Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností
Kontakty:
Mesto: Košice
Ulica: Školská 23
PSČ: 040 11
Okres: Košice
Kraj: Košický kraj
Tel: 055/678 28 08
Popis činnosti:

- poradenská činnosť

- organizovanie seminárov a konferencií k aktuálnym problémom správy budov

- obhajoba záujmov a práv všetkých užívateľov bytových domov a nebytových priestorov bez ohľadu na ich formu správy

- vydavateľská a publikačná činnosť

- spolupráca pri tvorbe nových zákonov, pripomienkovanie v legislatívnom procese, pozmeňovacie návrhy existujúcich právnych noriem, zákonov a noviel a spolupráca pri navrhovaní nových právnych noriem, obzvlášť v oblasti návrhu zákona o bývaní

- činnosť smerujúca k profesionalizácii činnosti správcov a zvyšovania ich kvalifikácie s cieľom legalizácie viazanej živnosti pre výkon funkcie správcu

Kontakty:
Mesto: Košice
Ulica: Školská 23
PSČ: 040 11
Okres: Košice
Kraj: Košický kraj
Tel: 055/678 28 08