Konferencia SPRÁVA BUDOV 2017 - prihláška

Príloha Veľkosť
Záväzná prihláška konferencia 2017 - učastník s návratkou (.docx) 52.77 KB
Záväzná prihláška konferencia 2017 - účastník bez návratky (.docx) 40.84 KB
Program konferencia 2017 (.pdf) 481.68 KB

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

na 6. medzinárodnú konferenciu SPRÁVA BUDOV 2017
v hoteli SATEL, Poprad
v dňoch 22. – 24. februára 20
17


Konferencia SPRÁVA BUDOV 2017 - prihláška

Informácie o účastníkovi (spoločnosti)
Za spoločnosť sa na konferencii zúčastní menovite
Prehlasujeme, že máme záujem

Ubytovanie (jednoposteľové izby neexistujú) za 2 noci dve/tri osoby v dvoj/troj posteľovej izbe:

Standard: 48€/osoba alebo Premium: 58€/osoba

jedna osoba sama v dvojposteľovej izbe Standard:78 €/osoba

jedna osoba sama v dvojposteľovej izbe Premium:90€/osoba

Informácie

 

Na základe prihlášky Vám bude zaslaná faktúra, ktorú je nutné uhradiť pred konferenciou.

Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike: Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka (alebo názov spoločnosti) !

 

Účastnícky poplatok zahrňuje kompletný pobyt na konferencii:

• občerstvenie - coffee break počas celej konferencie

• 1x obed (štvrtok)

• 2x raut a spoločenský večer

• ubytovanie s pobytovou taxou na dve noci vrátane bufetových raňajok

• Zborník prednášok z konferencie na CD

 

106 €/účastník – nečlen ZSaUN, (účastnícky poplatok 58€, nocľah 2x 24€)

96 €/účastník – člen ZSaUN (účastnícky poplatok 48€, nocľah 2x 24€)

(za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské pre rok 2017)

 

Účastníkov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie, alebo majú iné individuálne požiadavky, prosíme ohlásiť tieto mailom na adresu: zsaun@zsaun.sk alebo na mobil: 0917240207, 0905541119

 

Problém / Téma do diskusie

 

Každý účastník má možnosť vstúpiť do diskusie svojou otázkou či problémom, ktorý by mal byť na konferencii riešený. Ak máte otázku / problémový okruh /príp. návrh, ktorý by ste chceli, aby konferencia riešila, napíšte ho v krátkosti a zašlite do 06.02.2017 !!!!

Prihláška ZSaUN

 

Privítame účasť každého, kto by chcel prispieť aktívne k problémom správy budov.

Taktiež je možnosť stať sa členom Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

Združenie sa snaží hájiť záujmy správcov, ako aj zrovnoprávniť vzťahy medzi správcami a vlastníkmi, či užívateľmi nehnuteľností.

 

Člen Združenia má zľavnený účastnícky poplatok na konferenciu.

Stačí vyplniť prihlášku – viď nižšie.

za člena ZSaUN

 

Poplatky

● právnická osoba/ nesprávca: zápisné: 100 € + členské na rok 2017 : 600€

● správca BD: zápisné: 100 € + členské na rok 2017: podľa počtu spravovaných bytov

● fyzická osoba: zápisné: 10 € + členské pre rok 2017: 2 €/mesačne = 24 € /ročné

 

Poplatok bude uhradený na základe doručenej faktúry do konca januára 2017!

 

Podmienky členstva v Združení správcov a užívateľov nehnuteľností nájdete na www.zsaun.sk