REÁLNA ÚSPORA KONDENZAČNÉHO OHRIEVAČA VZDUCHU? OBROVSKÁ. VYKONALI SME MERANIA V SKUTOČNEJ PREVÁDZKE.

Hlavným cieľom experimentálneho merania bolo porovnať inovatívnu technológiu kondenzačnej jednotky s tradičnými ohrievačmi vzduchu, ktoré fungujú na princípe ON/OFF, najmä vzhľadom na spotrebu plynu a s tým spojené prevádzkové náklady. Zistené výsledky ponúkajú investorom úspory plynu, na ktoré by ani nepomysleli.

Koncepty a typy vzduchotechniky pre rozľahlé priestory. Základný sprievodca pre projektantov a investorov.

Továrne, sklady, hypermarkety a ďalšie rozľahlé priestory sú pre systémy HVAC veľkou výzvou. Ktorý z konceptov a systémov si vybrať?

Existujú dva rôzne dôvody, prečo rozľahlé vnútorné priestory a haly predstavujú problémy z hľadiska technického zariadenia. Prvý dôvod je zrejmý: priestory sú veľké a tradičné systémy sú vytvorené pre menšie priestory. Druhý dôvod závisí na využití priestorov. Hypermarket má iné potreby ako sklad liečiv, výstavná hala má iné požadavky na ventiláciu ako sklad v papierenskej výrobe. Navyše, využitie budov sa neustále mení. Tam, kde sa dnes vyrábajú skrutky, sa zajtra môžu konať kultúrne podujatia. Výrobcovia vzduchotechnických zariadení sa snažia uspokojiť aj tieto nároky.

Ako vetrať športové a viacúčelové haly bez prievanu a hluku?

Požiadavky na vetranie, vykurovanie a chladenie viacúčelových priestorov a športových hál sú špecifické a pri ich riešeniach stojí za zváženie zamyslieť sa nad možnosťami a výhodami využitia decentralizovaných vetracích jednotiek.

EFEKTÍVNOSŤ REKUPERÁCIE VO VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENIACH

Pojem rekuperácia, ktorý znamená spätné získavanie tepla, v súčasnosti zastáva významnú úlohu v individuálnej, občianskej aj priemyselnej výstavbe. V nedávnej minulosti bola pokladaná za nadštandard, ktorý je určený pre energeticky náročné objekty. Principiálne ide o fyzikálne veľmi jednoduché riešenie, ktoré spočíva v prenose energií s rôznym potenciálom pomocou teplonosnej látky. Nejde však o zmiešavanie, z ktorým si ho niektorí zamieňajú. Zameriam sa na rekuperáciu vzduchu vo vetracích a vzduchotechnických zariadeniach, tzn. výmenníky VZDUCH-VZDUCH.

OHRIEVAČE VZDUCHU AERMAX A INFRAŽIARIČE SUPRA Produkty 4heat – náskok vďaka technike

4heat zastrešuje hlavných európskych výrobcov ohrievačov vzduchu, VZT a infražiaričov. Apen group je líder medzi výrobcami ohrievačov vzduchu a vzduchotechnických jednotiek v Európe. Značka Aermax je na Slovensku takmer 20 rokov. Infražiariče Carli Euklima rad Xenon – nadnárodný technologický výrobca s výrobou v Európe, Rusku, Číne. Každý produkt je precízne navrhnutý pre kvalitu, dlhú životnosť, vysoký vysálaný výkon a nízke emisie. Garantujeme spoľahlivosť, nízku spotrebu plynu, parametre zariadenia a kvalitu.

NETRADIČNÁ APLIKÁCIA ADIABATICKÉHO CHLADENIA

Peter Behrens je v dejinách architektúry a dizajnu považovaný za jedného z krstných otcov modernizmu.

VYUŽITIE NUMERICKÝCH METÓD PRI OPTIMALIZÁCII CHLADENIA V DÁTOVÝCH CENTRÁCH

Žiadne väčšie dátové centrum sa nezaobíde bez chladenia. Riešenie chladenia môže byť jednoduchšie aj zložitejšie, v závislosti od veľkosti a charakteristík serverov a požiadaviek na ich prevádzku. Úlohou chladenia je, aby sa zaistila potrebná teplota vzduchu pre správnu prevádzku serverov, sieťových a ukladacích zariadení. Pri úlohách optimalizácie chladenia môžu významne pomáhať aj numerické simulácie.

DRUHÁ GENERÁCIA SCHNEIDER ELECTRIC INROW RC ZVYŠUJE ÚČINNOSŤ A KAPACITU CHLADENIA DÁTOVÝCH CENTIER

Schneider Electric, globálny energetický špecialista, predstavil najnovší prírastok do produktového radu InRow. Novinka rozširuje chladiace portfólio Schneider Electric o modely InRow RC ACRC301S a ACRC301H, čím reaguje na zvyšujúce sa nároky chladenia dátových centier. Hlavným benefitom novinky je zníženie prevádzkových nákladov.

Vetracie jednotky novej generácie

Problémy s nízkou vlhkosťou najmä v zimnom období, keď klesá vonkajšia vlhkosť pod 20 % a zosychanie  drevených výrobkov v interiéri odstraňujú vetracie jednotky Zehnder vybavené entalpickým výmenníkom – výmenníkom tepla novej generácie.

ADIABATICKÝ VÝPARNÝ CHLADIČ – CELOROČNÁ PREVÁDZKA

Pri návrhu jednotlivých profesií zaujímajú investorov nielen zriaďovacie náklady, ale aj náklady prevádzkové. Zredukovanie investičných nákladov pri návrhu vzduchotechniky je možné využitím základných fyzikálnych princípov, resp. návrhom decentrálnych strešných jednotiek, kde vieme ušetriť investičné náklady na potrubnom rozvode a využitím zariadení na prirodzený odvod tepla a splodín horenia.

ADIABATICKÉ VYPAROVACIE CHLADENIE – PRÍKLAD DIMENZOVANIA

Zaujímavou alternatívou ku strojnému chladeniu a nepriamemu chladeniu pomocou vody s teplotným spádom 6/12 °C je adiabatické výparné chladenie. Jednoduchá inštalácia, decentrálne jednotky a nízke prevádzkové náklady jednoznačne hovoria pre jeho použitie v rôznych oblastiach