Konferencia: Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody – 1. pokračovanie. 6. pokračovanie konferencií, Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR

Konferencia Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 1 pokračovanie, uskutočnená v dňoch 27. – 28. apríl 2016 v kúpeľoch Nový Smokovec, nadviazala na už zrealizovaných päť ročníkov konferencie Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR.

REVOLÚCIA MÁ VŽDY SVOJE MENO: e.sybox

Spoločnosť IVAR CS, spol. s r. o. je už od svojho vzniku distribútorom čerpacej techniky DAB na slovenskom a českom trhu. Našim záujmom je predovšetkým spokojnosť zákazníka. Preto od začiatku dbáme na skvalitnení našich služieb všetkými dostupnými prostriedkami. Výsledkom našej snahy je veľmi dobré obchodné a servisné pokrytie po Slovenskej i Českej republike. Ďalším dôležitým aspektom spokojnosti zákazníka je zaistenie kvality našich dodávaných výrobkov.

RÚRY EVO, NOVÝ VYŠŠÍ ŠTANDARD

Rúry EVO z nového typu polypropylénu PP-RCT pre rozvody vody a vykurovania predstavila spoločnosť Wavin Ekoplastik, najväčší Český výrobca a dodávateľ plastových potrubných systémov. Rúry EVO, ktoré sú vďaka použitému materiálu ľahšie a odolnejšie, zabezpečujú vyššiu kvalitu rozvodov i významnú finančnú úsporu.

Podobné odporúčané články: 

PLASTIKA, a.s. PREDSTAVILA NOVÉ PRODUKTY PRE KANALIZAČNÉ SYSTÉMY

Tradičný výrobca plastových produktov na Slovensku, spoločnosť Plastika,a.s., pokračoval v roku 2013 v reorganizácii od výroby cez predaj až po vedenie. Komplex zmien začal nasadením nového vedenia  ešte v polovici roku 2012.

AKO RIEŠIŤ ZÁSOBOVANIE BUDOV VODOU A KANALIZÁCIU PODĽA 39. SYMPÓZIA CIB V NAGANE

Svetová odborná komunita, ktorá svoju pozornosť venuje oblasti zásobovania budov vodou a odkanalizova­niu sa zišla v dňoch 17.–19. septembra 2013 na už svojom 39. medzinárodnom sympóziu. Tentokrát za miesto konania bolo určené Japonské Nagano.

KONFERENCIA ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY – MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA

Spoločnosť ELSEWA s.r.o. Košice zorganizovala v dňoch 19.–21. novembra 2012 v hoteli Forton***, Stará Lesná, Vysoké Tatry v poradí 11. ročník medzinárodnej odbornej konferencie „ZDRAVOTNO−TECHNICKÉ STAVBY – MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA“ v spolupráci s inštitúciami: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, STU v Bratislave Stavebná fakulta; TU v Košiciach Stavebná fakulta; Politechnika Rzesowska im. Ignacego Lukasiewicza PL; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie PL, VUT v Brně, Fakulta stavební ČR, MU v Brně; Lesnická a dřevařská fakulta, ČR; Miskolci Egyetem HU, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.; Slovenský hydrometeorologický ústav; Združenie miest a obcí Slovenska, Košický samosprávny kraj.

Podobné odporúčané články: 

ČO S DAŽĎOVOU VODOU Z RODINNÝCH DOMOV?

Od mnohých inštalatérov si majitelia rodinných domov pýtajú radu, čo majú robiť s dažďovou vodou stekajúcou zo striech ich rodinných domov. Pozrime sa na to, čo by mali inštalatéri vlastníkom nehnuteľností poradiť, aby ich rady zodpovedali platným slovenským zákonom, ale aj smerniciam a nariadeniam Európskej únie, ktoré v tomto prípade stoja nad slovenskými.

DEZINFEKCIA VEREJNÝCH VODOVODOV NA SLOVENSKU

Dezinfekcia pitnej vody chlórom a jeho zlúčeninami patrí vzhľadom k ich vysokej účinnosti a reziduálnym vlastnostiam k najrozšírenejším spôsobom jej hygienického zabezpečenia. V zahraničí je zaznamenávaný trend distribúcie pitnej vody bez chlóru. Dôvodom sú obavy zo vzniku vedľajších produktov dezinfekcie, ich toxických príp. karcinogénnych účinkov a snaha zachovať senzorické vlastnosti vody, prijateľné pre spotrebiteľa.

CHLÓR V PITNEJ VODE

Chlór ako dezinfekčný prostriedok, pridávaný do vodovodných systémov sa stal závažnou a často diskutovanou témou v celosvetovom meradle. Na jednej strane stojí zamedzenie šírenia vodou prenosných chorôb a na druhej strane riziká spojené s jej zdravotným zabezpečením prostredníctvom chlórových dezinfekčných prostriedkov. Chlórovanie pitnej vody so sebou prináša vznikvedľajších produktov dezinfekcie, a to najmä trihalometánov (THM) a halooctových kyselín. V príspevku je uvedený prehľad pôvodcov infekčných ochorení súvisiacich s vodou  a ich rezistencia voči chlóru a 10-ročný prehľad epidémií súvisiacich s pitnou vodou na Slovensku. V neposlednom rade pojednáva aj o zlúčeninách používaných na dezinfekciu a ich vedľajších produktoch a to najmä zo zdravotného hľadiska.

AQUA 2011

20.09.2011

 

18. medzinárodná špecializovaná výstava vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí

 

Miesto konania: 
areál výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín
Organizátor: 
EXPO CENTER a.s. Trenčín
Kontakt: 
tel./fax: 00421-32-7432 382, e-mail: masarykova@expocenter.sk

POUČENIE Z KRÍZOVÉHO VÝVOJA KVALITY PODZEMNÝCH VÔD ŽITNÉHO OSTROVA

Na Slovensku v oblasti horného Žitného ostrova sme zažili v rokoch 1960 – 1971 ropnú krízu. Dovolím si tvrdiť, že z hľadiska ekologických dôsledkov ju môžeme porovnať s haváriou ropného vrtu v Mexickom zálive v roku 2010. Kým havária ropného vrtu