Inovatívny systém Viega Smartpress s kovovými spojkami s optimalizovaným prietokom

Rýchlejšie a hospodárnejšie inštalácie viacvrstvových rúr:

 

Ohybné viacvrstvové rúry sú ideálne pre inštalácie pitnej vody a kúrenia. Nový potrubný systém Viega Smartpress umožňuje teraz ešte jednoduchšie spracovanie. Nové lisovacie spojky z ušľachtilej ocele a červeného bronzu nemajú O-krúžok. Kalibrovač alebo expandér sa stávajú minulosťou. Okrem rýchleho spracovania presvedčia nové spojky Viega Smartpress minimálnymi stratami tlaku, ktoré sú až o 80 percent menšie než u štandardných lisovacích spojok pre plastové rúry. Inštalácie pitnej vody je tak možné dimenzovať v podstatne menších priemeroch. Znižuje to investičné a prevádzkové náklady a prispieva k zachovaniu kvality pitnej vody.  

IDEÁLNA STÚPAČKA STABI OXY +

 

Spoločnosť SANITAS predstavuje novinku – rúru STABI OXY + z nového teplotne vysoko odolného polypropylénu PP-RCT. Rúry sú trojvrstvové, posilnené hliníkovou fóliou, ktorá zabezpečuje vysokú pevnosť a 100 %-nú kyslíkovú bariéru. Rúra je určená na rozvody teplej vody a rozvody kúrenia. Z dôvodu vysokej pevnosti a nízkej rozťažnosti je vhodná i na stúpacie potrubie. Spoločnosť SANITAS na rúru STABI OXY + poskytuje až 15-ročnú záruku s náhradou škody do výšky 100 000 Eur.

 

 

IVAR.PRESS FITTING SYSTEM - ROZVODY V UHLÍKOVEJ A NEREZOVEJ OCELI

V uplynulých rokoch sa stali veľmi používaným materiálom pre rozvody vykurovania, požiarnej vody, priemyselné rozvody a rozvody tlakového vzduchu trubky a tvarovky z uhlíkovej a nerezovej oceli spájané lisovaním. Inštalácie vykonané v uvedených materiáloch majú množstvo výhod pre realizačnú firmu i pre investora. Spoločnosť IVAR CS, spol. s r. o. je významným distribútorom uvedeného materiálu, dodávaného pod označením IVAR.PRESS FITTING SYSTEM.

EFEKTÍVNA DVOJICA PREDIZOLOVANÝCH ROZVODOV RAUTHERMEX A RAUVITHERM PRE BLÍZKE A DIAĽKOVÉ ZÁSOBOVANIE TEPLOM

V modernom priemyselnom a bytovom stavebníctve sa budovy často pripájajú na centrálne zásobovanie teplom. Avšak jedine systém, ktorý minimalizuje náklady na montáž, údržbu a predovšetkým samotnú prevádzku, dovoľuje naplno využiť svoj hospodársky a ekologický potenciál.

ČISTÁ A NEZÁVADNÁ PITNÁ VODA VYŽADUJE ODBORNÚ INŠTALÁCIU A KVALITNÉ ARMATÚRY

 

Norma EN 1717, ochrana pitnej vody pred znečistením v inštaláciách pre pitnú vodu, je  európska norma, ktorá popisuje použitie a inštaláciu ochranných armatúr pre rôzne zariadenia pre pitnú vodu. Táto inštalačná norma platí pre všetky inštalácie na pozemku, v budove a tiež pre domáce použitie.

ODKALOVAČ S NOVOU TECHNOLOGIÍ

Odkalovač TacoVent Pure společnosti Taconova

Odkalovače mají spolehlivě chránit otopné soustavy před znečištěním a zároveň udržet co možná nejmenší pokles tlaku.

CHRÁNIME ŽIVOTY

Hygienické preplachovanie Geberit s novou
riadiacou jednotkou a senzorovou technológiou

 

Pokiaľ voda v potrubných rozvodoch stagnuje, môže to viesť k jej mikrobiologickej kontaminácii a rozmnoženiu baktérií rodu Legionella. Hygienické preplachovanie Geberit je spoľahlivou zárukou hygienickej výmeny vody v rúrach.

ECOFLEX – PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE OD UPONOR

V oblasti infraštruktúry je firma Uponor popredným dodávateľom komplexných riešení pre dodávku chladu, vykurovania a pitnej vody v celosvetovom meradle. Od 1. 1. 2014 sa portfólio Uponor rozšírilo aj o produkty firmy KWH, ktorá je dnes súčasťou firmy Uponor pod označením Uponor Infra. V Škandinávii je to jednoznačný líder na trhu

RÚRY EVO, NOVÝ VYŠŠÍ ŠTANDARD

Rúry EVO z nového typu polypropylénu PP-RCT pre rozvody vody a vykurovania predstavila spoločnosť Wavin Ekoplastik, najväčší Český výrobca a dodávateľ plastových potrubných systémov. Rúry EVO, ktoré sú vďaka použitému materiálu ľahšie a odolnejšie, zabezpečujú vyššiu kvalitu rozvodov i významnú finančnú úsporu.

Podobné odporúčané články: 

ECOLINE oceľové predizolované potrubia

Spoločnosť NRG flex, s.r.o. doplnila sortiment dodávaných potrubí popri osvedčených plastových predizolovaných potrubiach AUSTROFLEX aj o oceľové predizolované potrubia ECOLINE. Týmto nadväzuje na niekoľkoročné úspešné pôsobenie na slovenskom a českom trhu, kde za ten čas zrealizovala niekoľko stoviek projektov. Na základe požiadaviek z praxe sa rozhodla skompletizovať ponuku potrubí tak, aby mohla realizovať celú škálu projektov od sekundárnych rozvodov, rozvodov termálnej vody až po rozsiahle projekty a komplexné výmeny primárnych a sekundárnych rozvodov v mestách a priemyselných areáloch.

PLOŠNÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY PRE RODINNÉ DOMY, BYTY, VEREJNÉ A PRIEMYSLOVÉ OBJEKTY – ČO NEPODCENIŤ PRI NÁVRHU A REALIZÁCII

Či už sa stavia nový objekt alebo je rekonštruovaný starý rodinný domček po pratete, vždy stojí na prvom mieste túžba po čo najpríjemnejšom vnútornom prostredí. Prvok, ktorý je nevyhnutný pre vytvorenie vnútorného komfortu v dnešnom ponímaní, je bezpochyby kvalitný vykurovací, prípadne i chladiaci systém, ktorý musí spĺňať náročné kritériá jednoduchej regulácie, efektivity a samozrejme i priaznivej ekonomiky výstavby. Takým systémom je podlahové, prípadne stenové či stropné teplovodné vykurovanie.