, ktorý umožňuje skontrolovať zalisovaný spoj vizuál­nym pohľadom pred tlakovou skúškou. Krúžok Visu-Control po zalisovaní odpadne, pri vizuálnej kontrole systému je vidieť, kde zalisovanie neprebehlo. Patentovaný „O“ krúžok ako v systéme XPress, tak SUDOPress slúži pre kontrolu tlakovou skúškou. Často sa stávalo, že tlaková skúška bola v poriadku a spoj nebol zalisovaný poriadne, len „O“ krúžok utesnil spoj rúrky a tvarovky. Podľa nariadenia EU má každý výrobca svoju metódu, ktorou je možné týmto prípadom predísť. Tvarovky SUDOPress majú nad rámec tohto požiadavku ešte aj funkciu Visu-Control, čím sa stávajú jedinečné. Oba systémy sú certifikované pre Slovensko pre všetky systémy SK03-ZSV-0532.

 

fabrika6

 

Nakoľko produkty poznáme, boli sme zvedaví na to, ako to vyzerá vo výrobe na priamo. Kamkoľvek sa vo výrobnom závode pozriete, všade vidíte mosadznú, alebo oceľovú farbu. Zaujímali nás preto ročné objemy výroby. Pri odpovedi sa niektorým zatočila hlava. Ročný objem vyrobených závitových tvaroviek z mosadze presahuje 11 miliónov tvaroviek, ktoré sú vyrobené z cca 3500 ton mosadze. Z vyše 2 miliónov metrov trubiek sa vyrobí ročne približne 20 000 000 uhlíkových a nerezových fitingov. Ako je to možné? Stačilo sa rozhliadnuť: okrem 28 (sčasti aj vlastnou fabrikou navrhnutých) robotov sa o výrobu stará 9 poloautomatických a 3 úplne automatizované roboty. V preklade to znamená, že každé 3 sekundy sa vyrobí jedna tvarovka. 80 % produkcie tvaroviek sa vyrába plnoautomaticky, napriek tomu ešte stále 20 % výrobkov je vyrobených ručne.

 

fabrika7

 

Aby mala výroba zmysel, a obchod prinášal zisk, veľmi dôležitým článkom cesty výrobku k odberateľovi je distribúcia. Túto zastrešuje viac – menej pre celý svet distribučná centrála nachádzajúca sa v neďalekom Amersfoorte. Tuto sa na ploche vyše 6000 m2 nachádza vyše 15 000 úložných miest, 8500 paliet, 2500 regálov, ktorých pozícia sa dynamicky podľa potreby zákazníkov mení. Výsledkom je skutočnosť, že 98 % produkcie sa rozošle a vykryje potrebu odberateľov z radov veľkoobchodných partnerov v jednotlivých  krajinách do 14 dní, čo je skvelý výsledok. Cieľom tejto trojstupňovej distribúcie (výrobca – distribútor/veľkoobchod – realizačná firma) je spokojnosť inštalatérov a realizačných firiem, ktoré potrebujú mať tvarovky na stavbe čo najrýchlejšie. Skvalitnenie tejto služby je cieľom VSH do budúcnosti tak, aby sa dodávky tvaroviek zrýchlili na čo najkratší možný čas. Ako sa to spoločnosti VSH podarí, uvidíme v budúcnosti.

 

Záverom musím sklamať všetkých, ktorí veria, že všetko sa vyrába v Číne. Napriek tomu, že sme navštívili všetky výrobné haly, neobjavili sme žiadny čínsky nápis. Stretli sme sa ale s príjemným kolektívnom odborníkov, ktorí výrobe tvaroviek zasvätili časť svojho života a na svoje produkty a výrobky sú právom hrdí. K ich práci a úspechom spoločnosti želáme mnoho úspechov.

 

E. Kurimský