VITOVOLT 200: NOVÝ FOTOVOLTICKÝ MODUL S ELEKTRICKÝM VÝKONOM AŽ 270 W

Modulom Vitovolt 200 (typ M270YC) ponúka spoločnosť Viessmann nový monokryštalický fotovoltický modul, ktorý sa vyznačuje vysokým výkonom a atraktívnym dizajnom súčasne.

MOŽNOSTI USKLADNENIA ELEKTRICKEJ ENERGIE VYPRODUKOVANEJ POMOCOU OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Pre človeka je elektrická energie neviditeľná, ale zároveň sa stáva nevyhnutnejšou pre každodenný život. Elektrická energia sa radí k bežne používaným komoditám na svete. V súčasnej dobe sa celosvetová spotreba  elektrickej energie odhaduje na 12 % z celkového energetického podielu, ktorý je k dispozícii.

POSTAVME SA ENERGETICKEJ GORILE!

Tlačové vyhlásenie Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu

 

Štát sa rozhodol pochovať výrobcov čistej energie. Existenčný tlak ohrozuje 1200 firiem s 3600 zamestnancami, čo je však  horšie, stroskotáva nádej, že sa Slovensko dokáže zachytiť svetový trend a meniť sa na krajinu s modernou energetikou!

THERMO|SOLAR šíri osvetu o OZE aj konferenciami

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., usporiadal pre sympatizantov solárnej techniky a svojich najvýznamnejších obchodných partnerov zo Slovenska a Česka, v Kongresovom centre hotela Sitno vo Vyhniach, 6.3.2015 konferenciu "Solárne teplo 2015". V úvodnom príspevku riaditeľ spoločnosti  Milan Novák  predstavil vývoj na trhu termických slnečných kolektorov vo svete a Európe a miesto spoločnosti THERMO|SOLAR v ňom.

VPLYV PRÚDENIA VZDUCHU NA ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ SOLÁRNEHO KOLEKTORA

V príspevku je zdokumentovaný vplyv prúdenia vzduchu na energetickú účinnosť solárneho kolektora. Prezentované sú výsledky výskumu a laboratórnych simulácií. Ako výsledok výskumu je stanovená závislosť medzi rôznymi rýchlosťami prúdenia vzduchu a rôznymi smermi prúdenia vzduchu a energetickou efektívnosťou solárneho kolektora.

ENERGETICKÁ A FINANČNÁ ANALÝZA APLIKÁCIE SOLÁRNYCH TEPLOVODNÝCH KOLEKTOROV V BYTOVOM DOME

Obsahom článku je spracovanie prehľadnej analýzy aplikácie teplovodných solárnych kolektorov v systéme prípravy teplej vody v bytovom dome. Na základe podrobného rozboru energetickej hospodárnosti systému so solárnymi kolektormi je v druhej časti vypracovaná finančná analýza úspor vo vzťahu ku konvenčnému zásobovaniu objektu zo systému centrálneho zásobovania teplom.

ENERGETICKÁ A FINANČNÁ ANALÝZA APLIKÁCIE SOLÁRNYCH TEPLOVODNÝCH KOLEKTOROV V RODINNOM DOME

Obsahom článku je spracovanie prehľadnej analýzy aplikácie teplovodných solárnych kolektorov v systéme prípravy teplej vody v rodinnom dome. Na základe podrobného rozboru energetickej hospodárnosti systému so solárnymi kolektormi je v druhej časti vypracovaná finančná analýza úspor vo vzťahu ku konvenčnej príprave teplej vody plynovým, resp. elektrickým kotlom.

Rast kapacít obnoviteľných zdrojov energie zráža ceny elektriny

Európa vsádza na OZE, Slovensko ide v protismere

Kým vo vyspelých krajinách EU rastie podpora Obnoviteľných zdrojov energie (OZE), na Slovensku k nim narastá odpor. Oprávneným dôvodom výhrad bolo zneužitie informácií o pripravovanom poklese výkupných cien elektriny, ktoré sa odrazilo v niekoľkých podvodoch vybraných podnikateľov pri spúšťaní fotovoltických elektrární. Dôsledkom negatívnej kampane však utrpela povesť OZE všeobecne.

EURÓPA CHCE ÚČINNEJŠIE VYUŽÍVAŤ SLNEČNÚ ENERGIU

PV GRID: Začína sa nový európsky projekt na podporu masívnejšieho pripojenia fotovoltiky do distribučných sústav.

 

Viac než 20 partnerov z 13 krajín Európy sa zapojilo do medzinárodného projektu PV GRID, ktorého cieľom je rozsiahlejšie a účinnejšie využívanie solárnych zdrojov energie.

Energetiku čakajú zásadné zmeny

Najbližšie roky prinesú do energetiky zásadné zmeny – prechod od centralizovaných sietí k lokálnym , a tiež čoraz väčší záujem spotrebiteľov o energetickú sebestačnosť. Hybnou silou tohto procesu je narastajúci vplyv fotovoltiky a ďalších obnoviteľných zdrojov energie.

Štát sa snaží zatieniť slnko

Štát jednostranne podporuje jadrovú energetiku, zatiaľ čo nad slnečnou energiou sa zmráka – svedčí o tom aj plánované nesystémové a drastické zníženie výkupnej ceny za elektrinu zo solárnych zariadení.