TERMOVÍZNE KAMERY

Termografické kamery sa stávajú v súčasnosti základným nástrojom na rýchlu detekciu anomálií a porúch stavieb. S kamerou je možné bezdotykovo testovať materiály a konštrukčné komponenty, kontrolovať tepelné straty, lokalizovať úniky a tepelné mosty. S pomocou termovíznych kamier Testo sa už na prvý pohľad dajú odhaliť miesta poruchy bez potreby otvorenia stavebnej konštrukcie a zobraziť stav systémov vykurovania a TUV potrubí, ktoré s inými metódami sa dajú len ťažko posúdiť.

 

testo-1.jpg 

 

Jedinečná funkcia pre použitie v stavebných aplikáciách je aj zobrazenie rozloženia povrchovej vlhkosti, ktoré umožňuje rýchle lokalizovať miesta s potenciálnou tvorbou plesní. Testo ponúka termovízne kamery pre každú aplikáciu v stavebnej termografii. Vďaka kvalitnej germániovej optike a detektorom najvyššej kvality dosahujú testo kamery optimálnu kvalitu obrazu a pokrokové inovácie ponúkajú ešte vyššiu prídavnú hodnotu pre zákazníkov. V ponuke sú kamery v pištoľovom vyhotovení alebo v tvare videokamery.

 

 testo-2.jpg

 

Obsluha termovíznych kamier testo je jednoduchá a flexibilná v každej situácií. Výkonný PC program na vyhodnotenie termogramov IRSoft sa vyznačuje rozsiahlymi funkciami pre profesionálnu analýzu termogramov, tvorbu správ a archiváciu meraní.

 

 testo-3.jpg

 

Nová generácia termografických kamier testo 875i je určená na zaistenie profesionálnej stavebnej a priemyselnej termografie. Kamera testo 875i sa vyznačuje niekoľkými prednosťami: Základný merací rozsah teplôt je -20 až +350 °C. Pomocou funkcie merania vysokých teplôt je možné merací rozsah flexibilne rozlíšiť až do 550 °C. Teplocitlivý detektor má 160 x 120 meracích bodov a s technológiou SuperResolution sa dosahuje až 320 x 240 bodov. Táto technológia zvýši kvalitu termogramov o jednu triedu, tzn. že na termograme je štyrikrát viac meracích bodov a výsledné geometrické rozlíšenie je 1,6 krát vyššie. So 76 800 meracími teplotnými bodmi sú merané objekty detegované s vynikajúcou kvalitou obrazu veľmi jasne a presne. Teplotná citlivosť je < 50 mK – vďaka vynikajúcemu teplotnému rozlíšeniu je možné vidieť aj tie najmenšie teplotné rozdiely. So štandardným objektívom, s veľkým zorným uhlom 32°, sa ihneď jediným pohľadom zachytí rozloženie teploty na veľkom výreze plochy meraného objektu. V prípade vzdialených objektov alebo pri meraní malých predmetov zblízka ocení užívateľ vymeniteľný teleobjektív, ktorý pohodlne priblíži meraný detail. Kamery tejto série majú integrovaný digitálny fotoaparát s výkonným LED osvetlením, čím sa okrem termogramu zaznamenáva aj digitálna fotografia objektu pre komfortnejšiu archiváciu a analýzu termogramov. Pre detailnejší popis termogramov je možné využiť aj záznam zvukového komentára na SD kartu pomocou sady slúchadiel a mikrofónu. S využitím režimu zobrazenia najteplejšieho/najchladnejšieho bodu možno priamo na displeji vidieť limitné teploty na meranom objekte. Na vybranej ploche meraného objektu je možné pomocou funkcie Min/Max/Mean zistiť tieto teploty. Funkcia izotermy na displeji umožňuje priamo na mieste merania vizualizovať povrchy s rovnakou teplotou. Kamery majú optimalizované prezerania galérie termogramov na displeji kamery. Pri zobrazení na displeji sa dá lepšie realizovať ich analýza, napr. 2 bodové meranie teplôt alebo nájdenie najteplejšieho/ najchladnejšieho bodu, či Max/Min vo vybranej zóne v termograme na displeji kamery.

 

 testo-4.jpg

Na termograme je vidieť nepriechodný článok radiátora

 

 

Technológia SuperResolution

Testo uvádza na trh novú technológiu Super- Resolution, ktorá prezentuje podstatné zlepšenie kvality obrazu pre všetky termografické kamery testo. S touto technológiou využívajúcej metódy a algoritmy rozpoznávania sa podstatne zvyšuje rozlíšenie termogramov: 4 násobne stúpne počet meracích bodov a efektívne bude geometrické rozlíšenie 1,6 krát vyššie, každý termogram zobrazuje podstatne viac detailov a to znamená väčšiu spoľahlivosť pri termografickom meraní.

 

Meranie povrchovej vlhkosti

Druhou jedinečnou funkciou, ktorá je v termografických kamerách testo vylepšená, je možnosť detegovať rozloženie povrchovej relatívnej vlhkosti na meranom objekte. Vlhkosť v interiéroch stavieb často vedie k širokému okruhu problémov. Štrukturálne poruchy a neprimerané správanie užívateľov môžu viesť k tvorbe plesní. Vedecké štúdie ukazujú, že pre rast plesní je potrebná relatívna vlhkosť asi 80 % r.v. Plesne Xerophilic fungi rastú dokonca od asi 65 % r.v. Termografické kamery Testo uľahčia monitorovanie všetkých potenciálnych zdrojov rizík, pretože dokážu vypočítať hodnotu relatívnej vlhkosti v každom bode merania s využitím externe zistenej teploty okolia a relatívnej vlhkosti vzduchu, ako aj z merania povrchovej teploty miest s rizikom rastu plesní, ako sú stropy, kúty... S pomocou novej vlhkostnej funkcie je možno priamo na displeji kamery vidieť stupnicu vlhkosti. Pary v interiéri a plesne nebudú mať viac šancu.

 

Postačuje jeden pohľad, aby ste vedeli posúdiť skutkový stav. Nepotrebujete už viac času na spracovanie a zložitý výpočet hodnôt vlhkosti alebo na ich popísanie. Ku termografickým kamerám testo 875-2i možno pripojiť aj bezdrôtovo rádiové vlhkostné sondy testo na prenos parametrov okolia do kamery. Už nie je potrebné ručné zadávanie týchto meraných parametrov a nepretržitý prenos údajov zaručuje jednoduchší a spoľahlivejší výpočet hodnôt vlhkosti.

 

testo-5.jpg 

Ukážka rozloženia povrchovej relatívnej vlhkosti na meranom objekte. Testo využíva na vyznačenie relatívne povrchovej vlhkosti farby semafora: Miesta bez ohrozenia rastu plesní s relatívnou povrchovou vlhkosťou < 65 % r.v. sú označené zelenou farbou. V rozsahu relatívnej povrchovej vlhkosti > 65 % r.v. < 80 % r.v. sú žltou farbou označené povrchy s rizikom možného rastu niektorých plesní a miesta s vlhkosťou > 80 % r.v. sú označené červenou a zobrazujú povrchy, kde by mohli rásť takmer všetky typy plesní.

 

 

IRSoft program na vyhodnotenie termogramov

PC softvér firmy Testo pre profesionálnu analýzu termogramov sa vyznačuje mimoriadne jednoduchou obsluhou a jasnou štruktúrou. S pomocou IRSoft dokážete precízne analyzovať termogramy, rýchle a jednoducho vytvárať profesionálne správy. Plne funkčná verzia programu IRSoft sa dodáva s každou termovíznou kamerou Testo a je aj bezplatne stiahnuteľná na stránke Testo. Pre dokumentáciu sa do správy vyžaduje aj fotografia meraného objektu. Správa sa často predkladá zákazníkovi, ktorý nevie čítať termogramy. Na dosiahnutie perfektných výsledkov je v menu programu aj funkcia TwinPix – profesionálne prelínanie obrazov – termogramov a digitálnej fotografie objektu. Aj keď sú scény meraného objektu snímané z rozličných vzdialeností je prelínanie bez problémov a ukáže sa vo výslednom obraze. Takto je možné nájsť miesta s kritickými teplotami priamo vo fotografii meraného objektu. Toto robí prelínanie Testo TwinPix jedinečným!

 

 

testo-6.jpg

Prelínanie obrazov uľahčuje analýzu v správe a pomôže klientom pochopiť a zorientovať sa v lokalizácii miest poruchy. Jednoduchým nastavením niekoľkých identických bodov na konvenčnej digitálnej fotografii a termograme meraného objektu sa dá realizovať presné prelínanie.

 

Pri analýze termogramov je v menu programu veľký počet funkcií, ktoré umožňujú meniť paletu, manuálne nastavenie parametrov pre celý IR obraz, ktorý je aktuálne otvorený: emisivita, reflektujúca teplota, vlhkosť a teplota okolia, korekcia teploty na ploche termogramu, alebo na označených bodoch. Hľadanie najteplejších/najchladnejších bodov na vybranej oblasti termogramu, vytvorenie histogramu z vybranej oblasti, či zobrazenie krivky teploty vo vybranom reze, atď. Program umožňuje aj prehrávanie zvukového komentára, ak bol nahratý počas snímania termogramov. Ďalej je možné cez kopírovanie nastavení zjednotiť nastavenia vyhodnocovaných parametrov všetkých vybraných termogramov. Toto urýchľuje celkový proces vyhodnocovania.


testo-7.jpg

Pomocou termografickej kamery je možné okamžite vizualizovať netesnosti stavebnej obálky.

 

 

S využitím vyhodnocovacieho programu Testo IRSoft je možné zrealizovať aj simuláciu povrchovej vlhkosti na všetkých termogramoch z kamier testo. Postačuje v programe zadať funkciu zobrazenia vlhkosti a zmeniť požadované parametre teploty a relatívnej vlhkosti okolia. Na termograme sa okamžite zobrazí rozloženie relatívnej povrchovej vlhkosti a užívateľ má možnosť posúdiť podmienky okolia, ktoré už môžu viesť k riziku rastu plesní.

 

Pri vypracovaní záverečného protokolu z vyhodnotenia termogramov ocení prednastavené predlohy protokolov, napr. tepelné straty v budovách podľa EN 13187 – rozšírený protokol alebo zjednodušené meranie, priemyselná termografia, krátka správa, či štandardná správa a veľa ďalších. Samozrejme v prípade potreby si pomocou dizajnera protokolu môže užívateľ vytvoriť predlohu vlastného protokolu.

 


testo-8.jpg

Názorná ukážka podielu tepelných strát cez konštrukcie budov, ktoré v praxi efektne odhalí termografická technika a výrazne sa podieľa na celkovej kvalite a úspornosti budov. Termografické kamery testo v každodenných aplikáciách v stavebnej a priemyselnej termografii zaistia bezpečnosť a ochranu pred poruchami. S termografickými kamerami ušetríte nielen náklady, ale aj čas.

 

Okrem termografického merania sa pri posudzovaní tepelných strát budov vykonáva veľké množstvo meraní doplnkových veličín, napr. pri meraní v BlowerDoor teste – skúške priepustnosti stavby. Nežiaduce netesnosti v konštrukciách môžu spôsobovať okrem: strát tepla nekontrolovanou ventiláciou, nedostatočnosť vykúrenia, prievany, zarosovanie povrchov ochladených studeným vzduchom, možný rast plesní na vnútorných povrchoch, ale aj kondenzáciu vodných pár vo vnútri konštrukcie obálky budovy a stratu izolačných schopností tepelnoizolačných materiálov.

 

testo-9.jpg

Na posúdenie miery netesnosti je výhodné použiť anemometer. Meranie netesnosti na ráme vypínačov a zásuviek anemometrom testo 435 alebo okolo dverí s anemometrom etsto 405-V1 s termickou sondou v praxi.

 

 

Termografická kamera zobrazí miesta netesností, ktoré sa po­hodl­ne dajú kvantifikovať meraním pomocou termického anemometra. Je veľmi časté, že práve vchodové dvere a ďalšie otvory v budove sú najväčším zdrojom priepustnosti stavby.

 

Na posúdenie miery netesnosti je výhodné použiť anemometer s vyhrievanou guľôčkou alebo vláknom. Okrem rýchlosti prúdenia vzduchu meria aj ďalší cenný parameter, a to teplotu okolitého vzduchu. Anemometer možno používať celoročne, nakoľko sa jedná o elektronický prístroj, ktorý umožňuje aj záznam a dokumentáciu.

 

testo-loga.jpg

K – TEST, s.r.o.
Letná 40, 042 60 Košice
tel./ fax: 055 625 36 33, 625 51 50
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk,
www.ktest.sk, www.testo.sk