VYVAŽOVANIE, ZLOŽITÁ ÚLOHA...

Kontakt:Krajní 801252 42, Jesenicetel: +420602471213email: marketing.praha@comap.euWeb: www.comappraha.cz
Detaily o firme

Spoločnosť COMAP Praha, s. r. o. predstavuje novinku, samovyvažovacie termostatické ventily AutoSAR

 

Hydraulické vyvažovanie umožňuje kompenzovať nerovnomerné rozdelenie prietokov v inštalácii danej hydraulickými charakteristikami a geometriou okruhov (výškou poschodí, dĺžkou prívodov, rôznymi tlakovými stratami prvkov v okruhu).

 

Vyvažovanie spočíva v umiestnení vyvažovacích ventilov do jednotlivých častí rozvodu a ich nasledovné nastavenie. Cieľom je dosiahnutie požadovaného prietoku v danom mieste – v každej vetve alebo v každom spotrebiči – aby bol dosiahnutý požadovaný výkon, daný výpočtom. V prípade, že prietoky v inštalácii sú premenlivé, je vyvažovanie ešte náročnejšie. Premenlivé prietoky sú typické pre rozvody kúrenia pri použití termostatických ventilov. Pokiaľ však nie je uskutočnené vyváženie, bude vyššia spotreba energie a navyše bude znížený komfort užívateľov – miesta budú nedokurované, iné naopak prekurované a môžu nastať aj problémy s hlukom inštalácie.

 

 • AŽ 20 % ÚSPORY ENERGIE Správne vykonané hydraulické vyváženie a použitie termostatických ventilov a hlavíc COMAP zaručuje optimálny a ekonomický priebeh, pričom je možné dosiahnuť až 20 % úspor.
 • VŽDY SPRÁVNA TEPLOTA Dobre vyvážený systém zaistí, že nebudú prekurované, alebo nedokurované miesta a na základe toho bude dosiahnutý vyšší komfort užívateľa.
 • PREVÁDZKA BEZ HLUKU Správne vyvážený systém nie je hlučný. Pri systéme, ktorý nie je vyvážený, sa môžeme často stretnúť s nepríjemnými zvukovými efektmi, ktoré vznikajú v dôsledku vysokých rýchlostí a prietokov v niektorých častiach rozvodov.

 

Teraz jednoducho vďaka firme COMAP

Už viac ako 60 rokov COMAP potvrdzuje svoje znalosti v oblasti regulačných armatúr a inštalácii. Systémové riešenia rozvodov a systémy regulácie firmy COMAP znižujú energetické nároky budov a vedú k ich optimalizácii a zvýšeniu bezpečnosti.

 

Vďaka svojmu výrobnému závodu v meste Abbeville je COMAP referenciou v oblastí výroby termostatických ventilov a hlavíc. Rady ventilov SAR a hlavíc SENSO, SENSITY a SENSITIVE predstavujú hlavné výrobky, ktoré sú široko známe odbornej verejnosti TZB profesií v mnohých európskych krajinách. Vďaka svojim znalostiam problematiky hydraulického vyvažovania COMAP rozširuje svoju ponuku o termostatické ventily s automatickým vyvažovaním – rad ventilov s označením AutoSAR. Výhoda tohto riešenia spočíva v zjednodušení celého vyvažovania. Už nie je nutné vyvažovať celý systém, pretože riešenie AutoSAR integruje funkciu vyvažovania priamo do termostatického ventila. Stačí nastaviť požadovaný prietok priamo na termostatickom ventile na každom radiátore, aby bol celý rozvod správne vyvážený.

 

ventily

 

Vyvažovanie s ventilmi AutoSAR

AKO TO FUNGUJE? COMAP integroval regulátor diferenčného tlaku do termostatického ventilu a vďaka tomu prietok radiátorom zostáva konštantný bez ohľadu na zmeny tlaku. Rozsah nastavenia ventilov AutoSAR umožňuje ich použitie na radiátoroch s výkonom 350 až 2100 W (pri teplotnom spáde 15K). Termostatické samovyvažovacie ventily AutoSAR zaručujú dokonalú funkciu do diferenčného tlaku 60 kPa. Dajú sa teda použiť na všetkých dvojrúrkových rozvodoch, kde nie je táto hodnota prekročená. Nominálny prietok ventilom AutoSAR môže byť nastavený do 120 l/hod. vďaka 12-tim pozíciám. Po nastavení prietoku na ventile je hodnota prietoku limitovaná na toto maximum. Po nastavení všetkých ventilov už nie nutné vykonávať žiadne ďalšie vyvažovania, pretože optimalizácia je vykonaná.

 

Pre firmy zaisťujúce správu bytového fondu

 • EKONOMICKÁ PREVÁDZKA Správne vyváženie zaručuje aj spravodlivé rozdelenie nákladov na teplo: nevznikajú nadbytočné prietoky v blízkosti zdroja, ani nedostatočné prietoky v častiach vzdialených od zdroja. Fungovanie celého systému je optimalizované, a tak dochádza k úsporám energie.
 • TEPELNÝ KOMFORT Dobré vyváženie rozvodu je predpokladom rovnomerného vykurovania celého objektu, resp. všetkých bytových jednotiek. Nevznikajú prekurované ani nedokurované oblasti, a tak odpadá nespokojnosť užívateľov. Každý užívateľ si nasledovne reguluje spotrebu sám.
 • PREVÁDZKA BEZ HLUKU Kvalitné vyváženie systému je základným predpokladom pre zníženie rizika vzniku nežiaducich hlukových efektov. Hluk v rozvodoch býva spôsobený vysokými tlakmi a rýchlosťami v potrubí a je častým zdrojom sťažností užívateľov.
 • VYNIKAJÚCA CHARAKTERISTIKA Termostatické vyvažovacie ventily AutoSAR sú certifikované podľa EN215. V kombinácii s termostatickou hlavicou SENSITY-RI M30 vykazujú vynikajúcu charakteristiku, keďže táto hlavica má odchýlku medzi nastavenou teplotou a skutočnou teplotou len 0,2 a klasifikáciu TELL = A.

 

Pre firmy zaisťujúce údržbu

 • RÝCHLOSŤ Vďaka ventilom AutoSAR je údržba a výmena ventilov jednoduchá, bez potreby zložitých výpočtov. Už nie je nutné poznať charakteristiky celého rozvodu, alebo akým spôsobom bol rozvod vyvážený, pretože nastavenie sa vykoná jednoducho priamo na radiátore.
 • EKONOMICKÉ RIEŠENIE Zahŕňa jednoduchšiu údržbu a nižšie nároky kladené na pracovníkov vykonávajúcich údržbu a prednastavenie termostatických ventilov. Z toho vyplýva rovnako ako časová, tak aj okamžitá finančná úspora.
 • SPOĽAHLIVOSŤ A DÔVERA Technológia automatického vyvažovania použitá vo ventiloch AutoSAR bola vyvinutá technickým a vývojovým oddelením spoločnosti COMAP, ktorá je referenciou v danej oblastí viac ako 60 rokov.

 

Pre firmy realizujúce nové projekty

 • RÝCHLOSŤ Vďaka technológii samovyvažovania nie je potrebné vykonávať vyvažovanie na stúpačkách, ktoré môžu byť ťažko prístupné. Nastavenie sa vykoná priamo na radiátore. Ďalšou výhodou pri montáži je sáč s O-krúžkom, ktorý zaistí rýchlu a jednoduchú montáž.
 • RENTABILITA Jednoduchá príprava montáže (podkladov pre montáž): stačí mať len zoznam potrebných prietokov radiátormi.
 • JEDNODUCHOSŤ Ventily je možné pripojiť na klasické oceľové rozvody, na rozvody z medi a pomocou adaptéra aj na rozvod z viacvrstvých rúrok. Ventily sú teda univerzálne.