VODA MUSÍ TIECŤ!

Kontakt:Kopčianska 82A85000, Bratislavatel: +421 268 209 110email: igor.krajcovic@rehau.comWeb: www.rehau.sk
Detaily o firme

Pitná voda je našou najdôležitejšou potravinou. Niet teda divu, že na jej kvalitu sú kladené stále prísnejšie požiadavky a systémy kontroly, ktoré sú dokonca náročnejšie ako pri balenej vode dostupnej v supermarkete. Rovnakým nárokom musia podliehať aj všetky predmety, ktoré pred spotrebou prichádzajú s pitnou vodou do styku, predovšetkým sú to rozvody pitnej alebo ohriatej vody.

 

 

 

teta s vodou

V dobe rastúceho povedomia o svojom zdraví objavuje stále väčšia časť obyvateľstva význam hygienicky nezávadnej pitnej vody pre vlastnú telesnú a duševnú pohodu. K tomu sa už v dnešnej dobe opäť sprísňujú normatívne a legislatívne požiadavky na úpravu pitnej vody a jej rozvodov. Zároveň je požadovaná čo najmenšia náchylnosť ku korózii aj v lokalitách s problematickou kvalitou vody. V neposlednom rade rastú nároky na hydrauliku vodoinštalačných systémov.

 

Nastal teda čas pre nový moderný spôsob inštalácie rozvodov pitnej vody. Nástenné kolená prietokové a kolenové T-kusy materiálu RAUTITAN RX sú už dnes pripravené na najvyššie nároky prevádzkovania rozvodov pitnej vody. Na to, aby kvalita vody, ktorá je dodávaná z verejnej vodovodnej siete, zostala rovnaká od domovej prípojky až k poslednému odbernému miestu, má rozhodujúci vplyv zvolený vodoinštalačný systém, jeho správne navrhnutie a odborná inštalácia. Kolenový T-kus (Venturiho delič prietoku) a nástenné koleno prietokové RAUTITAN RX, vďaka ktorým je možné vytvárať systém rozvodov vody v okruhoch, môžu byť rozhodujúcimi dielmi „skladačky“ vedúcej k splneniu všetkých vyššie uvedených požiadaviek.

 

 

 

popisky

 

 

Moderná architektúra a rastúce nároky na komfort vedú k tomu, že sa počet odberných miest na inštaláciu pitnej vody stále zvyšuje. Zároveň to však nevyhnutne znamená, že niektoré odberné miesta sú menej často využívané, napr. sprcha v druhej kúpeľni, alebo dopĺňanie vykurovacieho systému, ak sú tieto posledné v rade zapojených odberných miest. Dôsledkom toho vznikajú časti inštalačného vedenia so stagnujúcou vodou, ktoré predstavujú hygienické riziko. Pitná voda má ako väčšina potravín obmedzenú trvanlivosť. Preto platí heslo: Voda musí tiecť! Najjednoduchším riešením, ako zabrániť stagnujúcej vode, predstavujú systémy s okruhovým prepojením. Takýto systém má za úlohu, aby sa pri odbere vody v jednom z odberných miest dala do pohybu voda i v menej využívaných miestach. Hydraulika takéhoto rozvodu je vynikajúca, pretože pitná voda môže tiecť k odbernému miestu vždy dvoma cestami. V ideálnom prípade možno celý okruh dimenzovať „o jedno číslo menší“ ako je tomu u iných spôsobov inštalácie s T-kusmi, rozdeľovačmi alebo v rade.

 

 

 

rautitan

Ale čo sa stane, keď sa v rámci okruhu neuskutoční žiadny alebo len nepravidelný odber? (napr. u záhradného kohúta alebo u zariadení na doplnenie vykurovacieho systému). Potom je špeciálne okruhové zapojenie za použitia kolenových T-kusov RAUTITAN RX alebo bežných T-kusov RAUTITAN PX to pravé riešenie, aby sa voda v okruhovom vedení stále pohybovala prostredníctvom priameho napojenia zo stúpačky alebo z rozdeľovača. Predpokladom na to samozrejme je, aby v následne napojenom rozvode prebiehala normálna prevádzka.

 

Kolenový T-kus a nástenné koleno prietokové sú jedny z množstva komponentov zo sortimentu tvaroviek RAUTITAN. V kombinácii s bezzávitovými tvarovkami RAUTITAN PX z PPSU, a so závitovými mosadznými tvarovkami RAUTITAN, s pružnými rúrkami z PE-Xa RAUTITAN flex alebo tvarovo stabilnými rúrkami RAUTITAN stabil, vzniká ucelený systém na prepravu pitnej vody, ktorý dokáže čeliť všetkým výzvam kladeným na moderný inštalačný rozvod.

 

www.rehau.sk