ECOFLEX – PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE OD UPONOR

V oblasti infraštruktúry je firma Uponor popredným dodávateľom komplexných riešení pre dodávku chladu, vykurovania a pitnej vody v celosvetovom meradle. Od 1. 1. 2014 sa portfólio Uponor rozšírilo aj o produkty firmy KWH, ktorá je dnes súčasťou firmy Uponor pod označením Uponor Infra. V Škandinávii je to jednoznačný líder na trhu

ANALÝZA POKLESU TEPLOTY TEPLEJ VODY V PLASTOVOM POTRUBÍ (PP-R) Z HĽADISKA VYBRANÝCH PARAMETROV

Článok je pokračovaním analýzy poklesu teploty teplej vody v potrubí z hľadiska vybraných parametrov. V minulom čísle bolo predmetom hodnotenia medené potrubie. Obsah tohto článku bude zameraný na plastové potrubie (PP-R). Pre spracovanie analýzy bolo zvolené plastové potrubie polypropylénové tlakovej rady PN20, používané pre rozvody teplej vody v budovách.

REMAK PŘEDSTAVUJE NOVÉ PRODUKTY FIREM ESBE A TECH

Společnost REMAK a.s. je významným výrobcem a distributorem vzduchotechnických zařízení. Kromě této činnosti se však zabývá i prodejem produktů pro vodo-topo. Prodává především produkty švédských firem ESBE, MMA, EZZE a WSE Produkter, dále pak regulátory polské firmy TECH.

ANALÝZA POKLESU TEPLOTY TEPLEJ VODY V MEDENOM POTRUBÍ Z HĽADISKA VYBRANÝCH PARAMETROV

Obsahom článku je analýza vybraných parametrov potrubných rozvodov teplej vody a ich vplyv na pokles teploty teplej vody v čase mimo odberu, resp. mimo prevádzky cirkulačného čerpadla. Pre spracovanie analýzy bolo zvolené medené potrubie rôznych dimenzií bežne používaných v inštaláciách teplej vody a tepelné izolácie z penového polyetylénu.

VÝMENA ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V BYTOVOM DOME V POPRADE

Netesnosti, nedostatočný prietok, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien, ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, najmä panelových domov.

FIBER BASALT PLUS

Tri roky výskumu odmenené: nové rúry s čadičovým vláknom sú na svete

 

Rúry FIBER BASALT PLUS pre rozvody vody a vykurovania uviedol na trh Wavin Ekoplastik, najväčší výrobca PPR na českom trhu. Výsledkom trojročného výskumu je unikátne materiálové zloženie, ktoré novinke zaručuje vysokú teplotnú a tlakovú odolnosť.

ANALÝZA NIEKTORÝCH OKRAJOVÝCH PODMIENOK VPLÝVAJÚCICH NA VOĽBU SVETLOSTI VODOVODNÉHO POTRUBIA V BYTOVOM DOME

Pri voľbe svetlosti potrubia studenej a teplej vody v distribučnom systéme je potrebné zohľadňovať viacero hľadísk. V praxi sa najčastejšie svetlosť potrubia stanovuje podľa normy STN 73 6655 – Výpočet vodovodov v budovách. Ale hlavne pri bytových budovách je potrebné zohľadňovať aj rozloženie celodennej spotreby vody po jednotlivých hodinách prevádzky.

 

Možnosti využitia numerických metód pri určovaní charakteristík ventilov

Ventily sú vo všeobecnosti zariadenia, ktoré v závislosti na konkrétnych požiadavkách potrubného systému regulujú prietok tekutiny. Na to, aby mohli túto funkciu plniť, musia mať vlastnosti, ktoré vyplývajú z ich konštrukcie a ich prípadného pohonu. V potrubných systémoch je možné využívať aj regulačné guľové ventily, ktoré sú vhodné najmä pre reguláciu rôznych vykurovacích teplovodných sústav.

Zabezpečenie požadovaného prietoku v danom okruhu

Vykurovacia alebo chladiaca sústava je navrhovaná vždy za nominálnych podmienok  na nominálny (menovitý) prietok a nominálnu (menovitú) tlakovú stratu. Ak by sme uvažovali, že sústava bude pracovať s konštantným prietokom, k hydraulickej stabilizácii takejto sústavy je použitie manuálnych vyvažovacích ventilov ako sú napr. HERZ Strömax GMHERZ Strömax 4017 aleboHERZ Strömax GMF tým správnym riešením.


KLUDI BALANCE – JEDNO MENO, JEDEN PROGRAM A NOVÁ IDEA

Rad prestížnych kúpeľňových batérií KLUDI BALANCE, vyznamenaný ocenením Plus X Award 2011 a renomovanou cenou iF Design Award 2012, ktorý profesionálne zloženú porotu oboch renomovaných súťaží zaujal vydarenou rovnováhou medzi prirodzeným pôvabom a funkčnými prvkami unikátnej jednopákovej batérie, má nové prírastky do rodiny.