SLOVARM A. S. – FIRMA ČASOPISU „PLYNÁR – VODÁR – KÚRENÁR“ ZA ROK 2016

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

Ako každý, aj tento rok sa vydavateľstvo V. O. Č. Slovakia s. r. o., rozhodlo oceniť firmy s najlepšou spoluprácou. Ak ste čítali náš časopis „Plynár – vodár – kúrenár“ minulý rok pravidelne, tak viete, že spoločnosť SLOVARM a. s., patrila medzi pravidelných prispievateľov a svojimi odbornými článkami neustále zvyšovala odbornú úroveň nášho časopisu. Články zamerané na produkty spoločnosti rozšírili poznatky a vedomosti nielen inštalatérov a vodo-kúrenárskych majstrov, ale aj projektantov TZB, ktorým náš časopis tiež zasielame. Za zvyšovanie odbornej úrovne a výbornú spoluprácu s redakciou získal preto SLOVARM a. s., za rok 2016 prestížne ocenenie: Firma časopisu „Plynár – vodár – kúrenár“.

 

Poprosili sme zástupcov tejto spoločnosti o zhrnutie krátkej histórie a prehľadu produktov tejto spoločnosti. Ich odpoveď vám tlmočíme v nasledujúcich riadkoch:

 

Armatúry sa na Myjave vyrábajú už 80 rokov. Tradíciu tejto výroby pozná nielen celé Slovensko, ale je známa aj v okolitých krajinách. Na dlhoročnú tradíciu výroby armatúr a spracovanie mosadze na Myjave, nadviazala v roku 2000 spoločnosť SLOVARM, a. s.

 

15rokov

 

Historické míľniky spoločnosti môžeme zhrnúť nasledovne:

1937 – 1949 – Dôležitou udalosťou a novou kapitolou v dejinách Myjavy bolo presunutie fabričky TAUŠ z Petržalky na Myjavu, kde sa v novopostavenej továrni v septembri roku 1937 začala výroba armatúr.

 

1950 – 2000 – Slovenská armatúrka Myjava: Osamostatnenie závodu a pokračovanie rozvoja výroby armatúr, vtedy už prostredníctvom Slovenskej armatúrky Myjava znamenalo, že tento podnik sa stal hlavným mestotvorným prvkom a najdôležitejším zamestnávateľom v okolí.

 

2000 – až súčasnosť: S výrobnou činnosťou začala spoločnosť SLOVARM 13. 10. 2000 po odkúpení strategických technológií na výrobu domových armatúr od Slovenskej armatúrky Myjava, a. s. v konkurze a odštartovala tak novú kapitolu v histórii výroby armatúr a spracovania mosadze na Myjave. V tejto tradícii spoločnosť úspešne pokračuje až do dnešných dní. V súčasnosti pôsobí spoločnosť na celkovej priemyselnej ploche 21 306 m2, z čoho je 13 913 m2 výrobnej plochy. Silnou stránkou výroby je zachovanie unikátnych technológií na výrobu a spracovanie mosadze až do finálneho produktu pre koncového zákazníka. Tím dlhoročných skúsených odborníkov a ich zručnosť v tejto špecifickej oblasti výroby, tvoria základ a jadro spoločnosti. Pod vlastnou taktovkou prebieha nielen technológia, ale aj vývoj, konštrukcia a dizajn, komplexné služby v oblasti OEM (Original Equipment Manufacturing), čo v praxi znamená – služby od zhotovenia výkresovej dokumentácie cez výrobu až po dodávku.

 

kohutik

 

Výroba a technológie

V priestoroch bývalej armatúrky Myjava prebiehajú aj naďalej výrobné procesy, ktoré začínajú spracovaním mosadznej taveniny v indukčných taviacich peciach, každá s kapacitou 2000 kg. Na kontrolu chemického zloženia a pre zabezpečenie kvality mosadze, sa používa prístroj Spectromax. Linky pre kontinuálne liatie vyrábajú tyče technológiou kovania. Kovanie mosadze za tepla prebieha na zariadení Mecolpress SEO36 – excentrický kovací lis s príslušenstvom – s kontinuálnym indukčným ohrevom špalíkov a automatickým podávačom.

 

vodovodny

 

Na opracovávanie zložitých dielcov slúži CNC sústružnícke stredisko, kde opracovávame výkovky a odliatky do dimenzie DN50. Pracuje sa na hybridných dlhotočných 6-osích automatoch, na jednovretenových dlhoročných automatoch a na transferových obrábacích strojoch. Strojový park zahŕňa aj vlastnú niklovaciu linku. Montáž armatúr je vykonávaná na automatických a poloautomatických strojoch. Skúšanie a kontrola prebieha vodou tlakom 1,6 MPa, vzduchom tlakom 0,6 MPa a nastavovaním správnych parametrov.

 

 

odovzdavniae

Odovzdávanie ocenenia Firma časopisu Plynár – vodár – kúrenár za rok 2016. Cenu preberá generálny riaditeľ spoločnosti Slovarm, a. s. Ing. Bohuslav Koči, vľavo. Vpravo obchodný riaditeľ spoločnosti
Slovplast a. s., Ing. Roman Koprda.

 

Sortiment

Kompletný výrobný program zahŕňa: domové a bytové armatúry, mosadzné ventile, guľové kohúty, mosadzný fiting, poistné, radiátorové a termostatické ventily. Zároveň zastrešujeme výrobu PEX THERM systému pre rozvody vody, vzduchu a kúrenia, a PPR systému pre rozvody vody. Od roku 2009 sme do prevádzky spustili stredisko sanitárnych armatúr. Prebieha tu montáž vodovodných batérií s vlastnou kontrolnou zónou. Kontroluje sa prietok vody, kvalita tesnenia, perlátorov a ostatných funkčných súčiastok.

 

Sortiment spoločnosti sa za posledné obdobie výrazne rozširuje o novinky, ktorými sa firma snaží priblížiť technickým aj vizuál­nym vlastnostiam súčasnému trhu. Hovorí generálny riaditeľ Ing. Bohuslav Koči: „Rok 2016 nám v oblasti noviniek celkom prial. Uviedli sme na trh šikmý ventil so spätnou klapkou, nový zemný guľový ventil a tiež dva nové rady vodovodných batérii. A plánujeme v tom pokračovať aj v roku 2017.“

 

slvoarm

 

Ocenenie

Sme toho názoru, že ocenenie: „Firma časopisu Plynár – vodár – kúrenár“ za rok 2016 obdržala spoločnosť SLOVARM a. s. oprávnene. Diplom aj plaketu odovzdali zástupcovia vydavateľstva do rúk pána Ing. Bohuslava Kočího na výstave Aquatherm 2017. K oceneniu ešte raz blahoželáme a prajeme mnoho úspechov aj do budúcnosti.

 

sklof