Aký tichý je naozaj tichý? Uponor Decibel – už žiaden zvuk kanalizácie

Vyskúšajte náš nový odhlučnený systém kanalizácie ako kombináciu inovatívnej technológie a moderného dizajnu - zaistí, že budete počuť iba to, čo naozaj počuť chcete.

ANALÝZA NÁVRHU ODLUČOVAČA TUKU

Odlučovač tuku sa používa na oddelenie a zachytenie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu z odpadových vôd vznikajúcich počas prevádzkovania kuchynských a podobných zariadení. Odlúčením a zachytením tukov a olejov sa znižuje riziko zanášania kanalizačných rúr a kanalizačných objektov. Správnym návrhom odlučovača tuku tak vieme predísť poruchám na kanalizačnej sieti.

ZÁKLADNÉ FAKTY O SYSTÉME VYUŽÍVANIA SIVÝCH VÔD

Súčasný trend ekologického a ekonomického uvažovania, či snahy zachovávať udržateľnosť, nás vedú k využívaniu rozličných úsporných systémov. V tomto duchu možno zmýšľať aj o systéme využívania sivých vôd, ktorý okrem šetrenia pitnej vody, prináša odľahčenie splaškovej kanalizácie a v konečnom dôsledku aj určité finančné úspory

CHRÁNIME ŽIVOTY

Hygienické preplachovanie Geberit s novou
riadiacou jednotkou a senzorovou technológiou

 

Pokiaľ voda v potrubných rozvodoch stagnuje, môže to viesť k jej mikrobiologickej kontaminácii a rozmnoženiu baktérií rodu Legionella. Hygienické preplachovanie Geberit je spoľahlivou zárukou hygienickej výmeny vody v rúrach.

PODOMIETKOVÁ SPLACHOVACIA NÁDRŽKA SLÁVI 50 ROKOV

 

Keď splachovacia nádržka zmizla pod omietku, kúpeľne začali byť konečne zaujímavé. V roku 2014 oslávi podomietková splachovacia WC nádržka Geberit okrúhle narodeniny. Pred 50 rokmi uviedla spoločnosť Geberit na trh nádržku, ktorá sa nemontovala na stenu, ako bolo v tom čase zvykom, ale do steny. Majitelia kúpeľní tak získali viac miesta a predovšetkým viac pohodlia. Potom, keď už nádržka nezavadzala, mohol sa v kúpeľni naplno uplatniť dizajn.

KOMFORT PRE VAŠE UŠI

Kanalizačný systém so zvýšeným útlmom hluku pre viacpodlažné budovy

Hrdlový kanalizačný systém Geberit Silent-PP otvára projektantom a inštalatérom nové možnosti pri realizácii náročných odvodňovacích systémov. Sortiment teraz obsahuje aj také špeciálne tvarované odbočky, ktoré umožňujú väčšie zaťaženie odpadového potrubia

ODBORNÉ SYMPÓZIUM – OBNOVA TECHNICKÉHO ZARIADENIA BYTOVÝCH DOMOV

Stretnutie spoločností REHAU s.r.o. a NIBE Energy Systems Slovensko, určené pre správcovské firmy, stavebné bytové družstvá, firmy a pracovníkov zodpovedných za montáž, techniku a údržbu technic­kých zariadení v bytových domoch sa uskutočnilo v dňoch 24. – 25. apríla 2014, v hoteli Salamadra Resort Hotel, Hodruša Hámre.

PLASTIKA, a.s. PREDSTAVILA NOVÉ PRODUKTY PRE KANALIZAČNÉ SYSTÉMY

Tradičný výrobca plastových produktov na Slovensku, spoločnosť Plastika,a.s., pokračoval v roku 2013 v reorganizácii od výroby cez predaj až po vedenie. Komplex zmien začal nasadením nového vedenia  ešte v polovici roku 2012.

AKO RIEŠIŤ ZÁSOBOVANIE BUDOV VODOU A KANALIZÁCIU PODĽA 39. SYMPÓZIA CIB V NAGANE

Svetová odborná komunita, ktorá svoju pozornosť venuje oblasti zásobovania budov vodou a odkanalizova­niu sa zišla v dňoch 17.–19. septembra 2013 na už svojom 39. medzinárodnom sympóziu. Tentokrát za miesto konania bolo určené Japonské Nagano.

VÝMENA ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V BYTOVOM DOME V POPRADE

Netesnosti, nedostatočný prietok, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien, ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, najmä panelových domov.

FIBER BASALT PLUS

Tri roky výskumu odmenené: nové rúry s čadičovým vláknom sú na svete

 

Rúry FIBER BASALT PLUS pre rozvody vody a vykurovania uviedol na trh Wavin Ekoplastik, najväčší výrobca PPR na českom trhu. Výsledkom trojročného výskumu je unikátne materiálové zloženie, ktoré novinke zaručuje vysokú teplotnú a tlakovú odolnosť.