NOVÝ ENERGETICKY ÚSPORNÝ PRIESTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY A RELATÍVNEJ VLHKOSTI RDG165KN

Kontakt:Lamačská 3/A841 04, Bratislavatel: 02 59 68 11 14Web: www.siemens.sk/sbt
Detaily o firme

Spoločnosť Siemens, divízia Building Technologies, prichádza na trh s novým regulátorom radu RDG.. Regulátor reaguje na rastúci dopyt po prístrojoch s riadením jednak priestorovej teploty, jednak relatívnej vlhkosti.

 

siemens1

 

Tento nový regulátor s komunikáciou KNX priamo riadi pripojené zariadenie tak, aby bolo zaistené optimálne pohodlie udržiavaním teploty a vlhkosti v miestnosti v požadovanom rozmedzí. To znamená väčší komfort pre užívateľa a nižšie riziko ochorenia. Udržiavanie vlhkosti v nastavenom rozmedzí však nie je dôležité len pre ľudí, ale tiež pre budovy a vnútorné zariadenia. A navyše, vďaka priamemu riadeniu DC motorov ventilátorov (rovnaké aplikácie ako s RDG160KN), tento energeticky úsporný regulátor pomáha znižovať náklady na energie. Rovnako ako RDG160KN, obsahuje nový regulátor typické aplikácie pre fan-coilové jednotky, aplikácie pre univerzálne systémy vykurovania a chladenia alebo tepelné čerpadlá. Okrem toho boli vylepšené 2-rúrkové a 2-stupňové aplikácie pre zmiešané zariadenia (napríklad pre kombinácie fan-coilových jednotiek a sálavých plôch pre vykurovanie/chladenie (podlaha, strop, radiátor) v rovnakej miestnosti).

 

Snímanie priestorovej teploty a vlhkosti regulátorom RDG165KN

Obvykle sa teplota a vlhkosť v miestnosti sníma snímačmi vo vnútri regulátora. To je najlacnejšie riešenie bez ďalších nákladov na oddelené snímače a uvedenie do prevádzky.

 

siemens2

 

Pokiaľ je ale potrebné, môže regulátor RDG165KN získavať informácie o teplote a vlhkosti prostredníctvom zbernice KNX.

 

Prehľad nových funkcií regulátora RDG165KN

 • Regulácia relatívnej vlhkosti.
 • Okenný kontakt prepne regulátor do ochranného režimu.
 • Detektor prítomnosti prepne regulátor do komfortného režimu.
 • Možnosť načítať teplotu a vlhkosť zo zbernice KNX (LTE alebo S-mód).
 • Vylepšené 2-rúrkové a 2-stupňové aplikácie s funkciami „prepínanie“ a „ventilátor až pre 2. stupeň“ pre aplikácie so zmiešanými zariadeniami.
 • Rozšírené funkcie výstupných relé pre zvýšenie efektivity systému, úsporu nákladov na energiu a pre ovládanie externého zariadenia pomocou spínacieho kontaktu (napr. na ovládanie odvlhčovača/zvlhčovača alebo spustení čerpadla iba pri požiadavke na vykurovanie/chladenie).

 

Podrobnejší popis nových vlastností

Regulácia vlhkosti

Priestorová teplota a vlhkosť môžu byť snímané buď vstavanými snímačmi, alebo môžu byť hodnoty zasielané po zbernici KNX z externých snímačov (napr. Siemens KNX snímače AQR25.. v LTE móde alebo iné KNX snímače v S-móde).

 

Maximálna vlhkosť je v prvom kroku riadená posunutím žiadanej teploty a ako druhý stupeň zopnutím kontaktu pre odvlhčovač. V našich podmienkach pripadá do úvahy riadenie vlhkosti hlavne zvyšovaním žiadanej teploty a zopnutím odvlhčovača. V regiónoch s výkonnými chladiacimi systémami možno znižovať vlhkosť tiež ochladením pod rosný bod s odvedením vzniknutého kondenzátu a spínaním odvlhčovača

 

 (1) Zníženie relatívnej vlhkosti v miestnosti zvýšením žiadanej priestorovej teploty:

1. stupeň: Žiadaná teplota sa zvyšuje (pri r. v. = žiadaná hodnota)

2. stupeň: Zapne sa odvlhčovač (pri r. v. = žiadaná hodnota + 15 %)

 

siemens3

 

Vylepšené 2-rúrkové a 2-stupňové aplikácie

Pre aplikácie s kombináciou rôznych ovládaných zariadení (napr. fan-coilové jednotky a sálavé panely pre vykurovanie / chladenie), je omnoho energeticky účinnejšie používať sálavé plochy ako 1. stupeň vykurovania (fan-coilové jednotky ako 2. stupeň vykurovania) a fan-coilové jednotky ako 1. stupeň chladenia. Sálavé plochy tak poskytujú ďalší chladiaci výkon ako 2. stupeň, pokiaľ je potrebné.

 

siemens4

 

Aby bolo možné splniť tieto požiadavky, boli vylepšené 2-rúrkové a 2-stupňové aplikácie.

 • Prepínacia funkcia pre výmenu 1. stupňa vykurovania za 2. stupeň chladenia:
  Táto funkcia zmení poradie 2 výstupov (2 stupne), keď sa regulátor prepne z vykurovania na chladenie. Zariadenie, ktoré sa pri vykurovaní používa ako 1. stupeň, bude v režime chladenia slúžiť ako 2. stupeň
 • Ventilátor aktívny len pri druhom stupni pre 2-rúrkové a 2-stupňové aplikácie:          
  V závislosti na type pripojeného zariadenia môže byť nevyhnutné, aby ventilátor bežal len pri 2. stupni (pri 1. stupni zostáva ventilátor vypnutý). Typickou aplikáciou je napríklad kombinácia podlahového vykurovania / radiátorov a fancoilovej jednotky.

 

Funkcia okenného kontaktu a detektoru prítomnosti

Vďaka 2 novým špecializovaným funkciám (okenný kontakt a detektor prítomnosti), sa regulátor prepína do útlmového alebo ochranného režimu, pokiaľ nie je požadovaný Komfortný režim.

 

Tieto funkcie nielen zabraňujú plytvaniu energií, ale tak isto môžu byť navyše kombinované s ďalšími funkciami. Napríklad čítačka vstupných kariet odošle na zbernicu informáciu, že miestnosť je obsadená a prepne regulátor do Komfortného režimu a pokiaľ je to vyžadované, rozsvieti pomocou KNX modulov svetlá.

 • Okenný kontakt však prepne regulátor do Ochranného režimu (funkcia s vyššou prioritou)

                      Vykurovanie/chladenie a ventilátor sa vypnú, kým zostane okno otvorené.

 • Detektor prítomnosti alebo čítačka vstupných kariet prepne regulátor do Komfortného režimu.

              Vykurovanie/chladenie sa spustí, len keď je miestnosť obsadená.

 

Funkcia výstupných relé

 

siemens5

 

Zapnutie pripojeného zariadenia pri požiadavke na vykurovanie/chladenie:

 • Typická aplikácia: Obehové čerpadlá pre 2-/4-rúrkové systémy bežia len počas požiadavky na vykurovanie/chladenie.
  Výhoda: Keď miestnosť dosiahne požadovanú teplotu (regulátor pracuje v mŕtvom pásme), možno obehové čerpadlá pomocou funkcie relé vypnúť a tým šetriť náklady na energiu.

 

Hlavné výhody pre koncového zákazníka a montážne firmy:

 • Komfort a vyhotovenie

–      Optimálna regulácia vďaka spojitým výstupom pre pohony regulačných ventilov.

–      Tiché prostredie vďaka premenlivej rýchlosti EC ventilátora riadeného spojitým DC signálom.

 

 • Priaznivá cena a nízke investičné náklady

–      Jeden prístroj s integrovanými snímačmi pre teplotu a vlhkosť.

–      Nízke investičné náklady vďaka priamemu pripojeniu externých zariadení pre reguláciu teploty a vlhkosti, vrátane odvlhčovača/zvlhčovača, ventilov, spínačov a snímačov.

–      Nízke investičné náklady pre aplikácie s ventilmi otvor/zatvor.

–      Jednoduché uvedenie do prevádzky, buď pomocí DIP spínačov a ovládacích prvkov regulátora, alebo konfiguračnými SW nástrojmi (ACS alebo ETS) nahraním aplikácie a nastavením parametrov.

 

 • Úspory nákladov na energie

–      Aplikácie s EC ventilátormi zvyšujú účinnosť celého zariadenia, šetria náklady na energie a spĺňajú požiadavky smernice EU (ErP2015 directive).

–      Ventilátor pracuje vždy v optimálnych otáčkach.

–      Režim ventilátora AUTO zaisťuje minimálnu spotrebu pre aktuálnu požadovanú teplotu.

–      Signál okenného kontaktu „otvorené“ prepne regulátor do Ochranného režimu.

–      Detektor prítomnosti prepne regulátor do Komfortného režimu, len pokiaľ je miestnosť obsadená.

–      Vylepšené funkcie výstupných relé pre zvýšenie účinnosti systému a pre úsporu nákladov na energie.

 

 • Univerzálny produkt

–      Jeden výrobok pokrývajúci celý rad aplikácií pre fancoilové jednotky, univerzálne systémy a tepelné čerpadlá.

–      Regulátor, ktorý je schopný riadiť zmiešané zariadenia pre 2-rúrkové a 2-stupňové aplikácie.

–      Regulátor vhodný ako pre aplikácie pracujúce s napätím 24 V AC, tak pre ventilátory a ventily s riadiacimi signálmi s napätím 230 V AC.

 

Ďalšie informácie a technickú dokumentáciu nájdete na stránke www.siemens.sk/izbove-termostaty.

 

Ing. Eduard ŽLNAY