Darček pod stromček od Energie2 – lacnejší plyn spätne už od 7. decembra

Energie2 znižuje ceny plynu a elektriny v niektorých tarifách až o 20 %

 

Darček pod stromček v podobe cien zemného plynu nižších v niektorých tarifách až o 20 % dostanú odberatelia slovenskej spoločnosti Energie2. Navyše si nové znížené ceny budú môcť užívať nie až od 1. januára 2017, ale spätne už od 7. decembra 2016, kedy tento dodávateľ zmenil ceny plynu ako jediný. Výhodné ceny od Energie2 potešia aj odberateľov elektrickej energie, kde sa ceny zmenia k 1. januáru 2017 a v niektorých tarifách zákazníci dosiahnu úsporu viac než 20 %. Informuje o tom prevádzkový riaditeľ Energie2 Peter Poláček.

Viega Megapress G – systém spojovania hrubostenných oceľových rúrok lisovaním „za studena“ teraz aj pre plynové inštalácie.

Rýchlejšie, hospodárnejšie a bezpečnejšie

 

Vďaka systému Megapress od firmy Viega je možné spojovať hrubostenné oceľové rúrky metódou lisovania za studena. Rúrky sa spoja v sekunde – teda podstatne rýchlejšie ako pri zváraní. Odteraz je možné tento systém, ktorý má mnoho predností, využívať aj pre plynové inštalácie. Nové lisovacie spojky Megapress G sú schválené pre použitie v rozvodoch pre zemný plyn, kvapalný plyn, vykurovací olej, motorovú naftu, pre stlačený vzduch s prímesou oleja a pre technické plyny.

VPLYV DRSNOSTI POTRUBIA A PRIETOKU ZEMNÉHO PLYNU NA TLAKOVÝ PROFIL V TRANZITNOM PLYNOVODE

Tranzitné plynovody majú veľký význam pri dodávke zemného plynu k spotrebiteľom, preto je dôležité tento plyn dopraviť bezpečne, plynulo a v požadovanom množstve. Počas prepravy dochádza k poklesu tlaku, čo môže viesť až k prerušeniu dodávok zemného plynu konečným spotrebiteľom. Aby nedošlo k dosiahnutiu kritickej hodnoty tlakovej úrovne, je potrebné sledovať faktory ovplyvňujúce tlakový spád počas prepravy.

POUŽITIE ENERGETICKÝCH SEPARÁTOROV V REGULAČNÝCH STANICIACH ZEMNÉHO PLYNU NA UKRAJINE

V článku je poukázané na efektívnosť používania energetických separátorov nainštalovaných v distribučných systémoch zemného plynu, ktorým je možné dosiahnuť úspory zemného plynu ako paliva v jestvujúcich regulačných staniciach plynu s ohrievacími zariadeniami zabraňujúcimi tvorbe hydrátu zemného plynu.

ODBORNÉ SYMPÓZIUM – OBNOVA TECHNICKÉHO ZARIADENIA BYTOVÝCH DOMOV

Stretnutie spoločností REHAU s.r.o. a NIBE Energy Systems Slovensko, určené pre správcovské firmy, stavebné bytové družstvá, firmy a pracovníkov zodpovedných za montáž, techniku a údržbu technic­kých zariadení v bytových domoch sa uskutočnilo v dňoch 24. – 25. apríla 2014, v hoteli Salamadra Resort Hotel, Hodruša Hámre.

VÝMENA ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V BYTOVOM DOME V POPRADE

Netesnosti, nedostatočný prietok, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien, ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, najmä panelových domov.

PRE VŠETKY MERANIA TLAKOV A MERANIE VEĽKOSTI ÚNIKU

Práci s plynom je potrebné neustále venovať mimoriadnu pozornosť. Len skúšky za reálnych prevádzkových podmienok ukážu, či všetky rozvody a ventily pracujú správne. V jednotlivých krajinách existujú právne predpisy týkajúce sa potrubí na plyn, vodu a kvapaliny, kde sú určené spôsoby, ako sa musia jednotlivé skúšky vykonávať.

Podobné odporúčané články: 

NTL ROZVODY PLYNU – PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIA

Nízkotlakové rozvody plynu v rámci plynového odberného zariadenia (ďalej len OPZ) sú neoddeliteľnou časťou kompletného návrhu stavieb a objektov, kde nám vzniká potreba odberu zemného plynu ako vstupného média najmä na vykurovanie s nepriamym ohrevom teplej vody, na priamy ohrev teplej vody a varenie.

PROBLÉMY PRI VÝMENE ROZVODOV V BYTOVÝCH DOMOCH POMÁHA RIEŠIŤ ZDRUŽENIE SPRÁVCOV A UŽÍVATEĽOV NEHNUTEĽNOSTÍ

Koncom roka 2011 vznikol na Slovensku nový samostatný právny subjekt: Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností. Ako je jasné zo samotného názvu Združenia, má toto za cieľ hájiť záujmy správcov a napomáhať im pri ich práci. Takisto chce toto Združenie napomôcť obyčajným ľuďom – vlastníkom a nájomcom bytov, ktorí užívajú nehnuteľnosti.

PREPRAVA ZEMNÉHO PLYNU NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

 

Pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prepravy zemného plynu v požadovanom množstve a čase odberateľom musí byť jeho preprava riadená efektívne. Z tohto dôvodu musí byť jeho preprava neustále sledovaná a kontrolovaná plynárenským

Súčasnosť a budúcnosť tranzitnej prepravy zemného plynu na území Slovenska

Úvod

Zemný plyn je jeden z najvýznamnejších primárnych energetických zdrojov, z ktorých sa vyrába elektrická a tepelná energia. Z tohto dôvodu je veľká závislosť ako jednotlivých štátov Európy tak aj štátov tretích krajín na zemnom plyne. Pre zabezpečenie dodávok zemného plynu je nutnosť spolupráce krajín na spoločných projektoch nových veľkokapacitných tranzitných plynovodov.