EFEKTÍVNA ÚDRŽBA ODPADOVÝCH POTRUBÍ A KANALIZÁCIE

Upchaté potrubia výrazne narušia komfort užívateľom nehnuteľnosti...

 

Vo väčšine obytných objektov občas prichádza k upchaniu alebo blokovaniu odpadového potrubia. Či je to spôsobené konštrukčnou závadou kanalizácie – nedostatočnou dimenziou potrubia, malým spádom, alebo upchatie spôsobí predmet, ktorý do kanalizácie nepatrí, na scénu prichádza havarijná služba. Nefunkčné toalety, zápach, zatečené podlahy, poškodené zariadenia bytu, na takýto deň sa veru nikto neteší...

PRIPOJOVACIE ARMATÚRY SCHELL PRE NEZÁVADNÚ PITNÚ VODU

Nezávadnosť pitnej vody je pozorne sledovaný faktor, či už ide o sanitárne priestory v súkromnom, alebo vo verejnom sektore. Bez odbornej inštalácie a kvalitných armatúr sa starostlivosť o čistotu a nezávadnosť pitnej vody v žiadnom prípade nezaobíde.

SKÚSENOSTI PRAXE S PREPLACHOM, ČISTENÍM A KONZERVÁCIOU ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

V horúcich letných dňoch sa extrémne rýchlo zabúda na problémy spojené so zimnými mesiacmi. Či už sa jedná o obyvateľov bytových domov alebo rodinných domov, často sa vyskytuje problém s vykurovacou sústavou. Jedným z najčastejších problémov je znečistenie a zanesenie rozvodov ÚK. Mnohí si myslia, pokiaľ sa jedná o novostavby, že sa ich to týkať nemôže.

INŠPEKČNÁ KAMERA, POMOCNÍK PROFESIONÁLA ČO UŠETRÍ TISÍCKY EUR PRI PRVEJ PRÍLEŽITOSTI

(Pokračovanie z čísla 1/2017)

 

V predchádzajúcom čísle časopisu PVK 1/2017 ste mali možnosť zoznámiť sa s kamerovými systémami RIDGID. Spoznať vlastnosti kamier a monitorov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou prípravy na výkopové práce alebo pred údržbou a rekonštrukciou potrubia. Pokračovanie článku vám prináša informácie o lokalizátoroch, s ktorými mapujete, alebo vyhľadávate inžinierske siete, potrubia, či káble. Technológia lokalizácie sa využíva v spolupráci s inšpekčnými kamerami a slúži na ešte presnejšie definovanie problému pod zemou. Taktiež sa dočítate aký je ideálny spôsob výberu kamier a monitorov.

INŠPEKČNÁ KAMERA, POMOCNÍK PROFESIONÁLA ČO UŠETRÍ TISÍCKY € PRI PRVEJ PRÍLEŽITOSTI

V prípade upchatého alebo poškodeného potrubia nás môže oprava vyjsť pekne draho. Citlivý pohľad z blízka dokáže ušetriť často aj niekoľko tisíc eur a pár hodín práce. Inšpekčné kamery slúžia na preskúmanie nedostupných problémových miest, aby sme rýchlo a lacno posúdili riešenie problému a predišli zbytočným demoláciám. Môžete ich použiť aj na archivovanie záznamov pre klienta o vašom diele a o vykonaní práce. Inšpekcia sa využíva v oblasti vodovodných, kanalizačných a odpadových potrubí, ale aj v priemyselnom, automobilovom odvetví a pri budovaní inžinierskych sietí.

SKÚSENOSTI PRAXE S DODRŽIAVANÍM NORMY STN EN 806

V období posledných 2 – 3 rokoch bola vo viacerých periodikách spomínaná problematika prevzatej normy STN EN 806. Norma STN EN 806 pojednáva o inštaláciách pitnej vody. STN EN 806 sa zaoberá nielen konkrétnym prevedením vodovodných inštalácií, ale aj následným preplachom a dezinfekciou spomínaných vodovodných rozvodov. Pre spĺňanie tejto náročnej normy spoločnosť REMS GmbH vyvinula prístroj REMS Multipush, ktorý sa pomaly etabluje aj v našich končinách.

ŠIKMÝ VENTIL S INTEGROVANOU SPÄTNOU KLAPKOU – NOVINKA OD SLOVENSKÉHO VÝROBCU

Po tom, čo v roku 2015 získal výrobok Šikmý ventil cenu Najlepší domáci výrobok, sa technickí pracovníci firmy Slovarm, a. s. môžu pochváliť ďalším výborným krokom vpred. Koncom roka 2016 sa na spotrebiteľský trh dostane šikmý ventil s integrovaným spätným ventilom. Spojí tak dva výrobky do jedného.

AUSTROFLEX VĎAKA INVESTÍCIÁM STÁLE RASTIE

Austroflex si chce dlhodobo udržať pozíciu lídra na trhu, a preto neustále investuje do vývoja potrubí ako aj do zvýšenia efektivity výrobných kapacít. Flexibilné plastové predizolované potrubie AustroPUR od rakúskeho výrobcu Austroflex patrí už dnes k najlepším na svete. Teraz investuje, popri iných zlepšeniach a paralelných projektov, viac ako 1,5 milióna eur do nového vysokotlakého polyuretánového vypeňovacieho automatu.

DLHOROČNÁ SLOVENSKÁ TRADÍCIA VO VÝROBE ARMATÚR POCHÁDZA Z MYJAVY

Kvalitný výrobok je výsledkom dlhoročnej usilovnej práce, trpezlivosti a progresu. Spočíva v tradícii jeho výroby a tú už viac ako 80 rokov dodržiava Myjavská armatúrka, ktorá od roku 2000 pokračuje pod značkou SLOVARM, a. s. Vo svojom portfóliu má širokú škálu kvalitných výrobkov z radov armatúry pre rozvody vody, armatúry pre spojovanie, pre vykurovacie systémy, sanitárne armatúry a PEX-THERM systém SLOVARM pre rozvody vody, vzduchu a kúrenia.

IDEÁLNA STÚPAČKA STABI OXY +

 

Spoločnosť SANITAS predstavuje novinku – rúru STABI OXY + z nového teplotne vysoko odolného polypropylénu PP-RCT. Rúry sú trojvrstvové, posilnené hliníkovou fóliou, ktorá zabezpečuje vysokú pevnosť a 100 %-nú kyslíkovú bariéru. Rúra je určená na rozvody teplej vody a rozvody kúrenia. Z dôvodu vysokej pevnosti a nízkej rozťažnosti je vhodná i na stúpacie potrubie. Spoločnosť SANITAS na rúru STABI OXY + poskytuje až 15-ročnú záruku s náhradou škody do výšky 100 000 Eur.

 

 

IVAR.PRESS FITTING SYSTEM - ROZVODY V UHLÍKOVEJ A NEREZOVEJ OCELI

V uplynulých rokoch sa stali veľmi používaným materiálom pre rozvody vykurovania, požiarnej vody, priemyselné rozvody a rozvody tlakového vzduchu trubky a tvarovky z uhlíkovej a nerezovej oceli spájané lisovaním. Inštalácie vykonané v uvedených materiáloch majú množstvo výhod pre realizačnú firmu i pre investora. Spoločnosť IVAR CS, spol. s r. o. je významným distribútorom uvedeného materiálu, dodávaného pod označením IVAR.PRESS FITTING SYSTEM.