KOMFORT PRE VAŠE UŠI

Kanalizačný systém so zvýšeným útlmom hluku pre viacpodlažné budovy

Hrdlový kanalizačný systém Geberit Silent-PP otvára projektantom a inštalatérom nové možnosti pri realizácii náročných odvodňovacích systémov. Sortiment teraz obsahuje aj také špeciálne tvarované odbočky, ktoré umožňujú väčšie zaťaženie odpadového potrubia

ANALÝZA NIEKTORÝCH OKRAJOVÝCH PODMIENOK VPLÝVAJÚCICH NA VOĽBU SVETLOSTI VODOVODNÉHO POTRUBIA V BYTOVOM DOME

Pri voľbe svetlosti potrubia studenej a teplej vody v distribučnom systéme je potrebné zohľadňovať viacero hľadísk. V praxi sa najčastejšie svetlosť potrubia stanovuje podľa normy STN 73 6655 – Výpočet vodovodov v budovách. Ale hlavne pri bytových budovách je potrebné zohľadňovať aj rozloženie celodennej spotreby vody po jednotlivých hodinách prevádzky.

 

Možnosti využitia numerických metód pri určovaní charakteristík ventilov

Ventily sú vo všeobecnosti zariadenia, ktoré v závislosti na konkrétnych požiadavkách potrubného systému regulujú prietok tekutiny. Na to, aby mohli túto funkciu plniť, musia mať vlastnosti, ktoré vyplývajú z ich konštrukcie a ich prípadného pohonu. V potrubných systémoch je možné využívať aj regulačné guľové ventily, ktoré sú vhodné najmä pre reguláciu rôznych vykurovacích teplovodných sústav.

Zabezpečenie požadovaného prietoku v danom okruhu

Vykurovacia alebo chladiaca sústava je navrhovaná vždy za nominálnych podmienok  na nominálny (menovitý) prietok a nominálnu (menovitú) tlakovú stratu. Ak by sme uvažovali, že sústava bude pracovať s konštantným prietokom, k hydraulickej stabilizácii takejto sústavy je použitie manuálnych vyvažovacích ventilov ako sú napr. HERZ Strömax GMHERZ Strömax 4017 aleboHERZ Strömax GMF tým správnym riešením.


KLUDI BALANCE – JEDNO MENO, JEDEN PROGRAM A NOVÁ IDEA

Rad prestížnych kúpeľňových batérií KLUDI BALANCE, vyznamenaný ocenením Plus X Award 2011 a renomovanou cenou iF Design Award 2012, ktorý profesionálne zloženú porotu oboch renomovaných súťaží zaujal vydarenou rovnováhou medzi prirodzeným pôvabom a funkčnými prvkami unikátnej jednopákovej batérie, má nové prírastky do rodiny.

SCHELL PURIS: NOMEN ATQUE OMEN

Meno a zároveň znamenie. Nestarnúce latinské príslovie môže byť namieste i v prípade vydarenej umývadlovej armatúry. Elektronické umývadlové batérie Schell Puris pomenovaním presne korešpondujú so svojim designom. Ten je čisto puristický, jeho sila je v jednoduchosti, ktorú ale rozhodne nie je možné odmietnuť ako nudnú strohosť.

 

KLUDI FIZZ S VÝNIMOČNÝM DIZAJNOM

Séria sprchových batérií KLUDI FIZZ je symbolom výnimočného dizajnu a vysokej funkčnosti v segmente ručných a hlavových spŕch. Ide o pokračovanie trendu nezvyčajných tvarov a novú definíciu zážitku zo sprchovania. Sprchové batérie KLUDI FIZZ majú svoj pôvod v prírode a technike. Vďaka ich organickému stvárneniu získava chladný, pôvodne technicky krásny tvar prirodzený charakter.

 

UPONOR MLC SYSTÉM PRE ROZVODY VODY A VYKUROVANIA

Uponor ako najväčší producent potrubných systémov v Európe, ktorý sa už od 60 rokov zaoberá výlučne vývojom potrubných systémov dnes ponúka na trhu dva hlavné systémy pre rozvody vody a vykurovania.

PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE OD UPONOR

Predizolované potrubie od Uponor tvorí komplexné riešenie pripojenia objektov na zdroje tepla prostredníctvom flexibilného spôsobu pripojenia vrátane príslušenstva.

Podobné odporúčané články: 

VĚČNÁ PROBLEMATIKA TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTI POTRUBNÍCH VEDENÍ

Nedílnou součástí návrhu otopného systému je řešení teplotní roztažnosti potrubního vedení. V žádném normativním předpisu není předepsáno, jak musí být řešeno v projektu upevnění potrubí a jeho dilatace. Projekt tepelné techniky musí