ZÓNOVÁ REGULÁCIA VYKUROVANIA

Po unikátnom systéme zálohovaného obehového čerpadla CP-201 prišla spoločnosť Jablotron s ďalším riešením pre vykurovacie systémy. Jedná sa o zónovú reguláciu kúrenia. Tento systém je skonštruovaný tak, aby po celý rok poskytoval príjemnú teplotu podľa požiadaviek užívateľa. Denne tak môžete ovládať vykurovanie v každej miestnosti. Nastavenie upravíte jednoducho pomocou jediného dotykového LCD displeja.

 

•     Navrhnuté pre použitie v domoch, apartmánoch aj komerčných budovách.

•     Jednoduchá správa z jedného miesta aj z jednotlivých miestností.

•     Bezdrôtové aj drôtové riešenie.

•     Jednoduchá rozšíriteľnosť.

•     Preddefinované profily.

 

schema bytu


Riadiaca jednotka a dotykový displej

Základom systému je riadiaca jednotka AC-116, ktorá je určená na príjem signálu. Umožňuje riadiť až 16 nezávislých teplovodných okruhov a spolupracovať s 32 bezdrôtovými perifériami. K riadiacej jednotke odporúčame pripojiť dotykový displej AC-100LCD, ktorý umožňuje pohodlne ovládať a optimalizovať systém z jedného miesta. Každá miestnosť môže mať prehľadné zobrazenie požadovaných teplôt. Užívateľ môže jednoducho použiť prednastavené užívateľské profily alebo vytvárať regulačné profily a zapínať ich podľa potreby. Pomocou displeja je možné riadiť tiež ohrev teplej úžitkovej vody.

 

ac116

AC-116, AC-100LCD

 

AC-116 môžete rozdeliť na dva nezávislé vykurovacie systémy alebo vzájomne prepojiť až tri jednotky do jedného systému. Na prepnutie systému do letného režimu slúži vstupná svorka. K dispozícii je tiež výstup signalizácie poruchy a vstup pre teplotné senzory strážiace prekročenie maximálnej teploty. Okrem toho sú k dispozícii výstupné relé pre zapnutie obehového čerpadla alebo kotla.

 

Tab. 1  Technické parametre AC-116

napa

 

 

Tab. 2  Technické parametre AC-100LCD

zon

 

Termostaty a príslušenstvo

Pre riadenie teploty v jednotlivých miestnostiach slúžia bezdrôtové alebo drôtové termostaty. Do systému je možné zapojiť magnetické detektory, ktoré môžu blokovať vykurovanie počas otvorenia okien alebo dverí.

 

TP-150 je bezdrôtový izbový termostat.

Slúži k meraniu a regulácii teploty. Teplota sa nastavuje otočným kolieskom. Termostat reguluje nastavenú teplotu 24 h denne. Proti nežiaducej manipulácii je možné ovládanie zamknúť. Okrem udržiavania nastavenej teploty vie termostat upozorniť na nízke alebo vysoké teploty.

 

 

uzt

TP-150/TP-110, TP-155/TP-115,  JA-151M/JA-111M, TH-80/TH-81

 

V drôtovej verzii zodpovedá tomuto termostatu TP-110.

 

TP-155 je bezdrôtový programovateľný izbový termostat s týždenným vykurovacím programom. Umožňuje komfortnú a zároveň úspornú reguláciu teplôt v interiéroch obytných budov. Ponúka programovateľné režimy, v ktorých udržuje nastavené teploty (Komfortná, Znížená, Dovolenka, Párty). Termostat dokáže odsledovať teplotnú zotrvačnosť objektu a prispôsobiť tomu týždenný program spínania tak, aby bola vždy v nastavenom čase v objekte požadovaná teplota.

 

V drôtovej verzii zodpovedá tomuto termostatu TP-115.

 

Tab. 3  Technické parametre TP-150 a TP-155

zon3 

 

JA-151M je bezdrôtový magnetický detektor otvorenia, ktorý je určený na detekciu otvorených okien alebo dverí. Počas otvorenia okien alebo dverí je tak možné vypnúť vykurovanie a šetriť tak náklady. Má jedinečný malý rozmer a je k dispozícii v bielej alebo hnedej farbe. JA-111M je označenie v drôtovej verzii. K otvoreniu alebo zavretiu vykurovacieho okruhu (ra­diátor ­alebo podlahové kúrenie) slúži termická ovládacia hlavica TH-80 a TH-81.

 

Tab. 4  Technické parametre JA-111M a JA-151M

 

uztr

 

Typická aplikácia zónovej regulácie podlahového vykurovania, radiátorov a ovládania zdroja tepla:

Využitie AC-116 pre ohrev teplej vody (TÚV):

 

schema r

 

A – základný variant ohrevu s odbočením ventila a termohlavice TH-80.

B – elektropohon zónového ventila je napájaný cez relé, ktoré je ovládané 16-tým kanálom.

C – čerpadlo zásobníka TÚV je napájané cez relé, ktoré je ovládané z kanála 16.

D – vyhrievacia elektro-špirála zásobníka je spínaná cez relé, ktoré ovláda kanál 16. V tomto prípade je potrebné dať pozor na maximálny prúd pre relé.

 

Zónová regulácia kúrenia Jablotron prináša užívateľom predovšetkým komfort, bezpečnosť a úsporu nákladov za vykurovanie.