ODKALOVAČ S NOVOU TECHNOLOGIÍ

Odkalovač TacoVent Pure společnosti Taconova

Odkalovače mají spolehlivě chránit otopné soustavy před znečištěním a zároveň udržet co možná nejmenší pokles tlaku.

ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV NA SYSTÉM PRÍPRAVY TEPLEJ VODY V PANELOVOM DOME

Článok analyzuje energetické požiadavky systému prípravy teplej vody vo zvolenom bytovom dome pred a po zamýšľanej rekonštrukcii distribučných rozvodov. Článok svojím tematickým zameraním nadväzuje na články uverejnené v predchádzajúcich dvoch číslach časopisu Plynár – Vodár – Kúrenár + Klimatizácia. Tieto analyzovali, ako rýchlo z hľadiska času dôjde k poklesu teploty teplej vody, stagnujúcej v potrubiach rôznych dimenzií a materiálov

PLASTIKA, a.s. PREDSTAVILA NOVÉ PRODUKTY PRE KANALIZAČNÉ SYSTÉMY

Tradičný výrobca plastových produktov na Slovensku, spoločnosť Plastika,a.s., pokračoval v roku 2013 v reorganizácii od výroby cez predaj až po vedenie. Komplex zmien začal nasadením nového vedenia  ešte v polovici roku 2012.

Podobné odporúčané články: 

ANALÝZA POKLESU TEPLOTY TEPLEJ VODY V PLASTOVOM POTRUBÍ (PP-R) Z HĽADISKA VYBRANÝCH PARAMETROV

Článok je pokračovaním analýzy poklesu teploty teplej vody v potrubí z hľadiska vybraných parametrov. V minulom čísle bolo predmetom hodnotenia medené potrubie. Obsah tohto článku bude zameraný na plastové potrubie (PP-R). Pre spracovanie analýzy bolo zvolené plastové potrubie polypropylénové tlakovej rady PN20, používané pre rozvody teplej vody v budovách.

REMAK PŘEDSTAVUJE NOVÉ PRODUKTY FIREM ESBE A TECH

Společnost REMAK a.s. je významným výrobcem a distributorem vzduchotechnických zařízení. Kromě této činnosti se však zabývá i prodejem produktů pro vodo-topo. Prodává především produkty švédských firem ESBE, MMA, EZZE a WSE Produkter, dále pak regulátory polské firmy TECH.

ANALÝZA POKLESU TEPLOTY TEPLEJ VODY V MEDENOM POTRUBÍ Z HĽADISKA VYBRANÝCH PARAMETROV

Obsahom článku je analýza vybraných parametrov potrubných rozvodov teplej vody a ich vplyv na pokles teploty teplej vody v čase mimo odberu, resp. mimo prevádzky cirkulačného čerpadla. Pre spracovanie analýzy bolo zvolené medené potrubie rôznych dimenzií bežne používaných v inštaláciách teplej vody a tepelné izolácie z penového polyetylénu.

VÝMENA ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V BYTOVOM DOME V POPRADE

Netesnosti, nedostatočný prietok, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien, ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, najmä panelových domov.

FIBER BASALT PLUS

Tri roky výskumu odmenené: nové rúry s čadičovým vláknom sú na svete

 

Rúry FIBER BASALT PLUS pre rozvody vody a vykurovania uviedol na trh Wavin Ekoplastik, najväčší výrobca PPR na českom trhu. Výsledkom trojročného výskumu je unikátne materiálové zloženie, ktoré novinke zaručuje vysokú teplotnú a tlakovú odolnosť.

ANALÝZA NIEKTORÝCH OKRAJOVÝCH PODMIENOK VPLÝVAJÚCICH NA VOĽBU SVETLOSTI VODOVODNÉHO POTRUBIA V BYTOVOM DOME

Pri voľbe svetlosti potrubia studenej a teplej vody v distribučnom systéme je potrebné zohľadňovať viacero hľadísk. V praxi sa najčastejšie svetlosť potrubia stanovuje podľa normy STN 73 6655 – Výpočet vodovodov v budovách. Ale hlavne pri bytových budovách je potrebné zohľadňovať aj rozloženie celodennej spotreby vody po jednotlivých hodinách prevádzky.

 

Možnosti využitia numerických metód pri určovaní charakteristík ventilov

Ventily sú vo všeobecnosti zariadenia, ktoré v závislosti na konkrétnych požiadavkách potrubného systému regulujú prietok tekutiny. Na to, aby mohli túto funkciu plniť, musia mať vlastnosti, ktoré vyplývajú z ich konštrukcie a ich prípadného pohonu. V potrubných systémoch je možné využívať aj regulačné guľové ventily, ktoré sú vhodné najmä pre reguláciu rôznych vykurovacích teplovodných sústav.