XIX. ročník mezinárodní výstavy Infotherma


Výstavu slavnostně zahájili v pondělí 16. ledna 2012 v 9.00 hod. ve foyer ostravského výstaviště. Výstava se konala 16. - 19. ledna 2012.

 

vyst1_2.jpg

 

Pro Infothermu 2012 vybral pořadatel výstavy - Agentura Inforpres 369 domácích a zahraničních vystavovatelů, což je plná kapacita ostravského výstaviště. Výstava je již od svého prvého ročníku zaměřena na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů a je největší takto specializovanou výstavou v ČR a SR.

Nomenklatura představuje 70 samostatných kapitol, které se snaží obsáhnout celou problematiku tepelné pohody našich příbytků za ekonomicky dostupných podmínek. Jedná se o téma, které se bytostně dotýká nejen poloviny "národa", která bydlí v rodinných domcích a je odkázána na lokální topeniště, ale čím dál více i ostatních, kteří jsou zamořování dýmem a zplodinami z lokálních topenišť majitelů, kteří si již nemohou dovolit vytápění ušlechtilými palivy a topí často vším, co hoří.

 

vyst3_4.jpg

 

Na každoroční enormní nárůst cen ušlechtilých paliv reaguje výstava představením, pokud možno všech forem úspor energie, tak, aby bylo možno zachovávat moderní způsob vytápění, anebo uplatňovat alternativní řešení. Například polovina všech vystavovaných kotlů na Infothermě 2012 jsou na tuhá paliva, které při spalování odpovídajících paliv, jsou šetrné k životnímu prostředí a zachovávají alespoň částečně komfort vytápění.

Podle návštěvnických anket z minulých ročníků je na výstavách největší zájem o novinky otopných systémů. Proto podstatná část výstavní plochy je na Infothermě 2012 věnovaná kotlům, krbům, kachlákům a dalším otopným systémům. Řada z nich je předváděna v "chodu" na venkovních výstavních plochách.

Návštěvníkům byli poskytovány informace čím a za kolik topit, výhřevnost paliv a aktuální ceny energií a paliv od jednotlivých dodavatelů.

 

vyst5_6.jpg

 

V rámci úspor energie se představilo mimo jiné přes 80 firem s novinkami v izolačních materiálech, nízkoenergetickou a pasivní výstavbou, zateplovacími systémy, termoregulačními okny a měřící a regulační technikou.

Kromě dřeva, jsou zde představeny neobvyklé stavební materiály, jako je stavebnictví z nepálených cihel, využívání slámy, rákosu, technického konopí, lněného pazdeří, ovčí vlny apod., které mají nejen vynikající izolační schopnosti, ale neobsahují škodliviny a v objektech udržují přirozené mikroklima.

Výstava byla nejen přehlídkou 45 firem s tepelnými čerpadly, ale v rámci odborného doprovodného programu se uskuteční k tomuto tématu oborový den, kde budou mimo jiné poprvé v republice předány certifikáty kvality vybraným výrobkům a firmám. Toto předání se uskuteční v úterý 17. ledna v 13.35 hod. v kongresovém centru na výstavišti.

Součástí výstavy byl také odborný doprovodný program pro návštěvníky výstavy zdarma. Bylo zde předneseno 38 odborných přednášek.


www.infotherma.cz