RADIÁTORY KORAD – ÚSPEŠNÝ PRÍBEH JEDNEJ SLOVENSKEJ ZNAČKY

Kontakt:Vstupný areál U. S. Steel044 54, Košicetel: 055 673 4522email: jhrebenar@sk.uss.comWeb: www.usskorad.sk
Detaily o firme

Oceľové panelové radiátory sa vyrábajú vo východoslovenskom metalurgickom kombináte už od roku 1968. Od tých čias sa značka KORAD (KOšické RADiátory) stala známou nielen na Slovensku, ale aj vo vyše tridsiatich krajinách sveta. Napriek mimoriadne náročnému trhovému prostrediu v našom regióne a rastúcemu konkurenčnému tlaku lacných výrobkov, predovšetkým z Turecka, zaznamenáva značka KORAD v poslednom období rast predaja svojich výrobkov.

 

 

korad1

 

Odborní pracovníci spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. – exkluzívneho výrobcu tejto KORAD – zanalyzovali tieto pozitívne údaje a zároveň sa pokúsili odpovedať na otázku, ktorú si môže položiť každý projektant či montážnik ústredných vykurovacích systémov: Prečo sa rozhodnúť práve pre značku KORAD? Aké sú jej výhody či prednosti v porovnaní s konkurenciou? V nasledujúcom texte sa chceme pokúsiť odpovedať na tieto otázky.

 

Tradícia značky

Radiátory KORAD sú vyrábané výlučne v spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. na východe Slovenska. Hlavným výrobným programom tohto oceliarenského kombinátu je už od roku 1961 široká paleta oceľových plechov pre rôzne priemyselné odvetvia vrátane automobilového priemyslu, priemyslu bielej techniky, stavebného, strojárskeho, elektrotechnického či potravinárskeho priemyslu.

 

Od roku 1968 spoločnosť začala vyrábať aj oceľové panelové ra­diátory, ktoré sa dnes predávajú pod značkou KORAD. Radiátory KORAD sa preto právom radia k najstarším európskym značkám panelových radiátorov.

 

Množstvo praktických skúseností a zručností nadobudnuté počas viacerých desaťročí nepretržitej výroby predstavujú jedinečnú hodnotu, ktorú nie je možné ničím nahradiť.

 

Kvalita radiátorov KORAD

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. kladie mimoriadny dôraz na kvalitu materiálov a dôsledne kontroluje svoje výrobné postupy. Spoločnosť má vlastné pracovisko Výskumu a Vývoja, kde prebieha kontinuálne sledovanie kvality výrobkov a ich súlad s príslušnými regulatívmi a normami. V prípade potreby toto pracovisko spolupracuje aj s inými odbornými ústavmi, hlavne s TU Košice.

 

O spokojnosť zákazníka sa tiež stará Technicko-zákaznícky servis, ktorý okamžite dokáže riešiť akékoľvek požiadavky a návrhy zákazníka.

 

Spoločnosť je držiteľom systémových certifikátov ISO 9001 (systém manažérstva kvality) a ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva) vydaných certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD.

 

Okrem týchto systémových certifikátov je spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. aj držiteľom viacerých domácich a medzinárodných výrobkových certifikátov udelených radiátorom KORAD.

Uvedené odborné pracoviská ako aj množstvo certifikátov je zárukou vysokej kvality radiátorov KORAD.

 

Materiál

Spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. vyrába radiátory KORAD výlučne z plechov vlastnej produkcie. Celá výroba vykurovacích telies až po ich expedíciu prebieha v areáli spoločnosti. Spoločnosť je takto schopná dôsledne kontrolovať nielen kvalitu samotných radiátorov, ale aj chemické a mechanické parametre plechov pre budúce radiátory, ktoré preto oprávnene nesú označenie Made in Slovakia.

 

Naproti tomu prevažná väčšina výrobcov radiátorov si plech pre svoje radiátory nakupuje externe od rôznych dodávateľov, vrátane krajín východnej Európy a Ázie (Ukrajina, Turecko, Čína...). Aj tie komponenty radiátorov KORAD, ktoré nie sú vo výrobnom portfóliu firmy U. S. Steel Košice, sú nakupované výhradne od prémiových výrobcov. Týka sa to ventilových vložiek Heimeier a spojovacích garnitúr Berg.

 

Skutočnosť, že radiátory KORAD sú vyrábané od vsádzky surovín po finálny výrobok v jednom komplexe na Slovensku je jedinečná a predstavuje veľkú výhodu tejto značky.

 

Tlakové skúšky

Každý radiátor prechádza tlakovou skúškou v súlade s normou EN442-1. Táto norma požaduje, aby radiátor zniesol skúšobný tlak 1,3 MPa bez trvalej deformácie telesa. Každý radiátor značky KORAD, ktorý je dostupný na trhu, spĺňa túto požiadavku. Naše odborné pracovisko na Ústave výskumu a vývoja otestovalo aj niektoré iné značky dostupné na slovenskom trhu, ich tlakový test však nie vždy dopadol v súlade s uvedenou normou, ako je možné vidieť na priloženej fotografii (deformácia kanálikov a bodových zvarov v prelisoch). Možným dôvodom vzniku trvalých deformácii môže byť snaha výrobcov o zníženie nákladov na úkor hrúbky plechu, čo sa prejavuje na nižšej hmotnosti telesa. Odporúčame preto zákazníkom, ktorým záleží na kvalite, aby si „zvážili“ značku radiátorov, pre ktorú sa rozhodnú.

 

korad2

 

Sortiment značky KORAD

Radiátory KORAD štandardne ponúkajú typy 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33; výšky 300, 400, 500, 550, 600 a 900 a rozsiahly dĺžkový sortiment od 400 do 3000 mm v kroku po 100 mm. Každý zákazník si určite nájde ten „svoj“ rozmer.

 

Prečo sa rozhodnúť pre radiátory KORAD?

V záplave ponúk rôznych značiek na súčasnom trhu je naozaj ťažké urobiť to správne rozhodnutie. Týmto článkom sme chceli napomôcť tým, ktorí sa chcú pri svojom rozhodovaní oprieť o fakty a skutočnosti. Hlavné komparatívne výhody značky KORAD je možné zhrnúť do nasledovných bodov:

  • výroba základného mate­riálu (plechu) a samotná vý­roba radiátorov prebieha výlučne na Slovensku podľa prísnych európskych smerníc. Kúpou značky KORAD teda zákazník získava slovenský výrobok.
  • Výrobca radiátorov KORAD vyrába oceľové plechy od roku 1961 a radiátory nepretržite od roku 1968, čo predstavuje bohaté skúsenosti a silný fortieľ, ktoré sa nepochybne odrážajú na kvalite výrobku.
  • Pri výrobe radiátorov KORAD sa nerobia kompromisy v kvalite a hrúbke plechov.
  • Naozaj široká sortimentná ponuka radiátorov KORAD umožní vybrať si potrebný rozmer aj mimo bežnú ponuku ostatných značiek.
  • Vysoká kvalita použitých materiálov i finálneho výrobku je doložená nielen viacerými domácimi a zahraničnými certifikátmi, ale aj rastúcou obľúbenosťou tejto značky vo vyše tridsiatich krajinách sveta.

 

korad3

Chceme ubezpečiť odbornú verejnosť, že kúpou značky KORAD dostáva vysoko kvalitný, spoľahlivý slovenský výrobok a veríme, že uvedené argumenty napomôžu našim zákazníkom pri ich rozhodovaní.