IVAR.PRESS FITTING SYSTEM - ROZVODY V UHLÍKOVEJ A NEREZOVEJ OCELI

V uplynulých rokoch sa stali veľmi používaným materiálom pre rozvody vykurovania, požiarnej vody, priemyselné rozvody a rozvody tlakového vzduchu trubky a tvarovky z uhlíkovej a nerezovej oceli spájané lisovaním. Inštalácie vykonané v uvedených materiáloch majú množstvo výhod pre realizačnú firmu i pre investora. Spoločnosť IVAR CS, spol. s r. o. je významným distribútorom uvedeného materiálu, dodávaného pod označením IVAR.PRESS FITTING SYSTEM.

Podobné odporúčané články: 

KOMFORT PRE VAŠE UŠI

Kanalizačný systém so zvýšeným útlmom hluku pre viacpodlažné budovy

Hrdlový kanalizačný systém Geberit Silent-PP otvára projektantom a inštalatérom nové možnosti pri realizácii náročných odvodňovacích systémov. Sortiment teraz obsahuje aj také špeciálne tvarované odbočky, ktoré umožňujú väčšie zaťaženie odpadového potrubia

ŠTYRI FUNKCIE V JEDNOM PREFÍKANOM VENTILE

Tlakovo nezávislý regulačný guľový ventil EPIV

 

Belimo ponúka tlakovo nezávislý regulačný guľový ventil EPIV teraz už v menovitých svetlostiach potrubia DN 15 až DN 150. Toto rozšírenie rozsahu nasadenia bolo dosiahnuté formou inovácie, elektronického merania a vyhodnocovania vo ventiloch.

ODBORNÉ SYMPÓZIUM – OBNOVA TECHNICKÉHO ZARIADENIA BYTOVÝCH DOMOV

Stretnutie spoločností REHAU s.r.o. a NIBE Energy Systems Slovensko, určené pre správcovské firmy, stavebné bytové družstvá, firmy a pracovníkov zodpovedných za montáž, techniku a údržbu technic­kých zariadení v bytových domoch sa uskutočnilo v dňoch 24. – 25. apríla 2014, v hoteli Salamadra Resort Hotel, Hodruša Hámre.

ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV NA SYSTÉM PRÍPRAVY TEPLEJ VODY V PANELOVOM DOME

Článok analyzuje energetické požiadavky systému prípravy teplej vody vo zvolenom bytovom dome pred a po zamýšľanej rekonštrukcii distribučných rozvodov. Článok svojím tematickým zameraním nadväzuje na články uverejnené v predchádzajúcich dvoch číslach časopisu Plynár – Vodár – Kúrenár + Klimatizácia. Tieto analyzovali, ako rýchlo z hľadiska času dôjde k poklesu teploty teplej vody, stagnujúcej v potrubiach rôznych dimenzií a materiálov

PLASTIKA, a.s. PREDSTAVILA NOVÉ PRODUKTY PRE KANALIZAČNÉ SYSTÉMY

Tradičný výrobca plastových produktov na Slovensku, spoločnosť Plastika,a.s., pokračoval v roku 2013 v reorganizácii od výroby cez predaj až po vedenie. Komplex zmien začal nasadením nového vedenia  ešte v polovici roku 2012.

Podobné odporúčané články: 

ANALÝZA POKLESU TEPLOTY TEPLEJ VODY V PLASTOVOM POTRUBÍ (PP-R) Z HĽADISKA VYBRANÝCH PARAMETROV

Článok je pokračovaním analýzy poklesu teploty teplej vody v potrubí z hľadiska vybraných parametrov. V minulom čísle bolo predmetom hodnotenia medené potrubie. Obsah tohto článku bude zameraný na plastové potrubie (PP-R). Pre spracovanie analýzy bolo zvolené plastové potrubie polypropylénové tlakovej rady PN20, používané pre rozvody teplej vody v budovách.

REMAK PŘEDSTAVUJE NOVÉ PRODUKTY FIREM ESBE A TECH

Společnost REMAK a.s. je významným výrobcem a distributorem vzduchotechnických zařízení. Kromě této činnosti se však zabývá i prodejem produktů pro vodo-topo. Prodává především produkty švédských firem ESBE, MMA, EZZE a WSE Produkter, dále pak regulátory polské firmy TECH.

ANALÝZA POKLESU TEPLOTY TEPLEJ VODY V MEDENOM POTRUBÍ Z HĽADISKA VYBRANÝCH PARAMETROV

Obsahom článku je analýza vybraných parametrov potrubných rozvodov teplej vody a ich vplyv na pokles teploty teplej vody v čase mimo odberu, resp. mimo prevádzky cirkulačného čerpadla. Pre spracovanie analýzy bolo zvolené medené potrubie rôznych dimenzií bežne používaných v inštaláciách teplej vody a tepelné izolácie z penového polyetylénu.

VÝMENA ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V BYTOVOM DOME V POPRADE

Netesnosti, nedostatočný prietok, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien, ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, najmä panelových domov.