PLOŠNÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY PRE RODINNÉ DOMY, BYTY, VEREJNÉ A PRIEMYSLOVÉ OBJEKTY – ČO NEPODCENIŤ PRI NÁVRHU A REALIZÁCII

Či už sa stavia nový objekt alebo je rekonštruovaný starý rodinný domček po pratete, vždy stojí na prvom mieste túžba po čo najpríjemnejšom vnútornom prostredí. Prvok, ktorý je nevyhnutný pre vytvorenie vnútorného komfortu v dnešnom ponímaní, je bezpochyby kvalitný vykurovací, prípadne i chladiaci systém, ktorý musí spĺňať náročné kritériá jednoduchej regulácie, efektivity a samozrejme i priaznivej ekonomiky výstavby. Takým systémom je podlahové, prípadne stenové či stropné teplovodné vykurovanie.

ANALÝZA POKLESU TEPLOTY TEPLEJ VODY V MEDENOM POTRUBÍ Z HĽADISKA VYBRANÝCH PARAMETROV

Obsahom článku je analýza vybraných parametrov potrubných rozvodov teplej vody a ich vplyv na pokles teploty teplej vody v čase mimo odberu, resp. mimo prevádzky cirkulačného čerpadla. Pre spracovanie analýzy bolo zvolené medené potrubie rôznych dimenzií bežne používaných v inštaláciách teplej vody a tepelné izolácie z penového polyetylénu.

VÝMENA ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V BYTOVOM DOME V POPRADE

Netesnosti, nedostatočný prietok, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien, ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, najmä panelových domov.

FIBER BASALT PLUS

Tri roky výskumu odmenené: nové rúry s čadičovým vláknom sú na svete

 

Rúry FIBER BASALT PLUS pre rozvody vody a vykurovania uviedol na trh Wavin Ekoplastik, najväčší výrobca PPR na českom trhu. Výsledkom trojročného výskumu je unikátne materiálové zloženie, ktoré novinke zaručuje vysokú teplotnú a tlakovú odolnosť.

ANALÝZA NIEKTORÝCH OKRAJOVÝCH PODMIENOK VPLÝVAJÚCICH NA VOĽBU SVETLOSTI VODOVODNÉHO POTRUBIA V BYTOVOM DOME

Pri voľbe svetlosti potrubia studenej a teplej vody v distribučnom systéme je potrebné zohľadňovať viacero hľadísk. V praxi sa najčastejšie svetlosť potrubia stanovuje podľa normy STN 73 6655 – Výpočet vodovodov v budovách. Ale hlavne pri bytových budovách je potrebné zohľadňovať aj rozloženie celodennej spotreby vody po jednotlivých hodinách prevádzky.

 

Možnosti využitia numerických metód pri určovaní charakteristík ventilov

Ventily sú vo všeobecnosti zariadenia, ktoré v závislosti na konkrétnych požiadavkách potrubného systému regulujú prietok tekutiny. Na to, aby mohli túto funkciu plniť, musia mať vlastnosti, ktoré vyplývajú z ich konštrukcie a ich prípadného pohonu. V potrubných systémoch je možné využívať aj regulačné guľové ventily, ktoré sú vhodné najmä pre reguláciu rôznych vykurovacích teplovodných sústav.

Zabezpečenie požadovaného prietoku v danom okruhu

Vykurovacia alebo chladiaca sústava je navrhovaná vždy za nominálnych podmienok  na nominálny (menovitý) prietok a nominálnu (menovitú) tlakovú stratu. Ak by sme uvažovali, že sústava bude pracovať s konštantným prietokom, k hydraulickej stabilizácii takejto sústavy je použitie manuálnych vyvažovacích ventilov ako sú napr. HERZ Strömax GMHERZ Strömax 4017 aleboHERZ Strömax GMF tým správnym riešením.


KLUDI BALANCE – JEDNO MENO, JEDEN PROGRAM A NOVÁ IDEA

Rad prestížnych kúpeľňových batérií KLUDI BALANCE, vyznamenaný ocenením Plus X Award 2011 a renomovanou cenou iF Design Award 2012, ktorý profesionálne zloženú porotu oboch renomovaných súťaží zaujal vydarenou rovnováhou medzi prirodzeným pôvabom a funkčnými prvkami unikátnej jednopákovej batérie, má nové prírastky do rodiny.

SCHELL PURIS: NOMEN ATQUE OMEN

Meno a zároveň znamenie. Nestarnúce latinské príslovie môže byť namieste i v prípade vydarenej umývadlovej armatúry. Elektronické umývadlové batérie Schell Puris pomenovaním presne korešpondujú so svojim designom. Ten je čisto puristický, jeho sila je v jednoduchosti, ktorú ale rozhodne nie je možné odmietnuť ako nudnú strohosť.

 

KLUDI FIZZ S VÝNIMOČNÝM DIZAJNOM

Séria sprchových batérií KLUDI FIZZ je symbolom výnimočného dizajnu a vysokej funkčnosti v segmente ručných a hlavových spŕch. Ide o pokračovanie trendu nezvyčajných tvarov a novú definíciu zážitku zo sprchovania. Sprchové batérie KLUDI FIZZ majú svoj pôvod v prírode a technike. Vďaka ich organickému stvárneniu získava chladný, pôvodne technicky krásny tvar prirodzený charakter.

 

UPONOR MLC SYSTÉM PRE ROZVODY VODY A VYKUROVANIA

Uponor ako najväčší producent potrubných systémov v Európe, ktorý sa už od 60 rokov zaoberá výlučne vývojom potrubných systémov dnes ponúka na trhu dva hlavné systémy pre rozvody vody a vykurovania.