Nový merač tepla SonoSelect™

Kontakt:Továrenská 49953 01, Zlaté Moravcetel: +421 37 6920 300email: danfoss.sk@danfoss.comWeb: www.heating.danfoss.sk
Detaily o firme

je kľúčom k poskytovaniu stabilných, spoľahlivých a konzistentných údajov o energii

 

Nový merač tepla SonoSelectTM predstavuje úplne nový štandard v meraní tepla. Obsahuje širokú škálu inovatívnych a jedinečných vlastností, ľahko sa inštaluje a uvádza do prevádzky. Neustále poskytuje merania na vysokej úrovni, a to aj v náročných teplotných podmienkach.

 

sssdes

 

Jednoduchá operácia s aplikáciou SonoApp

Jednou z hlavných vlastností merača SonoSelect je, že všetky jeho pokročilé funkcie sa dajú ovládať aj prostredníctvom smartfónu pomocou inovatívnej aplikácie SonoApp. Zložité funkcie možno jednoducho naprogramovať, prístup k bežným nastaveniam sa zrýchlil a dajú sa jednoduchšie upravovať. Vysoká úroveň použiteľnosti znižuje množstvo chýb a zabezpečuje minimálny čas inštalácie.
 

mobil 

Aké sú hlavné funkcie aplikácie SonoApp?

 • Poskytuje úplnú kontrolu nad konfiguráciou a rekonfiguráciou 
 • Overenie všetkých parametrov systému v jednom kroku 
 • Určená na jednoduchú a presnú inštaláciu 
 • Rýchla a jednoduchá zmena nastavení merača 
 • Prístup k pamäti denníka údajov pre rýchlu a presnú diagnostiku 
 • Rýchle a jednoduché spárovanie bez dokumentácie 
 • Nepretržitá rekonfigurácia a prístup k údajom zaručujú efektívnu manipuláciu s meračom. 

Komunikáciu medzi telefónom a meračom tepla pomocou aplikácie SonoApp umožňuje prívesok na kľúče SonoDongle. Je to je jednoduchý konektor BluetoothTM. K meraču SonoSelectTM sa dá pripevniť magneticky, vďaka čomu je zaručené bezpečné a stabilné pripojenie k meraču. Je kompatibilný so systémom Android (OS) a automaticky sa pripája k aplikácii SonoApp.

 

V čom spočíva jednoduchosť práce so SonoApp?

 • Konfigurácia - všetky potreby inštalatéra sú na jednom mieste (vždy k dispozícii a aktualizované)
 • Diagnostika – ponuka špičkových diagnostických funkcií cez aplikáciu SonoApp takej úrovne  aká bola známa iba v priemyselných procesných meračoch
 • Odčítavanie – je jednoduché aj pri zhoršení viditeľnosti alebo prístupových podmienok
 • Displej – je vždy v miestnom jazyku a ponúka prístup k údajom (napr. kedy bol uvedený
  do prevádzky regulačný ventil)

Originálna diagnostika

Merač SonoSelect™ ponúka cez aplikáciu SonoApp špičkové diagnostické funkcie. O systémoch sa tvrdí, že majú "diagnostiku", často to však znamená iba o málo viac než zobrazenie kódu chyby. Na rozdiel od nich merač SonoSelect™ umožňuje originálnu diagnostiku s možnosťou presného vystopovania pre rýchlu identifikáciu a opravu chýb. Ak zariadenie potrebuje servis, namiesto dohadov môžete jednoducho identifikovať hlavné príčiny.

 

sonof

 

Potvrdenie správnej inštalácie v jednom kroku
Funkčné testovanie cez aplikáciu potvrdí neprítomnosť alarmov a zabezpečí merané hodnoty v tolerovaných medziach. Šetrí náklady odstránením nejasností a zaistením správnej inštalácie aj pre neskúsených inštalatérov.Znižuje náklady na inštaláciu vďaka menšiemu počtu chybných inštalácií a požiadaviek na obsluhu.

 

Rozšírená diagnostika na cenovo efektívny servis a údržbu

Spustenie diagnostiky cez aplikáciu automaticky vytvára detailné informácie o dôležitých parametroch merača tepla a aplikácie: napr. predpoveď životnosti batérie, potenciál na opakované overenie namiesto výmeny, problémy EMC alebo vzduchových bublín. To prináša strávenie menej času riešením problémov formou pokus – omyl, aj v prípade neskúsených inštalatérov. Zároveň odstraňuje náklady na nepotrebnú alebo časovo nevhodnú výmenu merača tepla a znižuje náklady spojené so zákazníckymi sťažnosťami a nespokojnými zákazníkmi.

 

Pokročilá ultrazvuková technológia

Merač SonoSelect™ v sebe spája roky odborných vedomostí s poprednou ultrazvukovou technológiou a poskytuje novú úroveň konzistentnej presnosti merania počas dlhej životnosti. Meranie prietoku zostáva extrémne stabilné, a to aj pri nízkych rýchlostiach prietoku a pri vode nízkej kvality. Ultrazvuková technológia tiež zabezpečuje dlhú životnosť s nepretržitou spoľahlivou funkčnosťou a minimálnou alebo žiadnou údržbou.

 

Aké sú výhody ultrazvukovej technológie?

 • Vysoký dynamický rozsah
 • Stabilita pri nízkej kvalite vody
 • Nízke tlakové straty
 • Dokáže odhaliť aj nízke minimálne rýchlosti prietoku
 • Neustále vysoká presnosť merania zaručuje dlhú životnosť
 • Nízka spotreba energie – dlhšia životnosť batérie
 • Nízke náklady na údržbu
 • Počas životnosti je možných niekoľko opakovaných overení

 

Robustná konštrukcia prietokomera

Prietokomery ultrazvukových meračov tepla umožňujú striedavé vysielanie a prijímanie ultrazvukového signálu. Ich hlavnými vlastnosťami sú:

 • Nová inovatívna konštrukcia prietokomera
 • Odolnosť voči podtlaku pre vyššiu spoľahlivosť
 • Silný a stabilný signál prietokomera
 • Úplne nový a plne automatizovaný výrobný proces prietokomera

 

sonoselekc

 

Vysokofrekvenčné meranie

Zvýšená frekvencia merania zaručuje lepšie a spoľahlivejšie údaje.

 • Prietok a energia sa merajú každú 0,5 sekundu (špička vo svojej triede)
 • Teplota sa meria každé 4 sekundy (špička vo svojej triede)
 • Umožňuje merať spotrebu teplej úžitkovej vody v domácnosti

 

Ultrazvuková technológia prináša v každej fáze projektu výhody pre každého – od systémového dizajnéra až po koncového užívateľa.

 

Ako to funguje?

Ultrazvukové signály umožňujú meranie rýchlosti prietoku vody a výpočet objemu toku s najvyššou presnosťou a s najprecíznejším meraním v oblasti merania tepla. Pri prúdení vody  v potrubí sa súčasne vysiela a prijíma ultrazvukový signál. Časový rozdiel medzi signálmi sa meria a používa na výpočet rýchlosti prietoku. Objem prietoku sa dá na základe vnútorného priemeru potrubia presne odmerať.

Výkonnosť na celý život

Merač SonoSelect™ bol vyvinutý tak, aby poskytoval konzistentné a vierohodné údaje počas celej svojej životnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo všetko veľmi dôkladne navrhnuté a vyvinuté, od efektívneho využívania energie batérie a predpovedania jej stavu až po užívateľskú správu a  možnosti modernizácie.

 

Alarmy a odstraňovanie chýb

vykrickon 

V prípade neoprávneného prístupu sa okamžite spustí alarm na displeji merača a na stránke správcu. Chybné alebo poškodené merače sa dajú rýchlo vyhľadať a akékoľvek pokusy o manipuláciu sa dajú okamžite riešiť. Tak sa dá predísť potenciálnym platobným sporom medzi nájomníkmi a dodávateľom energií. Nájomníci majú zároveň istotu, že im bola presne vyúčtovaná energia, ktorú skutočne spotrebovali.

 

Automatické odčítanie merača

merac 

Prenos údajov na účely fakturácie sa dá vykonať pomocou funkcie AMR (automatické odčítanie merača) bez potreby návštevy priamo na mieste. Merač SonoSelectTM sa dá kedykoľvek dodatočne vybaviť komunikačným modulom, čo vám dáva flexibilitu špecifikovať merač pred inštaláciou vykurovacieho systému alebo po nej. Merač SonoSelect™ je neuveriteľne energeticky efektívny. Jeho dve batérie sú vyvinuté tak, aby vydržali 17 rokov pri teplote okolia do 45º Celzia. Výmena batérií je jednoduchá -  bez nástrojov alebo rizika poškodenia vnútornej dosky plošných spojov. To pomáha predĺžiť životnosť merača.

 

Robustný a všestranný, vhodný pre všetky typy aplikácií

Merač SonoSelectTM je kompaktibilný prakticky s akýmikoľvek podmienkami aplikácie. Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa dá ľahko nainštalovať do širokej škály typov inštalácie – bez ohľadu na ohyby v potrubí je zaistená presnosť. Aby bola zabezpečená dlhodobá spoľahlivosť, merač neobsahuje žiadne pohyblivé časti. K tomu sa pridávajú odolné káblové prípojky, inovatívna konštrukcia prietokomera a kvalitné materiály, ktoré sme použili v celej jeho konštrukcii, aby dlhé roky spoľahlivo fungoval.


 

seleckt

 

Navrhnutý pre výkon

Jednoduchá inštalácia

Inštalácia merača SonoSelectTM  je naozaj jednoduchá, pretože je navrhnutý tak, aby čo najviac uľahčoval život inštalatérom. Od robustného krytu a jednoduchého displeja až po intuitívne a inteligentné funkcie aplikácie SonoApp bol merač SonoSelectTM premyslene skonštruovaný tak, aby šetril čas, znižoval náklady na výrobky a minimalizoval počet opakovaných inštalácií.

 

firke

Cieľové aplikácie merača SonoSelectTM pokrývajú maximálny rozsah aplikácií, od rodinných domov až po komerčné budovy a od novostavieb až po renovácie. Viac sa o ňom dočítate na našej stránke Tepelná technika - www.heating.danfoss.sk  – v časti NOVÉ RIEŠENIASonoSelect. Alebo priamo kliknite na tento link: http://heating.danfoss.sk/new-solutions/sonoselect/#/.

 

websrcse

 

Máte záujem pravidelne čítať novinky zo spoločnosti Danfoss? Navštívte našu stránku Tepelná technika -  www.heating.danfoss.sk, časť NOVINKY a zaregistrujte sa. Alebo priamo kliknite na tento link pre rýchly prístup: http://heating.danfoss.sk/news/#/ . Prihlásenie vám zaberie iba chvíľku.

 

doplnook

 

Pokiaľ ide o riešenie problémov novej generácie v oblasti merania tepla a znižovania spotreby energie, môžete sa spoľahnúť na odborné vedomosti Danfoss. Kontaktujte špecializovaného predajcu pre komponenty CZT v spoločnosti Danfoss:

Dipl. Ing. Ján Toma
Danfoss spol. s r.o.
Mobil: +421 905 404 899
E-mail:
Jan.Toma@danfoss.com
www.heating.danfoss.sk