Pravidlá diskusného fóra

Prispievať sem môže každá osoba, ktorá sa zaregistruje a má dobrú vôľu prispieť svojim názorom, radou alebo podnetom k zvýšeniu odbornosti správcov a svojimi radami chce prispieť ostatným správcom a užívateľom / vlastníkom v danej problematike. Registráciou súhlasí s pravidlami diskusného fóra: Pravidlá diskusného fóra.

Komentovať diskutovanú tému môžu len prihlásení užívatelia:

Komentáre

Dobrý deň, mám otázku ohľadom

Dobrý deň, mám otázku ohľadom dlhodobého nájmu budovy školy. K tej je pristavená obecná škola. majú spoločnú nosnú stenu. Budova patrí cirkevnému zboru a ten dal do nájmu na 50 rokov budovu školy obci. Po dohode sa stanovil malý nájom s tým, že obec bude danú budovu zahrňať do projektov (EU), prípadne ju bude priebežne opravovať. Avšak nič sa nedeje. Obecná škola sa opravila za príspevky z projektu EU a budova cirkvi ostala nedotknutá. Starosta komentoval že aj napriek nájmu na 50 rokov nemôže budovu zahŕňať do svojich projektov. Viete mi poradiť či je možné budovu v nájme na 50 rokov zahŕňať do projektov EU? Alebo je cesta vypovedať zmluvu a dať novú cenu nájmu (aká cena je vhodná, niekde som počul že za 10 rokov by sa mala vrátiť hodnota budovy). Ďakujem

Dobrý deň. Chcel by som Vás

Dobrý deň. Chcel by som Vás touto cestou poprosiť o radu. Bývam na najvyššom poschodí v panelovom dome. Na streche sa nachádzajú káble dvoch lokálnych prevádzkovateľov internetu a káblovej televízie. Tieto okrem neestetického vzhľadu (nakoľko sú „ťahané“ z jedného obytného domu na druhý, mi špatia výhľad priamo zo spálne) sú zdrojom pravidelných návštev technikov, ktorí sa pohybujú po nanovo zateplenej a opravenej streche, pričom hrozí poškodenie strešnej krytiny. Zároveň v tzv. výťahových domčekoch majú umiestnenú techniku (routre...), ktorú servisujú a pričom ich návštevy sú pomerne časté. Chce by som sa Vás opýtať, či musia mať uvedené spoločnosti povolenie na umiestnenie káblových rozvodov na strechách obytných domov, resp. stavebné povolenie. A ako je to napríklad aj s elektrickou energiou ktorú odoberajú (ich zariadenia odoberajú elektr. energiu za ktorú platíme my všetci). Je toto všetko nejako legislatívne ošetrené? Ďalší prevádzkovateľ má svoje zariadenie umiestnené v pivničných priestoroch. Poprosil by som Vás zároveň o radu, resp. návrh ako uvedené problémy riešiť. Pomohol by aj príklad, ako vyriešili iné správcovské spoločnosti, príp. bytové domy podobné problémy.

Dobrý deň, chcem sa spýtať ,

Dobrý deň, chcem sa spýtať , či je korektné, ak si bytová správa uzurpuje právomoc určovať bytovým vlastníkom poskytovateľa televízneho signálu. Odvoláva sa tak na zmluvu, ktorú uzatvorila ešte v 90. rokoch s istou nemenovanou spoločnosťou, prevádzkujúcou káblovú televíziu. Argumentuje skutočnosťou, že individuálne zmluvu s poskytovateľom káblovej televízie vypovedať nemožno, musí k tomu prísť len kolektívnym rozhodnutím na bytovej schôdzi. Iné možnosti vypovedania zmluvy neakceptuje (vraj je to preto, že sú spoločné antény a vraj to nie je uskutočniteľné, aby sa ľudia individuálne odpojili). Dokonca si v zmluve s vlastníkmi bytov stanovila poskytovanie televízneho signálu ako svoju povinnosť.

Nejde o určité vytvorenie monopolných podmienok a o obmedzovanie práv vlastníkov? Nepresahuje tento nárok bytovej správy jej vlastné kompetencie , či neprichádza týmto k porušovaniu trhových pravidiel? (Samozrejme, vlastníci sa môžu dohodnúť i individuálne s konkurenčnými poskytovateľmi, naďalej sú však povinní platiť bytovej správe poplatok za poskytovanie tel. signálu). Keďže u nás v bytovom dome je celkom pravdepodobné, že si vlastníci neodsúhlasia odstúpenie od zmluvy s poskytovateľom televízie (argumentuje sa tým, že ,,káblovka“ je výhodnejšia pre staršie televízory- alebo skôr priznám sa, že technickej povahe situácie príliš nerozumiem), je možné túto sťažnosť voči vytvoreným monopolným podmienkam niekam ďalej smerovať? Ďakujem Vám veľmi za odpoveď

Dobrý deň. Prosil by som o

Dobrý deň. Prosil by som o radu ohľadom príspevku jednotlivých vlastníkov bytov na modernizáciu bytovky prostredníctvom Fondu prevádzky, údržby a opráv. Jedná sa o zateplenie a inštaláciu nových lodžií. Popísané bolo na nete veľa. Najjednoduchšia (a právne správna) odpoveď je že takáto modernizácia je financovaná z Fondu prevádzky, údržby a opráv, a že všetci vlastníci bytov sa podieľajú na fonde príspevkami podľa vlastníckeho podielu bytových a nebytových priestorov. Toto je pochopiteľné. Problém (a tak trochu krivdu) vidím v tom, že pred 10 rokmi sme urobili rekonštrukciu bytu s tým, že sme rozšírili byt do podkrovia. Všetko bolo urobené na základe zmluvy so všetkými vlastníkmi bytov. V tom istom momente sme zaizolovali obvodové steny nášho pôvodného dvojizbového bytu spolu s ďalšími dvomi bytmi nachádzajúcimi sa pod nami. Zbytok bytovky so zateplením vtedy nesúhlasil. Teraz sa ale situácia zmenila a vlastníci požadujú zateplenie a inštaláciu lodžií. Samozrejme pôvodná izolácia musí ísť dolu, nakoľko už nevyhovuje normám. Ak by sme teda zateplovali obvodové steny, tak by izolácia nášho bytu bola +/- rovnaká ako u ostatných vlastníkov bytov (všetko identické dvojizbové byty). Takisto každý byt by po modernizácii vlastnil 1 lodžiu. Zdá sa mi byť teda nefér, aby sme teraz platili do fondu opráv +/- dvojnásobný príspevok len preto, že máme izby aj v podkrovnom priestore (ktorého sa modernizácia nedotkne). V rámci modernizácie "nedostanem" nič viac ako ostatní. Pozn.: Doteraz sme do Fondu prispievali podľa podielu na bytových a nebytových priestoroch a bolo to pre nás OK. Ale teraz by táto čiastka výrazne oproti ostatným narástla. Existuje nejaké iné riešenie, ako sa na modernizácii podieľať? Na poslednej domovej porade totiž susedia vyjadrili názor, že by bolo nelogické, aby som platil do fondu za modernizáciu dvojnásobnú čiastku.

Ďakujem

Na Vašu otázku odpovedá pani

Na Vašu otázku odpovedá pani Zdenka Jurčáková, odborná konzultantka ZSaUN: Otázka nie je jednoduchá a preto ani riešenie nebude jednoduché, nakoľko nepoznáme pôvodne rozhodnutia vlastníkov. Fond opráv sa tvorí podľa spoluvlastníckeho podielu. V tomto konkrétnom prípad má vlastník spoluvlastnícky podiel z : celkovej plochy svojho 2 izbového bytu + celkovej plochy pivnice + celkovej plochy mezonetového bytu v podkroví Za podmienky nielen súhlasu vlastníkov, ale aj stavebného povolenia, následnej kolaudácie a zápisu do katastra ktorým sa upravila, teda zväčšila plocha pôvodného bytu a zmenil sa spoluvlastnícky podiel u všetkých vlastníkov v dome. Ak časť spoločného priestoru odstúpili ostatní vlastníci v prospech tohto vlastníka bolo to za určitých podmienok, teda, že nevyplatí hodnotu priestoru, ale zaizoluje na svoje náklady mezonet + 2 ďalšie byty., ak to bolo takto upravené, potom musí tvoriť FO, ako som písala a podieľať sa na nákladoch terajšieho zateplenia podľa spoluvlastníckeho podielu, teda nejde tu o žiadne dvojité náklady. Z toho dôvodu vysvetlenie vlastníkovi možno reálne poskytnúť, ak nám budú známe podmienky pôvodnej dohody.

Zmluva je v zmysle zákona

Zmluva je v zmysle zákona 182/93 Z.z. uzatváraná na dobu neurčitú. Je to stanovené v zmysle § 8 a, ods. 6 - prvá veta. Avšak starý správca vedel o zmluve, ktorú popisoval na dobu určitú, už od prvej chvíle a preto nie je ani v súlade s dobrými mravmi, že sa ozýva až teraz, keď mu trojročná doba uplynula. Kde bol vtedy, keď tú zmluvu podpisoval. Svojim podpisom podpísal sám neplatnú zmluvu a by sa dalo pozrieť na vec tak, že po dobu troch rokov inkasoval poplatok za výkon správy neoprávnene. E.Kurimský

Dobry den Vam prajem. Velmi

Dobry den Vam prajem.

Velmi pekne Vas prosim o pomoc ako postupovat. Nastahoval som sa do noveho bytu v januari tohto roku. V maji 2015 najomnici bytov a nebytovych priestorov podpisali s novou spravcovskou spolocnostou zmluvu o vykone spravy podla zakona c. 182/1993 Z. z. na dobu urcitu a to tri roky (pricom zakon hovori, ze sa uzatvara na dobu neurcitu). Kedze sa spravca dozvedel, ze hladame noveho spravcu (nakolko mu skoncila doba urcita), odvolava sa na to, ze zmluva bola nespravne uzatvorena, co sa doby trvania tyka, a ze je to v rozpore zo zakonom c. 182/1993 Z. z., pricom ju navrhol on sam a slobodne podpisom potvrdil, ze s nou suhlasi. Chcem sa Vas opytat, je tato zmluva vobec platna, ked podla zakona c. 182/1993 Z. z. sa ma uzatvorit na dobu neurcitu? Alebo naozaj zmluva skoncila po uplynuti troch rokov?

Je vobec mozne, aby sa zmluva podla vyssie spominaneho zakona uzatvorila aj na dobu urcitu, hoci zakon hovori o dobe neurcitej? Je nejaky nadradeny zakon, ktory by to umoznoval?

Dakujem Vam velmi pekne za odpoved a rady.

Pravne úkony týkajúce sa domu

Pravne úkony týkajúce sa domu zaväzujú v prípade, že nie je v dome spoločenstvo všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, § 9 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov. Zmluva o výkone správy bola dvojstranným aktom dvoch subjektov, na strane jednej správca, na strane druhej nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a NP v dome. Tieto dve strany sa slobodne, bez nátlaku rozhodli, že Zmluvu uzatvárajú na dobu určitú, ak by v nej chceli po tejto 3 ročnej dobe pokračovať museli by to schváliť na schôdzi vlastníkov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Nestalo sa tak, po uplynutí doby s predĺžením takto uzatvorenej zmluvy nesúhlasili a zvolili si nadpolovičnou väčšinou nového správcu. Toto ich rozhodnutie je teda platne. § 8 a, zákona stanovuje, že vlastníci môžu vypovedať zmluvu o výkone správy len podľa rozhodnutia § 14, teda nadpolovičnou väčšinou. To, že sa pôvodná zmluva o výkone správy neuzatvorila na dobu neurčitú, nič na rozhodnutí vlastníkov nemení a stále sme toho názoru, že uzatvorená zmluva dvoch strán bola uzatvorená slobodne medzi účastníkmi. Podľa nášho názoru uzatvorená zmluva skončila uplynutím dohodnutej dobe a vlastníci nemuseli ani jednať o výpovedi, mali správcovi písomné oznámiť ukončenie zmluvy a odovzdanie agendy novo zvolenému správcovi.

Uvedieme príklad z praxe: Napriek tomu, že výpovedná lehota na ukončenie Zmluvy o výkone správy je 3-mesačna, v mnohých zmluvách o výkone správy je stále dojednaná 6-mesačna výpovedná lehota. Na sude argument, že platí v zmysle zákona § 8a lehota 3 mesiace neobstal, argumentom bola uzatvorená zmluva so 6- mesačnou výpovednou lehotou a správca spor vyhral (teda: co je psáno, to je dáno, hovoria bratia Česi). Spracovala p.Zdenka Jurčáková, odborný konzultant

otazka: ak sa zalozi

otazka: ak sa zalozi rodicovsky dom pri pozicke dcere a synovi, ktori v dome nebyvaju, plati sa roky, ale posledne splatky sa neplatia. Ak su vlastnikom domu starsi ludia nad 75 rokov, mozu ho v tom pripade stratit alebo sa zohladnuje ich vek??? Vdaka

Dobrý deň, s touto otázkou sa

Dobrý deň, s touto otázkou sa obráťte prosím na Vášho finančného poradcu, téma sa žiaľ netýka správy bytových domov. Kurimský

Dobry den, patrime pod bytove

Dobry den, patrime pod bytove druzstvov Kosiciach a momentalne realizujeme rekonstrukciu bytoveho domu (zateplenie, balkony, schodistia, vytah). Sucastou projeku nie je zasklenie lodzii. Na poslednej schodzi doslo k navrhu, aby sme si zobrali dalsi uver a lodzie si zasklili. Bytove druzstvo pozaduje rovnaky typ zasklenia. Chcem sa spytat, co sa povazuje za ROVNAKY typ. Podla mna by stacilo, ak by sme sa dohodli, ze vsetci si dame napr. bezramovy system, ktory moze byt posuvny alebo otocny. Existuje nejaka opora v nejakom nariadeni, ako postupovat? Kolko ludi, tolko nazorov na zasklenie a zda sa, ze bude problem dohodnut sa, aby boli vsetci spokojni a aby sme na seba krivo nepozerali. Ak sa nedohodneme, kto chce, bude realizovat zasklenie za vlastne a na svoj sposob, co zrejme pokazi vyzor celeho bloku. Je mozne nejakym sposobom definovat mantinely, ake zasklenie je este pripustne a ake nie? Ake povinnosti ma jednotlivec, ktory si chce dat zasklit lodziu? Dakujem vopred za odpoved

Dobrý deň, z toho, čo ste

Dobrý deň, z toho, čo ste napísali je zrejmé, že zasklievanie balkónov nebolo riešené v pôvodnej projektovej dokumentácii. Máte zasklenie balkónov zahrnuté v stavebnom povolení? Je teraz na Vás, aby ste sa dohodli, určite doporučíme jednotný typ zasklenia balkónov, aby sa nepokazil výzor celého bloku tak, ako správne píšete. Najčastejším spôsobom je posuvné zasklenie. Ak by nedošlo k dohode, skúste sa opýtať na útvare hlavného architekta, čo Vám doporučia, aby ste predišli prípadnej pokute za individuálne zasklievanie každý iným spôsobom bez ohlasovacej povinnosti. Ak totiž zasklievanie nemáte v stavebnom povolení bytového domu, každý si musí toto vybaviť sám.

Ocenil by som Váš názor na

Ocenil by som Váš názor na spôsob úhrady opráv spoločných zariadení bytového domu. Náš bytový dom ma dva vchody, každý vchod má svoj vlastný účet na fond opráv. Potrebujeme vykonať rekonštrukcii časti na hlavnom prívode studenej vody do bytového domu. Akým podielom sa majú hradiť náklady. Bytový dom je rozdelený na dva vchody, v jednom je 16 štvorizbových bytov a v druhom 16 trojizbových bytov a 8 jednoizbových. Podlahové plochy bytov sú ale v obidvoch vchodoch rovnaké. Podľa môjho názoru by to malo byť 50 : 50. Zástupca vlastníkov bytov z vchodu kde sú štvorizbové byty ale tvrdí, že by to malo byť podľa počtu bytov. Vopred ďakujem ! S pozdravom HG

Zdravím, Náklady by sa mali

Zdravím, Náklady by sa mali rozdeliť podľa spoluvlastníckeho podielu, ktorý nájdete v liste vlastníctva.

Dobry den, mame v 60r.

Dobry den,

mame v 60r. tehlovom bytovom dome s 12 bj susedu, ktora sa stale stazuje na vlhke steny a plesne v jej byte. Druha suseda, ktora v tom byte byvala 30 rokov, tvrdi, ze tam v zivote nemali plesne, ani mokre steny. Vlastnici, ktori v jej byte boli (za ucelom odpoctu spotreby vody) sa zhoduju v nazore, ze takmer nevetra, susi v byte pradlo, 3i byt je preplneny nabytkom (byvaju tam piati). Realizovali sme vyregulovanie vykurovacieho systemu a montaz termoregulacnych hlavic. Tato suseda ma v obyvacke sedaciu supravu takmer opretu o radiator, v kuchyni je radiator sucastou linky - obstavany 4 policami, volny iba spredu. Ziadne z uvedenych problemov - mokro, plesne, nemaju ani dva susedne byty, hoci v byte pod nou nik nebyva a radiatory temperuju, ani v byte nad nou. Je to JV strana. Ona vsak trva na vykonani termovizie (300 €) a odstraneni udajnych zavad. Co mozeme ako vlastnici urobit, aby sme sa vyhli zbytocnym nakladom z fondu oprav, kedze ona nedodrziava zakladne pravidla udrziavania bytu - vetraci rezim pri plastovych oknach? Este mam jednu otazku. Na Zhromazdeni vlastnikov sme rozhodli o namatkovej kontrole spotreby vody a funkcnosti vodomerov s tym spojenym. Uvedena suseda tiez suhlasila, napriek tomu do bytu predsedu SVB nevpustila, odovzdala iba zaznam o stave vodomerov. Na zaklade akeho predpisu jej mozeme uctovat priemernu spotrebu, ked nie je mozne overenie funkcnosti vodomerov, ktore nie su chranene plombou? Dakujem.

Dobrý deň, skúsim odpovedať

Dobrý deň, skúsim odpovedať postupne: a) náklady na termovíziu (náklad z fondu opráv) musí odsúhlasiť zhromaždenie vlastníkov. Keď termovíziu zhromaždenie vlastníkov neodsúhlasí, pani sa dostane do pozície prehlasovaného vlastníka, a musí sa s tým zmieriť. Môžte jej odporučiť, ak cíti, že by to bolo k niečomu dobré, aby si objednala termovíziu na svoje vlastné náklady. Vnútro bytu určite sa nebude hradiť zo spoločnej kasy. b) ak nie je možné overiť funkčnosť vodomeru, v zmysle vyhlášky 240/2016 je možné účtovanie priemernej spotreby. E.Kurimsky

Prajem dobrý deň, nevieme sa

Prajem dobrý deň, nevieme sa zhodnúť na tom koho je vlastne časť strechy v bytovom dome, ktorá je súčasťou podkrovného bytu. Či je teda právne majetkom majiteľa podkrovného bytu alebo spoluvlastníctvom všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Ďakujem za odpoveď. ivko

Strecha je v zmysle

Strecha je v zmysle stavebného zákona spoluvlastníctvom všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Neprepokladáme, že by došlo k jej odkúpeniu, dá sa to preveriť v liste vlastníctva Vášho bytového domu. S úctou E.Kurimský

Dobrý deň, pán

Dobrý deň, pán Kurimský, ďakujem za stanovisko, myslím si, že ste vystihol podstatu veci a to v tom, že základ pre ďalšie nazeranie je zápis na LV. Ak tak pozerám na rôzne obchodné vzťahy pre kúpu podkrovného bytu, takmer nikde nie je riešené vlastníctvo vo vzťahu k obalovým konštrukciám podkrovného bytu. Možno ešte jeden príklad a to, ak sa robí vstavba v bytovom dome nového podkrovného bytu na pôvodnej ,,rovnej,, streche, a všetko financuje nový budúci vlastník, potom to bude asi majetkom toho vlastníka./strešná časť podkrovného bytu/. Ešte raz ďakujem za komunikáciu. ivko

Dobrý deň, pán

Dobrý deň, pán Kurimský, ďakujem za stanovisko, myslím si, že ste vystihol podstatu veci a to v tom, že základ pre ďalšie nazeranie je zápis na LV. Ak tak pozerám na rôzne obchodné vzťahy pre kúpu podkrovného bytu, takmer nikde nie je riešené vlastníctvo vo vzťahu k obalovým konštrukciám podkrovného bytu. Možno ešte jeden príklad a to, ak sa robí vstavba v bytovom dome nového podkrovného bytu na pôvodnej ,,rovnej,, streche, a všetko financuje nový budúci vlastník, potom to bude asi majetkom toho vlastníka./strešná časť podkrovného bytu/. Ešte raz ďakujem za komunikáciu. ivko

Dobrý deň. U nás nastala

Dobrý deň. U nás nastala zvláštna situácia. Chceli sme zatepliť bytovku a opraviť strechu. Jeden zo susedov si chcel nad sebou postaviť nadstavbu. Ostatní vlastníci mu to schválili. Nikto však nevedel o tom, že spoločný priestor je nedeliteľný a že nie je možné odkúpiť potrebnú časť pôjdu iba od niektorých vlastníkov. Stavebné konanie ale bolo na základe podpisu všetkými vlastníkmi vydané a platí. Po odhalení, že všetci vlastníci prídu o časť svojich spoločných priestorov však niektorí už s nadstavbou nesúhlasia a hrozia súdom, ak sa začne stavať nadstavba. Držiteľ povolenia sa chce teraz finančne vyrovnať spoločne so všetkými, no niektorí nie sú ochotní sa dohodnúť a tak nastala patová situácia. Ako sa z nej dá vykľučkovať, keď dohoda je v nedohľadne? Kto je v tomto prípade v práve? Držiteľ stavebného povolenia, ktorý pôvodne bol chybne dohodnutý o odpredaji časti spoločných priestorov iba s niektorými vlastníkmi alebo vlastníci, ktorí mu to schválili nepoznajúc presne výklad zákona? Ďakujem

Zdravím, odpovedali ste si vo

Zdravím, odpovedali ste si vo Vašom príspevku sami. Za predpokladu, že schôdza vlastníkov prebehla legitímnym spôsobom a stavebné povolenie bolo vydané na základe právoplatného uznesenia, pomôže len súd. Držím palce a prajem mnoho trpezlivosti. E.Kurimský

Dobrý deň, sme spoločenstvo

Dobrý deň,

sme spoločenstvo vlastníkov 4 bytov. Každý byt má vlastné plynové kúrenie. 2 prízemné byty (vlastníci bytov a NP č. 1 a 2) majú plynové kotle umiestnené vo svojom nebytovom priestore (pivniciach patriacich podľa LV k týmto bytom), do ktorých je prívod elektrickej energie (osvetlenie) zo spoločných častí bytového domu (BD). 2 byty na prvom poschodí (vlastníci bytov a NP č. 3 a 4) majú plynové kotle umiestnené priamo vo svojom byte (WC/kúpeľňa). Na základe revíznej správy elektriny v spoločných častiach realizovanej v minulosti bol zistený nevyhovujúci stav rozvodnej skrine a zároveň bolo navrhnuté znížiť istič na osvetlenie spoločných častí (chodba, pivnice) z 3-fázového na 1-fazový (kvôli zníženiu nákladov). Na zhromaždení vlastníkov bolo prijaté uznesenie na obnovu/výmenu celej rozvodnej skrine a zníženie ističov osvetlenia v spoločných častiach BD. V rozvodnej skrini sú okrem ističov a elektromera pre osvetlenie spoločných častí BD, umiestnené aj elektromery pre byty č. 1, 2, 3, 4. Bývalá predsedkyňa SVB (vlastníčka bytu č. 2) uzavrela poistnú zmluva pre byt. dom pozostávajúcu z poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu a začala od všetkých vlastníkov bytov žiadať predloženie revízie kotla (spomínané 2 byty majú umiestnené kotle vo svojom byte a ďalšie 2 v NP: pivnici) - doklady sme každý rok doručovali býv. predsedkyni SVB. Rekonštrukciu a zníženie ističov riešila býv. predsedkyňa SVB (vlastníčka bytu a NP č. 2) neštandardne dlho vyše 2 rokov a medzičasom bola odvolaná. Ku dňu odvolania neukončila dohodnuté rekonštrukčné práce a pri jej odvolaní bola vykonaná kontrola, ktorou bolo zistené, že s vybraným dodávateľom nebola vôbec uzavretá zmluva o dielo, objednaná nová rozvodná skriňa a ani podaná žiadosť na SSE-D, a.s. na zníženie ističov. Na základe týchto skutočností bolo na ďalších zhromaždeniach dohodnuté urgentné doriešenie rekonštrukcie a zníženie ističov + som bola zvolená všetkými vlastníkmi ako nová predsedkyňa. Bol vybraný a odsúhlasený nový dodávateľ, uzavretá zmluva o dielo, realizovaná rekonštrukcia rozvodnej skrine na mieru + revízia, podanie žiadosti o zníženie na SSE - D, a.s., realizované zníženie ističov dodávateľom, výmena elektromera a jeho zaplombovanie SSE-D, a.s. Zároveň bola realizovaná revízia elektriny vo všetkých spoločných častiach + nebytových priestoroch (pivniciach patriacich bytom č. 1, 2, 3, 4, do ktorých je zavedené osvetlenie zo spoločných častí + byty č. 1 a 2 tu majú umiestnené spomínané kotle) – túto revíziu býv. predsedyňa (vlastníčka bytu č. 2) počas jej funkcie vôbec nevykonávala a vlastníci boli súčasne požiadaní o predloženie revízie kotla a elektriny v byte vr. dokladu potvrdzujúceho napojenie kotla na elektrinu v byte (nie na spoločné časti). Všetci vlastníci doručili požadované doklady okrem býv. predsedkyne SVB ( vlastníčky bytu č. 2), ktorá nepreukázala revíziu elektriny v byte a napojenie kotla umiestneného v pivnici, do ktorej je prívod elektrickej energie zo spoločných častí. V poisťovni Allianz ma informovali, že pri vzniku poistnej udalosti žiadajú predloženie všetkých vykonaných revízií (plyn/kotle, elektrina, komíny).

Ako máme v tomto prípade postupovať - konkrétne na akú legislatívu sa môže SVB odvolať, keďže máme uzavretú poistku pre BD, bola realizovaná výmena rozvodnej skrine, v ktorej má byt č. 2 umiestnený elektromer a osvetlenie zo spoločných častí zasahuje do pivnice tohto bytu, v ktorom je umiestnený kotol? Može SVB objednať revíziu elektriny na náklady vlastníka a preukázať ostatným vlastníkom, či je alebo nie je kotol umiestnený v NP, do ktorého je zavedená elektrická energia zo spoločných častí NP, napojený na elektrinu v byte alebo postupuje v rozpore so zákonom a nemá právo žiadať revíziu na základe v. u. skutočností?

Ak SVB nemá žiadať revíziu elektriny vr. dokladu potvrdzujúceho napojenie kotla na elektrinu v byte, potom mám za to, že revízia/odborná ročná kontrola kotla, ktorý je umiestnený a napojený na elektrinu v byte (konkrétne v bytoch č. 3 a 4) nemala byť býv. predsedkyňou (vlastníčkou bytu č. 2) požadovaná a vlastníci nie sú povinní ju preukazovať SVB.

Okrem v. u. mám ako spoluvlastníčka jedného z bytov na základe LV informáciu, že 3 byty majú uzavretú hypotekárnu zmluvu, ktorej súčasťou je tiež vinkulovaná poistka bytu, tzn. že byt č. 2, ktorý má hypotéku na byte má povinnosť vinkulovaného poistenia na svojom byte a v prípade poistnej udalosti musí predložiť poisťovni vykonané revízie vo svojom byte., tzn. Že aj revíziu elektriny, v ktorej musí byť uvedený kotol ako elektrický spotrebič.

Ďakujem za Váš čas a skorú odpoveď.

Dobrý deň, píšete, že bola

Dobrý deň, píšete, že bola realizovaná výmena rozvodnej skrine to znamená, že bola aj revidovaná – toto má byť zrejme spoločné zariadenie domu za čo zodpovedá spoločenstvo. Ostané vedenie od rozvodnej skrine je asi vo vlastníctve súkromnej osoby. Za elektromerom zodpovedá za technický stav vlastník. Prípade vzniku poistnej udalosti sa preukazujú všetky náležitosti . Ak vlastník nemá poriadku technický stav zariadení mal by zato zodpovedať v plnom rozsahu. predpokladáme ale, že pokiaľ vlastníčka bytu č.2 má hypotekrárny úver, bude mať pre potreby banky aj revízie v poriadku. Otázka je, prečo Vám ich nechce ukázať. Vy musíte písomne ju požiadať, aby revízie predložila s upozorneneím na to, že ste ju poučili o tom, že v prípade, žeby revízie nemala tak nesie plnú zodpovednosť pri prípadnej poruche alebo sankcii zo strane dodávateľa energií.

Dobrý deň, máme ako vlastníci

Dobrý deň, máme ako vlastníci bytov problém s navrhovaným navýšením aktuálnej tvorby fondu opráv z 0,55 €/m2 na 1,30 €/ m2 pri bytoch, a z 0,17 €/ m2 na 0,36 €/m2 pri garážach. ( čo vychádza pri bytoch o cca 120% navýšenie tvorby fondu )

Plánujeme obnovu BD pri nasledovných podmienkach: cena obnovy: 357 357,58 € úver zo ŠFRB: 251 631 € vlastné zdroje: komerčný úver: 75 026 € // fond opráv: 30 700 € splátky úverov: 1459,23 € potrebná tvorba FO: 1824,04 €

Navrhované zvýšenie tvorby FO je navýšené o 120%, čo znamená obrovskú, ak nie likvidačnú mesačnú záťaž na byt .

Je prosím obvyklé, aby sa takto zásadne zvýšila tvorba fondu opráv, najmä ak by to mohlo byť pre viacerých obyvateľov likvidačné a nereálne platiť v daných sumách ? Je to v súlade s dobrými mravmi a nie je možné rozdeliť obnovu bytového domu na viacero etáp, aby mesačné reálne zaťaženie obyvateľov nebolo také astronomicky vysoké ? Je prosím tvorba fondu opráv za garáže v dostatočnej výške, nemala by byť minimálne na úrovni, alebo v tesnej blízkosti v porovnaní s mesačnou platbou za byt ? 0,36 €/m2 za garáž je prinízka tvorba , keď pri bytoch máme máme tvoriť fond až 1,30 €/m2 !

je možné využiť na odstránenie systémových porúch ( mám na mysli obnovu kompletnú balkónov ) aj dotáciu od štátu ? Takúto možnosť sme nevyužili, myslíte, že by sa to dalo ? Aký máte prosím na všetko reálny a profesionálny pohľad ?

Nemali by sme sa na to pozrieť zdravým rozumom a porozmýšľať nad kompromisom ? Rekonštrukcia BD je potrebná, avšak mala by byť v súlade s dobrými mravmi, nie zaťažujúca a ohrozujúca budúcnosť vlastníkov a ich existenciu, najmä ak sa jedná o navýšenie o 120%.

Viete mi prosím dať odpoveĎ a poradiť ako by sa dalo postupovať, aby sme sa pohybovali v reálnych čiastkach?

Dňa 29/11 máme domovú schôdzu, bola by možná odpoveď dovtedy, prepáčte, viem, že máte veľa podnetov k riešeniu .

ďakujem,

mackka

Ospravedlňujem sa, že sme

Ospravedlňujem sa, že sme odpoveď v termíne nestihli. Tvorbu opráv musíte zvážiť podľa projektu a výkazu výmer, koľko reálne peňazí potrebujete. či to zaťažuje alebo nezaťažuje vlastníkov, si musia vlastníci zvážiť na schôdzi sami. Riešením je čiastočná obnova (nie všetko naraz - v zmysle porekadla: naťahuj sa, kým ti perina siaha), teda taká obnova, na ktorú máte reálne finančné krytie. Nik Vám nepomôže, v tomto sa musíte dohodnúť a rozhodnúť na schôdzi sami vlastníci. Určite sa oplatí požiadať o dotáciu na systémové poruchy, ktorá sa dá od roku 2018 žiadať súbežne s úverom od ŠFRB. s úctou E.Kurimský

hi here

hi here

Prosba: /poradte mi aké kroky

Prosba: /poradte mi aké kroky mám urobiť , už neviem čo ďalej. V roku 2008 september až október nám na paneláku robili fasádu Thermoshieldom. Panelák má 10 posch a ja bývam na najvyššom poschodí. Strecha zateplená nebola. Od tejto doby mám veľké problémy v byte. Začalo to hneď v januári 2009 zvýšenou vlhkosťou v spálni a v zime to začalo naberať grády. Stuchla a splesnivela mi čalúnená posteľ, s ÚP, kde boli veci. Tie tiež išli na smetisko ako aj posteľ. Kúpil sme novú a aj nové matrace , už nie čalúnenú ale kovovú na nožičkách a vysokú. Hneď prvá zima 2010 splesnivela nám doska-rošt aj matrace. Vyhodili sme rošty,kúpili nové ako aj nové matrace.. Obili sme dole stierku a nahodili novú hrubo zrnú omietku, použili sme protiplesňový náter . Nepomoho !! Zas a znova sa nám vlhkosť a pleseň objavovila na stene v spálni a začalo to aj v detskej izbe. Tú sme nanovo vystierkovali a vymaľovali a plesne na čas ustúpili. Podávala som sťažnosť adresovanú Spoločenstvu vlastníkov bytov aby našli nejaký spôsob ako odstrániť vady no nič sa neudialo. Stále len výhovorky, že to je plastovými oknami a zlým vetraním. Plastové okná máme na byte od roku 2004 a do roku 2008 som nemala problém s vlhkosťou a plesňou. Toto sa opakuje rok čo rok. Už sme vymenili v celom byte podlahy,vytrhali sme stuchnuté parkety, nahradili OSB doskami a položili lamin.podlahu všade. Trošku potuchlina zmizla no už druhú zimu to je katastrofálne. Tečie mi po stene, kvapká zo stropu v rohu voda, steny sú stále mokrejšie a mokrejšie. Už to aj v obývačke začalo. V marci tohoto roku som napísala zas a znova žiadosť o vyriešenie a odstránenie závady. Zistili, že pod okapovou rúrou je po celom obvode paneláku fuga, cez ktorú môže zatekať voda. Že to budú robiť, prešlo leto a nerobilo sa nič lebo vraj na príčine bola malá dierka na streche, ktorú opravili. Je september a ešte nieje veľká zima a ja mám zas mokrú stenu od stropu a aj od podlahy. Ešte napíšem, že suseda podomnou nekúri vôbec a má natretú celú izbu takým istým náterom ako je panelák. Viem s istotou, že aj to je na príčine , že vlhkosť ide hore od podlahy. Poradte čo mám urobiť,aké kroky mám podstúpiť??? Ďakujem

Dobrý deň, asi Vás veľmi

Dobrý deň, asi Vás veľmi nepoteším, ale takú radu, ako si predstavujete, Vám nebudem vedieť dať. Navrhujem požiadať o spoluprácu hygienikov a na základe ich stanoviska zaviazať spoločenstvo o zjednanie nápravy. (Zdravotne závadný byt). Bude treba na opravu strechy navýšiť fond opráv, čo sa asi nestretne s nadšením u Vašich susedov (ich ten problém zjavne netrápi). Skúste zatepliť strechu ale hlavne tu fugu treba zaizolovať. Radu Vám dá projektant, skúste nájsť nejakého šikovného vo Vašom okolí.... S úctou E.Kurimský

Dobrý deň Mám otázku podľa

Dobrý deň Mám otázku podľa aktuálneho znenia zákona o energetike konkrétne :

DRUHÁ HLAVA TECHNICKÉ ZARIADENIA § 72 Odberné zariadenia (1) Prevádzkovateľ distribučnej siete vybuduje plynárenské zariadenie vrátane hlavného uzáveru plynu, na ktoré sa odberné plynové zariadenie pripojí, na hranicu pozemku odberateľa plynu alebo na hranicu objektu odberateľa plynu, do ktorého je dodávaný plyn. Odberné plynové zariadenie je povinný zriadiť odberateľ plynu na vlastné náklady. (2) Odberné plynové zariadenie sa začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa plynovými spotrebičmi odberateľa. Ak je odberné plynové zariadenie pripojené k spoločnému odbernému plynovému zariadeniu, každé odberné plynové zariadenie sa začína za uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od spoločného odberného plynového zariadenia. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.

...Je teda majitelom distribučnej siete prevádzkovateľ distribučnej siete a tým je spp distribúcia. Z uvedených pojmov znenia zákona je jasné aj to čo je odberné plynové zariadenie a čo je povinný zriadiť odberateľ na vlastné náklady aj to kde začína a teda logicky z toho odvodzujem že všetko čo k tomuto bodu vedie je súčasťou distribučnej siete . Kedže hlavným predmetom podnikania spp distribúcia je zabezpečenie dodávky plynu ku koncovým spotrebiteľom cez svoju sieť je preto zrejmé že sa jedná o investície do rozširovania ich vlastnej distribučnej siete a preto nerozumiem prečo a ako zdôvodňuje hradenie plynovej prípojky súkromným subjektom cez doporučenú sieť zhotoviteľov . správa distribučnej siete je predsa plne v gescii majiteľa a mám dojem že servis a aj rozširovanie je zarátaný v poplatku pri dodávke plynu . V súčasnej praxi budovania plynových prípojok teda spotrebiteľ hradí niečo čo sa automaticky stáva majetkom spp distribúcia a malo by byť predmetom ich investícií nie odberateľa . Viete mi to nejako zrozumitelne zdôvodniť lebo podľa toho čo sa uvádza v súčasnom znení zákona konkrétne v bode 1 hovorí niečo iné ako to čo sa v praxi robí.

Z otázky nevyplýva , či tá

Z otázky nevyplýva , či tá prípojka čo uvádza žiadateľ je na ktorom pozemku. SPP distribúcia privádza prípojku len na hranicu pozemku odberateľa a umiestňuje meracie zariadenie . Ak sa jedná o skupinovú zástavbu na cudzom pozemku vlastník pozemku alebo odberatelia sú povinní ďalšie rozvody vybudovať sami, ak sa nedohodnú inak..

Dobry den. Mam otazocku. V

Dobry den. Mam otazocku. V bytovke mame male pivnice 1.2x1.2m. Chceme zrusit spolocne priestory s tym ze zvacsime pivnice. Kazdy bude mat cca 4m2. 22ludi suhlasi a 2nesuhlasia nakolko oni si pivnice uz davno predlzili maju ich zapratane a nemaju kam dat bicykle. Pri podpisovani suhlasu nam staci nadpolovicna väcsina alebo musime mat suhlas 100%. Vdaka za odpoved.

Dobrý deň, nejedná sa o

Dobrý deň, nejedná sa o úver na komplexnú obnovu ani zmenu správy, teda nie je potrebný 100 súhlas. Počítajte ale s tým, že sa Vám ale zmenia spoluvlastnícke podiely. E.Kurimský

Dobry den, Sme zdruzenie

Dobry den,

Sme zdruzenie vlastnikov nebytovych priestorov v budove s plochou strechou. Sucastou strechy su v priestoroch ktore vlastnim ja aj stresne svetliky. Podotykam, ze uz tam boli pri kupe a ich udrzba nebola inak dohodnuta. je ich dokopy 32, co nie je malo. Problem je v tom, ze tieto svetliky uz maju cca 30 rokov a samozrejme dosiahliu svoju zivotnost, a zacali mohutne zatekat a uz nepomaha ani pokus ich nejakym sposobom zaizolovat.

Chcem sa spytat, pokial vyuzivanie a udrzba nie je inak dohodnuta, a strecha je spolocnym vlastnictvom, kto prebera naklady spojene s odstranenim tejto zavady podla zakona?

Cital som zbezne zakon 182 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov odsek 4 kde jednoznacne Svetlik nie je spominany, ale len strecha ako spolocna cast domu.

Mna stale ostatni spoluvlastnici presviedcaju, ze naklady na opravu , alebo pripadne odstranenie je je v mojej rezii, pokial ide o svetliky, z ktorych mam vyhodu ja v podobe svetla.. ale hmm.. hlavne vody ked prsi.

Dakujem vopred za odpoved.

Dobrý deň, odpovedal ste si

Dobrý deň, odpovedal ste si sám - strecha je v zmysle zákona 182 / 93 Z.z. spoločným vlastníctvom a svetlíky sú súčasťou strechy. Náklady na opravu strechy idú zo spoločných - teda z fondu .... Je to obdobná situácia ako s výťahmi, kde sa vlastníci z 1. posch sťažovali, že oni sa výťahom nevozia. Aj výťah je spoločným zariadením, tak isto aj svetlíky sú súčasťou strechy, ktorej všetci v bytovom dome sú spoluvlastníci ako strechy tak aj výťahu, ide o spoločný majetok. Verím, že to spoluvlastníci pochopia, lebo je to aj ich spoluvlastníctvo. E.Kurimský

Dobrý deň, rád by som sa

Dobrý deň, rád by som sa spýtal ako sa má postupovať, keď sa berie úver na strechu. Náš príklad je, že máme Bytový dom, v ktorom je 6 bytov. Pričom jeden byt je vykurovaný samostatne z byvalej kotoľne, kde si prerobil pec a všetko na vlastné náklady, pričom tieto priestory sú spoločné, ale využíva a platí do fondu údržby a opráv. Takisto sú rozdelené aj iné spoločné priestory, ktoré využívajú ostatný majitelia bytov. Chcem sa spýtať, či sa má splátka rozpočítať podľa počtu bytov, alebo treba ísť podľa celkových m2 ako byt+spoločné priestory, ktoré užíva vlastník bytu. Potom či je treba rozpočítať aj chodby a ostatné spoločné priestory medzi všetkých majiteľov. Keď ten majiteľ, ktorý využíva spoločné priestory kotoľne, pričom platí do fondu údržny a opráv podľa výmery, tak by som chcel vedieť, či opravy alebo revízie a čistenie komína si má platiť zo svojho, alebo to má zabezpečiť predseda spoločenstva a uhradiť z fondu. Ešte jednu otázku by som mal, nikde nemôžem nájsť výpočet podlahovaj plochy spoločných priestorov, tak by som chcel vedieť, či sa to dá zistiť, alebo si to máme ako SVB zmerať sami a spísať o tom nejakú dohodu. Ďakujem snáď som to napísal dosť zrozumiteľne :)

V otázke je viacero

V otázke je viacero problémov, takže si ich postupne ozrejmime. 1) Dom je jeden celok, teda 6 vlastníkov tvorí fond opráv vo výške, ktorú ste si odsúhlasili na zhromaždení vlastníkov a ktorá musí zodpovedať výške nákladov na opravy, ktoré je nutné v roku vykonať. Pri úvere je potrebný súhlas 2/3 vlastníkov, t.j. vo vašom prípade 4 vlastníci. Tvorba FO musí byť v takej výške aby sa zabezpečila mesačná splátka úveru a ostalo minimálne 20% z ročnej tvorby na nutné opravy a revízie VTZ. 2) Do fondu opráv prispievajú vlastníci podľa spoluvlastníckeho podielu, výška splácaného úveru je teda tiež rátaná podľa spoluvlastníckeho podielu ( § 10 ) 3) Kotolňa je spoločným zariadením domu ( § 2 ) 4) Súhlas s využívaním kotolne len jedným vlastníkom museli dať ostatní v rámci hlasovania na zhromaždení, kde ste mali zároveň rozhodnúť, ako sa bude postupovať pri rozúčtovaní a ako zohľadníte mieru využívania spoločného zariadenia (§ 7b ) 5) Pravidelné revízie kotla a revíziu komínov si na vlastné náklady zabezpečuje ten vlastník, ktorý sám kotolňu užíva. Stavebné úpravy komína , ak by boli potrebné je treba hradiť z fondu opráv, pretože sa jedná o spoločné zariadenie domu . 6) Pri prevode bytov mal každý vlastník uvedenú celkovú plochu bytu a podiel na spoločných priestoroch, spoločných zariadeniach domu a pozemku, takže nič nemusíte premeriavať len si treba pozrieť zmluvu o prevode bytu do OV. 7) Spoluvlastnícky podiel predstavuje celkovú plochu bytu + plochu pivnice + plochu komory ak je mimo bytu. Pre tvorbu FO je treba k tejto ploche ešte pripočítať 25% plochy balkóna alebo lodžie.

Za ZSaUN odpoveď spracovala p. Zdenka Jurčáková, odborný konzultant

Má vlastník bytu v bytovom

Má vlastník bytu v bytovom dome, resp. zástupca vlastníkov bytov, v ktorom vykonáva správu BD, právo dostať na požiadanie kópiu ZoD od BD, ktoré uzatvára so svojimi dodávateľmi ? Ak, áno, kde je to právne ukotvené.

Ďakujem.

Dobrý deň, každý vlastník má

Dobrý deň, každý vlastník má v zmysle zákona 182/93 Z.z., právo na nahliadnutie aj do ZoD, ktorá sa nachádza u jeho správcu. Nahliadnutie však neznamená, že správca je povinný Vám vyhotoviť na požiadanie kópiu. E.Kurimský, ZSaUN

Dobrý deň, chcel by som sa

Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať, či existuje na Slovensku spoločnosť, ktorá vykonáva audit SVB pri podozrení na nesprávne vynakladané prostriedky, prípadne protizákonné postupy pri fungovaní spoločenstva (napr. schvaľovanie zakázok bez zvolania schôdze nad určený finančný strop, s ktorým môže disponovať predseda spoločenstva, neoboznamovanie o výberových konaniach a pod...)

Ďakujem

Na Vašu otázku odpovedá p.

Na Vašu otázku odpovedá p. Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN: Neexistuje nadriadený orgán, ktorý by kontroloval SVB. Rada je dozorným orgánom spoločenstva. Ak je preukázateľné podozrenie s hospodárením spoločenstva v neprospech vlastníkov, potom môžu uplatniť formu trestného oznámenia. Ale pozor: ak sa bude jednať len o nepodložené dohady, potom môže nastať situácia, že polícia odmietne vyšetrovanie a predseda sám podá trestné oznámenie za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena predsedu aj spoločenstva. Treba zobrať do ruky Zmluvu o spoločenstve presne určiť kde išiel nad rámec zmluvy, prípadne zákona a predseda nech to vysvetlí, až potom možno robiť ďalšie kroky.. Doplním možnosť oznámenia indícií na ŠOI, ak boli zákazky zjavne nadcenené, prípadne ak sú účtovné nedostatky, je možnosť objednať si audítorskú firmu, avšak tiež za predpokladu, že náklady na audit schváli schôdza vlastníkov. Vidím to tak, že "popratať" by si mali vlastníci s vedením spoločenstva sami. E.Kurimský

Dobrý deň , obraciam sa na

Dobrý deň , obraciam sa na Vás s prosbou o radu, sme malé bytové spoločenstvo(9 bytov) s vlastnou kotolňou na tuhé palivo. Súčasťou obytného domu sú štyri garáže v osobnom vlastníctve vlastníkov bytov , v ktorých sú umiestnené aj radiátory, teda (vykurované garáže ). Problém je v tom , že títo vlastníci dlhé roky odmietajú prispievať väčšou čiastkou na vykurovanie , ako dôvod uvádzajú , že vykurovanie garáži je v prospech bytov na spodnom poschodí.Pri zriadení spoločenstva, som navrhla prepočítať množstvo paliva (dreva) podľa m2 bytu a plus vlastníkom garáži som pripočítala aj plochu garáže. samozrejme na schôdzi všetci súhlasili , ale k zmene nedošlo. Drevo si zabezpečuje každý sám , každý si ho spracuje a samozrejme každý aj svoje použije. Podstata tohto je vlastne, to , že ja ako vlastník bývam na poslednom poschodí, kde nie je zaizolovaná strecha a tým pádom v zimnom období dosahuje teplota v byte cca 17-19 st.C ,sú to značné úniky tepla, ako riešenie som navrhla zaizolovať strechu a povalu a zabrániť úniku tepla.Žiaľ nepodarilo sa , nájomníkom pod nami to nie je potrebné , tak sme si zaizolovali stropy sadrokartónom na vlastné náklady.Teplota sa síce v byte vyšplhá počas zimí aj na 23 st. C, samozrejme pri plnom výkone kotlov, čo ostatným nájomníkom nevyhovuje , sťažujú sa na prekúrené byty a veľkú spotrebu paliva . Na poslednej schôdzi vlastníkov bytov sa odsúhlasilo nainštalovanie meračov tepla(stanovené zákonom ), ktoré vraj urobí s nami poriadok ! Predpokladám ako ! všetky úniky tepla si zaplatíme sami ak budeme chcieť mať teplo.Je nejaký spôsob , ako tento systém vyriešiť ??Môj návrh bol zatepliť bytový dom , zaizolovať strechu a zaviesť plne automatizovanú kotolňu napr. na pelety(keďže u nás nieje plyn) ,ktorá by nás odbremenila od pracného spracovávania dreva a nespravodlivého systému kúrenia. Za každú radu vopred ďakujem. S pozdravom Mariana

Do spôsobu Vášho rozhodnutia

Do spôsobu Vášho rozhodnutia a podielu každého vlastníka pri príprave dreva na vykurovanie nebudeme zasahovať, je to Vaše rozhodnutie. Spôsob rozpočítavania nákladov na vykurovanie pri vlastnej kotolni však nie je správny. Každý priestor, ktorý je vykurovaný musí byť zaťažený aj nákladom. Teda vlastníci garáži za ich vykurovanie musia v zmysle zákona znášať aj pomer nákladov podľa vykurovanej plochy. Možno vinou nerovnomerného vykurovanie nie je len izolácia zateplením ale aj hydraulicky nevyregulovaná vykurovacia sústava v dome. Doporučujeme poradiť sa s odborníkom, ktorý pri osobnej obhliadke zistí všetky skutočnosti a poradí aj ako sa rátajú náklady v kotolni a ich rozpočítavanie na vykurované plochy. PRVN , bez riešenia primárnych problémov prinesú vo vašom dome ešte väčší chaos. V Košiciach a okolí Vám vieme poradiť aj odborníka. Zdenka Jurčáková Odborný konzultant ZSaUN

Dobrý deň, chcel by som vás

Dobrý deň, chcel by som vás znova poprosiť o radu, v nadväznosti na môj prví príspevok, vo veci platby do fondu opráv po obdŕžaní konkrétnej cenovej ponuky na rekonštrukciu nášho BD, ktorá počíta s úverom zo ŠFRB, z úveru z banky a vlastným zdrojom. V ponuke nám firma vyrátala celkovú tvorbu fondu opráv s 20% rezervou v mesačných splátkach (budem konkrétny s našimi číslami) vo výške 589,05.- €, čo predstavuje po prepočte 0,67.- €/m2 podlahovej plochy. Moja otázka je: K tejto sume je potrebné potom ešte pritárať sumu čo predstavuje bežné mesačné výdavky bytového domu z FO? Nakoľko poniektorí majitelia si to vysvetľujú tak, že z tej 20% rezervy sa budú kryť aj bežné mesačné výdavky BD z FO. Čo mi akosi nedáva zmysel, predsa rezerva má ostať rezervou, pokiaľ by došlo v BD k nejakej mimoriadnej situácii, aby boli finančné prostriedky na jej riešenie. Teda podľa môjho názoru, k sume 589,05.- € sa má prirátať ešte suma 149,26.- € (čo je mesačný priemer za posledné 3 roky výdavkov hradených z FO) kde dostaneme celkovú výšku mesačných výdavkov z FO vo výške 738,31.- € čo po prepočte na plochu predstavuje 0,84.- €/m2. Taktiež zvažujeme celé krytie nákladov na rekonštrukciu úverom z banky, z dôvodu nezatepľovania BD.

Tvorba FO musí byť vo výške

Tvorba FO musí byť vo výške 0,84 €/m2..... najmenej 20%- tná rezerva je na krytie nepredvídaných nákladov, ale potrebujeme zabezpečiť zo zákona aj revízie a porevízne opravy elektro, plyn, PO, atď. - _ , bude táto rezerva postačovať? Na túto otázku si už musíte vedieť zodpovedať vy. Plán opráv, ktorý každoročne schvaľujete musí tieto položky obsahovať. Treba si preto sadnúť a zodpovedne spočítať na čo máte a na čo nie financie, samozrejme, že si musíte urobiť inšpekciu technického stavu domu a vedieť čo je pre Vás naliehavá opravu a ktorú opravu môžete odložiť a ktorú musíte riešiť. Bez bližšieho poznania celej správy domu a jeho technického stavu vieme odpovedať len v tejto všeobecnej rovine, ktorá dúfame bude postačujúca pre správne zhodnotenie Vášho postupu pri riešení tvorby FO.

Zdenka Jurčáková Odborný konzultant ZSaUN

Dobrý deň, chcela by som

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o informáciu ohľadom nájomných - obecných bytov postavených mestom. Ako nájomník by som mal platiť za nájom základné nájomné a zálohy za služby spojené s užívaním bytu. Môže byť okrem základného nájomného v evidenčnom liste zahrnutý aj fond opráv u nájomného bytu ?

Vážená pani

Vážená pani Hrnčiarová,

Problematika nájomných bytov je dosť obsiahla a tak sa budem snažiť zjednodušene na otázku odpovedať, aby ste jej porozumela. • Mestá a obce stanovujú nájomné , ktoré schvaľuje zastupiteľstvo do výšky 5% z OC ( obstarávacej ceny stavby) v zmysle Výnosu MVaRR SR č. 01/R/2008 • Nájom tvorí : splátka úveru spravidla na 30 rokov, poistné bytového domu, tvorba fondu opráv od 0,5% a viac • Niekedy obec - mesto nájomné uvádza v jednej čiastke, niekedy to uvádza v položke .. nájomne a fond opráv .. čo niekedy nájomníci nesú s nevôlou, pretože si myslia, že FO nemusia tvoriť • Obec – mesto je však povinné tvoriť FO z ktorého zabezpečuje povinné revízie VTZ ( vyhradených technických zariadení ) a nutné opravy. Ak si obec zle nastaví nájomné z OC bytového domu, potom na nájomné byty dopláca z rozpočtu obce a to nie je správne. • Teda v mesačnom zálohovom predpise musíte mať stanovenú cenu nájmu a zálohové platby za služby, ktoré musí obec vyúčtovať vždy najneskôr do 31. Mája v nasledujúcom roku. • Mesto postupuje správne v intenciách zákona, ak Vám v mesačnom zálohovom predpise uvádza nájomné + FO, môže túto čiastku z dvoch položiek uvádzať aj spolu, avšak aj pre nájomníkov je prehľadnejšie, ak si vedia spočítať tvorbu FO za celý dom a tak mať predstavu aj o tom, čo mesto a v akom rozsahu vie pre BD z FO riešiť,, hlavne pri poškodzovaní spoločných priestorov a spoločných zariadení domu, ak sa spravidla nenájde ten, kto škodu spôsobil.

Zdenka Jurčáková Odborný konzultant ZS a UN

Dobrý deň, chcela by som

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o informáciu ohľadom nájomných - obecných bytov postavených mestom. Ako nájomník by som mal platiť za nájom základné nájomné a zálohy za služby spojené s užívaním bytu. Môže byť okrem základného nájomného v evidenčnom liste zahrnutý aj fond opráv u nájomného bytu ?

Zodpovedané vyššie :-)

Zodpovedané vyššie :-)

Dobrý deň, chcel by som vás

Dobrý deň, chcel by som vás požiadať o radu. Bývam v obytnom 14 bytovom, 4 poschodovom + prízemie, dome s vlastnou kotolňou na plyn o výmere môjho 3- izbového bytu 75 m2. Časť majiteľov bytov uvažuje ohľadom komplexnej obnovy bytového domu, čo má spočívať v zateplení obvodového plášťa systémom ETICS s tepelnou izoláciou dosák EPS f hr. 120 mm, zateplením rovnej strechy doskami EPS s v celkovej hrúbke 180 mm vr, novej hydroizolačnej vrstvy z mPVC fólie, zateplením stropu nad nevykurovanou časťou vstupného podlažia izoláciou z dosák EPS hr. 80 mm v kombinácii s doskami z minerálnej vlny hr. 100 mm, výmenou zvyšných starých drevených okien (väčšia časť je vymenená za plastové okná), vyregulovaním vykurovacej sústavy a osadením termostatických ventilov. Správcom nášho obytného domu je bytové družstvo, ktoré vo vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2013 mi vyúčtovalo náklady na plyn UK vo výške 569,80.- €, čo činí v prepočte 7,597.- €/m2. Za rok 2014 došlo k poklesu spotreby plynu a to vo výške 488,59.- € čo je v prepočte 6,514.- €/m2. Bola nám daná cenová ponuka na zateplenie bloku (bez vyregulovania vykurovacej sústavy) vo výške cca. 109.000.- €. Ďalej by som chcel ešte uviesť, že v byte, pokiaľ neodstavím 1 najväčší radiátor mám počas zimných mesiacoch 28 °C, toto prekurovanie bytu je spôsobené z dôvodu, že majitelia prízených bytov sa sťažovali, že v ich bytov majú podstatne chcladnejšie ako v ostatných bytov. Ja najvyššiu úsporu, pri minimálních nákladov vidím vo vyregulovaní vykurovacej sústavy a osadením termostatických ventilov. Čo sa týka obvodového plášťa, ten riešiť novou fasádou bez použitia dosák EPS. Strechu a ostatné veci obnoviť, ako je to v návrhu. Po prečítaní vášho príspevku na vašej webovej stránke som dospel k názoru, že naša spotreba plynu na m2 bez zateplenia je 6,514.- €/m2 a vami uvedený, podobný bytový dom po zateplení má náklady na teplo na m2 vo výške 7,123.- €/m2, čo je podstatne vyšší ako naša spotreba bez zateplenia. Chcel by som sa opýtať vzhľadom na vyššie uvedené údaje ohľadom nákladov na teplo, či je potrebné vykonať zateplenie bloku obvodového plášťa, a aká bude a či vlastne bude návratnosť tejto investície.

Dobrý deň, Jano46, potrebu

Dobrý deň, Jano46, potrebu zateplenia obvodového plášťa Vám zodpovie najlepšie projektant. Smerodatných ukazovateľov je viac. Suma spotrebovaného plynu je individuálna a nemôžete brať absolútne číslo za smerodatné. Vyregulovanie sústavy by sme Vám odporučili, koniec koncov to vyplýva už aj zo zákona. Vyriešilo by sa tým prekurovanie. Skúste sa poradiť s projektantom. Stále je možnosť zatepliť bytový dom od spodu (ak spodným poschodiam je zima) bez zateplenia celého objektu. Ako základ by som považoval za najlepšie objednať si tepelno-technický posudok, ktorý Vám odpovie na Vaše otázky najlepšie a určite pomôže vo Vašom rozhodovaní.

V bytovom dome sa v roku 2015

V bytovom dome sa v roku 2015 vyskytla závada v byte jedného vlastníka. Poruchou vodovodnej batérie nastalo prepúšťanie studenej vody do teplej vody. Bez vedomia vlastníka trvalo pritekala studená voda do bytu, pretiekla v batérii zo studenej vody do teplej vody a odišla von z bytu cez potrubie teplej vody. Bytový vodomer SV sa točil normálne a TÚV opačne. Vlastník si až pri koncoročnom odpočte všimol nezrovnalosť. Spätným šetrením sme zistili, že porucha trvala približne 8 mesiacov a pretečené množstvo vody bolo približne 600 m3. Dodávateľ SV je v našom prípade iný ako dodávateľ TÚV. Obaja odmietli akúkoľvek kompenzáciu vodného a stočného. TÚV mame z centrálneho zdroja a na našej vetve TÚV su okrem nášho ešte ďalšie domy. Takže úspora vodného a stočného na fakturačnom meradle dodávateľa TÚV sa rozdelí medzi všetky domy na tej istej vetve TÚV. Správca zaujal stanovisko, že vlastník má uhradiť celú spotrebu SV nameranú na svojom vodomere (co pri 600m3 je vyše 1200 eur) a spotrebu TÚV bude mať určenú náhradným odpočtom. V byte býva jedna osoba a spotrebu SV ma za rok približne 30 m3. Iné riešenie vraj právny stav neumožňuje. Jedine ak by vlastníci rozhodli inak (napríklad rozpustiť spotrebu SV stanovením náhradného odpočtu SV a tým zvýšením koeficientu pre všetkých). Prosím Vás o odborné stanovisko ako sa má v takomto prípade postupovať. Jedná sa o situáciu vzniknutú v roku 2015, za ktorý sa práve pripravuje vyúčtovanie. Ďakujem.

O m ožnostiach riešenia

O m ožnostiach riešenia vzniknutého problému odpovedá pani Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN nasledovne:

Vlastníci môžu rozhodnúť: 1) Únik 600 m3 vody uhradí vlastník lebo situáciu zavinil tým, že počas roka funkčnosť vodomerov nekontroloval. Vodomer je vlastníctvom vlastníka a teda je povinnosťou vlastníka zabezpečovať kontrolu funkčnosti. 2) Vlastník si môže uplatniť škodu zo svojho poistenia bytu a správca z poistky domu, ak je v poistení riešený aj únik vody 3) Vlastníci môžu rozhodnúť o zúčtovanie 600 m3 SV cez úpravu koeficientu u každého vlastníka bytu a NP v dome.( tu je málo pravdepodobný súhlas ostatných ) 4) Vlastníci môžu rozhodnúť, že tento sofistikovaný únik vody vyriešia platbou z fondu opráv ( už som sa s tým stretla, ale nedoporučujem také riešenie ) 5) Vlastník dohodou formou splátkového kalendára bude nedoplatok na účet domu splácať.

Každé zlo je na niečo dobré, hovorí príslovie. V tomto prípade to platí dvojnásobne. Vlastníci v dome si musia funkčnosť meračov vody a prípadne aj technický stav starších pákových batérii kontrolovať priebežne počas roka a nie len 1 x ročne.

Dobry den, spolocenstvo

Dobry den,

spolocenstvo vlastnikov si na schodzi odsuhlasilo, ze miestnost, v ktorej sa nachadzaju elektromery, bude zamknuta a kluc od nej budu mat iba vyvoleni, ktori su len traja zo 50 !!!

Prosim, chcel by som sa opytat, ci maju pravo zamknut dvere a ohanat sa tym, ze to bolo schvalene na schodzi, kde bola mozno tretina vlastnikov ?!

Ako by sme mali postupovat, ak vnimame taketo konanie ako diskriminacne ?

Dakujem pekne za Vas nazor :) Houter

Dobrý deň,pán Houter, ak bola

Dobrý deň,pán Houter, ak bola schôdza vlastníkov uskutočnená v súlade so zákonom, uznesenia schôdze sú pre Vás záväzné. Z Vášho príspevku usudzujem, že ste na schôdzi neboli. Proti uzneseniu schôdze vlastníkov ste mohli podať do 30 dní žalobu na súd. Nevieme z Vášho príspevku posúdiť, o aké elektromery sa jedná, je možné mimo podania na súd dať podnet na ŠOI a Hasičský zbor, ktorý posúdi, či toto uznesenie neohrozuje bezpečnosť a existujúce legislatívne protipožiadne opatrenia.

Prajem dobrý deň, neviem

Prajem dobrý deň, neviem doriešiť problém súvisiaci s holubacím trusom padajúcim z výklenku domu priamo mne do vstupu do bytu v oboch vstupoch do bytu. Sme bytový dom , máme SVB, teda som písomne informoval predsedu o probléme s trusom. Tento mi odpísal, že nebude nijako riešiť tento problém a ani mi neumožní urobiť opatrenia na zamedzenie sadania holubov nad môj vchod do bytu na moje náklady. Oslovil som ministerstvo vnútra, okresného hygienika a mesto, kedy všetci odpovedali, že toto je jednoznačne iba v kompetencii SVB. Nuž predseda mi dal jasne najavo, že ho toto netrápi. Takže poprosím o východisko zo situácie, nemám problém riešiť vec aj súdne. Lenže, ak všetko stojí na ľudskej hlúposti a arogancii je to naozaj ťažké. Ak má niekto skúsenosť, poprosím. Ďakujem pekne ivan

Pán Ivan, spoločenstvo

Pán Ivan, spoločenstvo vlastníkov sa zriaďuje práve preto, že bytový dom spravuje majetok svojich vlastníkov sám. Pokiaľ Vám predseda nechce Váš problém riešiť, navrhujem Váš problém predniesť na schôdzi vlastníkov a trvať na jeho riešení tým, že ho zapíšete do uznesenia. Predseda bude musieť problém z uznesenia riešiť aj ak ho on sám nechce. Ak by predseda (rada sSVB) nechcela zvolať schôdzu, skúste získať podporu 1/4 vlastníkov.

Vymena kotla? Zdravim,mam

Vymena kotla? Zdravim,mam stary plynovy kotol 22r.,nove UK radiatory a plynovy ohrievac vody 10r. Spotreba plynu rocne 1200-1400m3,zatepleny RD jednopodlazny 90m2,kvalitne plastove okna,riadene vetranie s rekuperaciou,4-clenna rodina. Otazka znie,mam dostupnych 2000€;,staci to na vymenu? Oplati sa mi investovat a vymenit stary kotol za kondenzacny so zasobnikom vody? Aka by bola navratnost investicie a aku znacku?Precital som vela diskusii a mam z toho vacsi gulas ako predtym. Dakujem.

Dobrý deň, určite by sme

Dobrý deň, určite by sme odporučili výmenu kotla za kondenzačný. Prepočet tepelných strát by mal urobiť projektant, alebo to zvládne aj skúsený kúrenársky majster. Cena bude závisieť od toho, aký typ kotla si vyberiete. Je to ako u auta: aj trabent aj mercedes sú autá, iba cena je rozlišná, odhadom myslím, že pokiaľ nebudete meniť aj radiátory, do 2000 € by ste sa mal vmestiť. Skúte násť kúrenára v okolí Vášho bydliska.

dobrý deň, chcela by som sa

dobrý deň,

chcela by som sa opýtať. Minulý týždeň mi prišli odpisovať hodnoty kúrenia. Avšak jeden merač už nebol funkčný, neboli tam žiadne hodnoty. Chlapík, ktorý mi vymieňal nový merač mi povedal, že tato hodnota bude vyrátaná na základe z minulého roku. Minulý rok však bývala v mojom byte podnájomníčka, ktorá mi urobila vysoké hodnoty. ja som tento rok šetrila. Napr. v kuchyni som mala za rok 2014 = 280 dielikov a tento rok len 61 dielikov. Mám právo žiadať výpočet podľa tohoto ročného odpočtu? ďakujem pekne za odpoveď

Zistite si u Vášho správcu

Zistite si u Vášho správcu ako máte odsúhlasené riešenie pre takéto prípady, ak merač nebol rozbitý Vašou vinou, berie sa spriemerovaná hodnota, je možné že ju budete mať vypočítanú z minulého roku, skúsil by som v prej rade jednania so správcom, aby Vám spriemeroval namerané tohoročné veličiny, prípadne si nechajte odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov súhlas väčšiny... Záväzné však bude to, ako to máte dohodnuté v zmluve.

Zistite si u Vášho správcu

Zistite si u Vášho správcu ako máte odsúhlasené riešenie pre takéto prípady, ak merač nebol rozbitý Vašou vinou, berie sa spriemerovaná hodnota, je možné že ju budete mať vypočítanú z minulého roku, skúsil by som v prej rade jednania so strávcom, aby Vám spriemeroval namerané tohoročné veličiny ... Záväzné však bude to, ako to máte v zmluve, prípadne si nechajte odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov súhlas väčšiny...

Dobrý deň, sme spoločenstvo

Dobrý deň, sme spoločenstvo vlastníkov v BA a radi by sme Vás požiadali o Váš názor, resp. skúsenosti pri ochrane domu pred podomovými obchodníkmi (predaj elektriny, plynu atď.), ktorí sú niekedy dosť agresívni a ak sa dostanú do domu, nie je ich možné len požiadaním, aby odišli dostať z domu. Dom má síce otváranie magnetickými kľúčmi, pridelenými konkrétnym obyvateľom, ale vždy sa dostanú do domu zrejme pod nejakou zámienkou. Ďakujem.

Na Vašu otázku odpovedajú

Na Vašu otázku odpovedajú zástupcovia spoločnsoti RYS nasledovne:

Platná slovenská legislatíva nerieši neoprávnené vstupy do bytového domu a ani prípady nežiadúceho pohybu podomových obchodníkov v spoločných priestoroch domu. Spoločné priestory bytového domu sú z právneho hladiska chápané ako verejne prístupný priestor. Takto naň nazerá napr. aj Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, napriek tomu, že tieto priestory sú súčasťou súkromného majetku, ktorý je riadne ohraničený a zabezpečený prístupovým systémom. V Českej republike mali podobný problém a riešili ho pomocou Obecných vyhlášok, cez ktoré v mnohých mestách zakázali podomový predaj v objektoch určených na bývanie.

V rámci projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS v spolupráci s Radou vlády SR pre prevenciu kriminality vynakladáme úsilie o zapracovanie potrebných ustanovení do Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Zákona č. 372/1990 o priestupokoch, už v roku 2010 bol vypracovaný návrh Novely zákona, avšak do dnešného dňa sa nepodarilo tieto novely presadiť v parlamente (viac informáci o neoprávnených vstupoch a legislatíve na www.bezpecnebyvanie.sk).

V súčasnosti môžeme odporúčať len zvýšenú opatrnosť vlastníkov a nájomcov bytového domu, dbať na dodržiavanie stanovených pravidiel ohľadom vpúšťania návštev do bytového domu (ako "kontrolný orgán" môže pomôcť správne nainštalovaná a využívaná technika - prístupový a komunikačný systém so záznamom udalostí). V prípade obťažovania, slovného či fyzického zo strany podomových obchodníkov odporúčame nahlásiť to na príslušné oddelenie PZ SR. Je potrebné, aby tieto prípady boli evidované Políciou, nakoľko bez nich sa nie je o čo oprieť v procese presadenia zmeny legislatívy.

Pomôcť, aj keď v menšej miere môžu aj jednoduché upozornenia na dverách, že priestory sú monitorované technickými prostriedkami, že je zakázaný vstup bez použita elektronického kľúča alebo bez sprievodu osoby, ktorá takýto kľúč vlastní a že v prípade neoprávneného vstupu bude kontaktovaná policia. Ako už bolo spomínané správnym nastavením prevádzky prístupového a komunikačného systému sa dá dosiahnuť zlepšenie v tomto smere.

Odpovedáme aj za Združenie správcov: (ZSaUN)

Zmenou zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a zmenou zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o priestupkoch je možné dosiahnuť konečne žiaduci stav a to

„ Spoločné priestory bytového domu nie sú verejne prístupný priestor“.

Prečo sa tak doteraz nestalo ? Nuž preto, že novelizácie uvedených zákonom sa neriešia za širokej účasti tých, ktorých sa to týka, ale sú výplodom poslancov, ktorí problém nepoznajú a podliehajú rôznym tlakom tých, ktorí potrebujú novelizovať v zákonoch len to, čo im vyhovuje a hraje do karát. Situácia po vyše 20 rokoch platnosti zákona o vlastníctve bytov teda nedoriešila problém, že spoločné priestory, spoločné časti a spoločné zariadenia domu musia byť chránené nielen vlastníkmi ale aj zmenou zákona č. 182 /1993 Z. z. a č. 372/1990 Zb. a to legislatívnou úpravou, že sa tieto priestory nebudú považovať ZA VERÉJNE PRÍSTUPNY PRIESTOR.

Do takéhoto priestoru potom môžu a sú oprávnení vstupovať :

Vlastníci, nájomníci a im blízke osoby Ďalej osoby zabezpečujúce služby v dome Iné osoby vymedzené v Zmluve o spoločenstve alebo v Zmluve o výkone správy.

Napriek tomu, že vlastník bytu a NP v dome zo zákona je povinný tvoriť fond opráv práve na modernizáciu, údržby, rekonštrukciu a obnovu spoločných priestorov a spoločných častí a zariadení domu, ktoré sú neoddeliteľne spojené s vlastníctvom bytu alebo NP každého vlastníka , je časť jeho spoluvlastníckeho podielu v podobe chodby v dome vnímaná ako verejne prístupný priestor, teda doslova možno takto vnímať aj vlastníctvo bytu, teda, že je to verejne prístupný priestor, čo zásadne odporuje Ústave SR. Ak je vlastníctvo bytu alebo NP v dome nedotknuteľné, potom aj spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch domu musí byť nedotknuteľný a len vlastníci v dome môžu rozhodovať o tom, aký režim bude dohodnutý v dome, aby bolo zabezpečené bezpečné bývanie a ochrana majetku vlastníkmi pred nežiaducimi vstupmi do týchto priestorov.

Žiaľ realitou je, že : - Vlastník vníma spoločné časti a zariadenia domu len v polohe svojej potreby a nároku - Ochrana spoločného majetku je vecou predsedu alebo správcu ( vlastník sa z tejto ochrany samovoľne vyradzuje ) - Vlastník veľmi málo vníma bližšie okolie domu, riadi sa skôr heslom, čo ťa nepáli nehas a tak dávame priechod vandalizmu, sprejerom, podguráženej mládeži - Svoju bezpečnosť vníma vlastník vo svojom byte, už menej v samotnom bytovom dome a najmenej v širšom okolí domu. Ak sa nezaktivizujeme všetci nemôžeme očakávať, že to za nás budú riešiť len zložky polície, súdy, prokuratúry a pod. Žijeme v občianskej spoločnosti, kde sa očakáva aktivita a nie pasívny prístup každého z nás.

V zmysle Vašej otázky sme si dovolili v širšom kontexte pomenovať problém, ktorý riešite vo Vašom dome, pretože problém je celoslovenský a bez zmeny legislatívy nie je možné riešenie.

Konkrétne poznatky z praxe , ktoré sú účinné v rámci bezpečnosti BD : - Inštalácia kamerového systému - Vedenie evidencie čipov a DEK kľúčov v dome - Otváranie vstupných dverí domu len formou videotelefónu, nie bežného domofónu

Schválenie a inštalácia uvádzaných zariadení eliminuje vstup a pohyb nežiadúcich osôb v BD, konkrétny prípad neoprávneného vstupu do BD a následne do bytu po odcudzení kľúčov vlastníkovi vyriešila polícia na základe kamerového systému a evidencie čipov do 48 hodín.

Je na škodu veci, že ostatná novela č. 205/2014 Z.z. o vlastníctve bytov nebola pripomienkovaná odborníkmi, ktorí zabezpečujú dlhodobo správu bytových domov, inak by aj tento problém mohol byť už vyriešený.

Zdenka Jurčáková Odborný konzultant ZS a UN

Dobrý deň. Mám otázku. Bol mi

Dobrý deň. Mám otázku. Bol mi pridelený obecný byt. Takže ja som nájomník a obec prenajimatel. Lenže musím so ja zaobstarať elektrické hodiny,čiže musím si prihlásiť elektrinu na svoje meno a musím zaplatiť 210 eúr za elektrické hodiny. Otázka: mám právo na preplatenie ele. Hodín od obce? Keďže je to obecný byt a ja som len nájomník. Ďakujem (tomaskonz23)

Obec, ako prenajímateľ, nie

Obec, ako prenajímateľ, nie je poskytovateľom elektriny. Elektrárne uzatvárajú vzťah so svojim odberateľom napriamo. Na preplatenie poplatkov teda nemáte od obce právo. Sume 210 € za elektrické hodiny vcelku nerozumieme, elektromer je majetkom elektární, nájom elektromera platíte v paušálnych mesačných platbáh elektrárňam. Na Vašu otázku odpovedal za ZSaUN E.Kurimský

Dobrý den. chcela by som sa

Dobrý den. chcela by som sa informovať aké mam ako vlastník bytu práva..V pondelok sa na nasom poschodí pokazil výťah.Bol tu opravar výťah zamkol a odisiel . dnes je uz koniec týzdna a výtah stále nefunguje z nášho poschodia. Dozvedeli sme sa ze nemal nejakú súčiastku a ze ked bude mat cestu okolo pride to opraviť co moze byt kludne az po novom roku.. Lenze ja mam malé deti nedostanem sa s nimi ani von ani nikam kedze by som musela kocík tahat po schodoch. a nechcem ho uplne zničiť. Neviem ako sa k tomu postavit a ci mam nejaké prava tlacit na predsedu aby tlacil na opravára.. alebo ci nemam ziadne prava a ostáva mi len cakat.. dakujem pekne (awooojk)

Ako vlastíčka bytu máte právo

Ako vlastíčka bytu máte právo byť informovaná od Vášho správcu o dianí v bytovom dome. Pri pokazenom výťahu mal správca oznámiť vlastníkov obvyklým spôsobom a informovať, aký je dôvod odstavenia výťahu. Časové určenie opravy " keď bude mať cestu okolo..." je neprípustné. Musí existovať aj zmluva s servisovaní výťahov. S kočíkom a malými deťmi by som na Vašom mieste nečakal a na správcu poriadne zatlačil .... Za ZSaUN na Vašu otázku odpovedal E.Kurimský

,Nas problem sa tyka jednak

,Nas problem sa tyka jednak vlastnikov bytov a problem je ze od roku 2013 mesiac oktober nemame v bytovke vodu je uplne odstavena z dovodu neplaticov a terajsia predsednicka si neplni svoje povinnosti ani clenovia domovej rady.Nemame ani kurenie je odstavene od roku 2007 vykurujeme elektrinou.Ani byvala predsednicka si svoje povinnosti riadne neplnila preto vznikol dlh za vodu okolo 30.000 eur a za vykurovanie okolo 15.000eur. Dlh za vykurovanie je uz na exekucii , ktory sa vobec neriesi. Dodam este tolko ze som bola ja predsednicka asi 4mesiace ale si vsimli ze chcem urobit poriadky tak ma odvolali,a zvolili si novu bez vedomia polovicky vlastnikov cize falsovali podpisy a tak sa stala terajsia predsednicka co od oktobra 2013 urobila tolko ze dala zastavit vodu. A su tu 3rodiny ktory mame na hypoteku byt . Mame tu vecsinu vlastnikov aj romov sme tu asi 5rodin biely ale hacik je vtom ako taky ze 90% je tu prijmovo schopnych a nechu platit.Tak ako aj pani predsednicka. JE vobec tento problem riesitelny ??? dakujem za odpoved . Šimková

Ďakujeme za príspevok, avšak

Ďakujeme za príspevok, avšak z dôvodu objektívného posúdenia situácie a návrhu riešenia spojte sa s konkretnejšími údajmi s pracovníkmi ZS a UN. Mail: zsaun@zsaun.sk (Sú potrebné diskretne informácie: Kedy ste mali posledné zhromaždenie vlastníkov? Zápisnica je k nahliadnutiu? Spracováva sa pre vlastníkov ročné vyúčtovanie služieb spojených s bývaním? Kto to vykonáva? Koľko prispievate do FO? ...atď)

Dobrý deň, dovoľte mi prosím

Dobrý deň, dovoľte mi prosím doplniť svoju otázku zo dňa 24.11.14 s tým, že či mi vznikne povinnosť uhrádzať položku tepla na ohrev vody, keď teplo na kúrenie uhrádzam zvlášť? Pričom neodoberám úžitkovú teplú vodu zo spoločné zdroja bytového domu. Ďakujem Ľudovít Virág

V prvom rade je potrebné

V prvom rade je potrebné vedieť, či vlastník nebytového priestoru je úplne odpojený od zdroja teplej vody alebo má kohútik na teplú vodu a možnosť použitia teplej vody. V prípade, že je kompletne odpojený od zdroja teplej vody, tak by sa podľa nášho názoru nemala uhrádzať položka za ohrev vody, ale je otázkou, či takýto vlastník má súhlas ostatných vlastníkov na odpojenie od zdroja teplej vody. Ak má možnosť použiť teplú vodu , tak iste má merač na teplú vodu, aj keď nebude odber , zvykne sa počítať 10% z nákladov na ohrev vody na takýto merač. Je ešte dôležité vedieť, aby sme mohli správne odpovedať, či majú vlastníci určené postupy pre takéto prípady uvedené v zmluve o SVB alebo v zmluve o výkone správy. Na Vašu otázku odpovedali: Zdenka Jurčáková a Ing. Tatiana Cirbusová, konzultantky ZSaUN

Dobrý deň prajem, rád by som

Dobrý deň prajem, rád by som sa Vás spýtal na to, či je povinný vlastník nebytových priestorov v bytovom dome uhradiť položku: Teplo na ohrev vody, keď nie je odberateľom teplej vody, ktorú si získa vlastným elektrickým ohrevom studenej vody. Ďakujem za odpoveď S úctou Ľudovít Virág

Odpoveď o odstavec vyššie

Odpoveď o odstavec vyššie

Pod dvoma bytovkami sa

Pod dvoma bytovkami sa nachadza podzemna garaz, do ktorej je vchod len zo strany jednej bytovky. Kazda bytovka ma osobitneho spravcu. Na podzemnu garaz vsak vznikaju naklady, a nie male - kontroly a prevadzka protipoziarneho systemu, kontroly a opravy garazovej brany a pod. Pred nejakym casom sme zistili, ze vsetky tieto naklady znasa len nasa bytovka. Poziadali sme preto spravcu aby relevantne naklady alikvotne (podla poctu garazi v sprave) prefakturoval aj druhej bytovke. Tato nam vsak do dnesneho dna nepreplatila vobec nic (od zaciatku roka). Co mozeme robit, akym sposobom vymahat od druhej bytovky preplatenie tejto alikvotnej casti nakladov? Dakujem.

Vymáhať nemôžete nič, pretože

Vymáhať nemôžete nič, pretože niet žiadneho relevantného dokladu, zmluvy, ujednania na vymáhanie toho, čo druhá strana neplní. Teda vždy platí, že poriadok robí priateľov.

Doporučujeme zvolať spoločné jednanie všetkých vlastníkov garáži a dvoch správcov. Pripraviť si na schôdzu potrebné podklady, ktoré preukazujú vynaložené náklady a pripraviť si taktiež návrh zmluvy, ktorá platenie nutných nákladov bude riešiť. Vlastník garáže, garážového státia, čiže NP tvorí taktiež fond opráv, ktorý slúži k úhrade nutných výdavkov. Nemal by to teda byť problém pri dohode. Ak sa nedohodnete máte možnosť v zmysle § 14 ods. 8 novely č. 205 zákona o vlastníctve bytov požiadať súd o predbežné opatrenie, ktorým budete žiadať pozastavenie užívania garáži vlastníkov z druhého domu až do doby podpísania zmluvy. Na Vašu otázku odpovedala Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Dobrý deň, chcem Vás požiadať

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o pomoc pri riešení vzniknutej situácie. Z dôvodu rekonštrukcie vykurovacej sústavy v našom BD nám správca poskytol „Produkt HRV“. Podľa všetkých znakov správca poskytuje splátkový produkt, resp. úver na 48 mesiacov podľa nášho názoru bez povolenia, resp. na túto činnosť nemá oprávnenie. Poskytovanie úverov nemá v obchodnom registri, resp. nie je vôbec evidovaný ako veriteľ alebo finančný agent v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery vedenom NBS. Správca poskytuje vyregulovanie sústavy spočívajúce výhradne z dodávky termostatických hlavíc a regulačných ventilov na jednotlivé vykurovacie telesá (VT). Cena produktu je 3,42 € na 1 VT/mesačne po dobu splácania 48 mesiacov. Teda pre 2-izbový byt so 6-timi VT spláca vlastník: 3,42 € x 6 VT = 20,52 €/mes. Následne 20,52 € x 48 mesiacov = 984,96 €. Splátky splácajú vlastníci odčlenením tejto čiastky v mesačnom zálohovom predpise z položky teplo na ÚK. Moja otázka znie, či môže správca poskytovať takýto produkt (úver) splátkovým spôsobom na dobu 48 mesiacov s navýšením (vykazuje zisk) v rozpore so zákonom 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a či postačuje na schválenie produktu nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov. Správca tvrdí, že úver neposkytol, iba požičal finančné prostriedky vlastníkom bytov. Podľa nás je to obchádzanie zákona o spotrebiteľských úveroch a zákona o vlastníctve bytov a NP. Zároveň je cena produktu neprimerane vysoká. Je postup správcu zákonný ? Ďakujem za fundovanú odpoveď.

Ak správca podľa zákona dáva

Ak správca podľa zákona dáva správu o svojej činnosti a stave spoločných častí a spoločných zariadení domu, ktoré spravuje, potom by mal v Pláne opráv odsúhlasiť aj vyregulovanie rozvodov tepla a osadenie termostatických ventilov na každom telese. Podľa odsúhlaseného plánu si vlastníci nastavia tvorbu FO v príslušnom roku. Hydraulické vyregulovanie sa financuje z FO, termostatické ventily si platí vlastník, ale ak je dostatok fin. prostriedkov väčšinou si vlastníci odsúhlasia aj financovanie ventilov alebo ich splácajú do FO. Teda žiadne pôžičky od správcu, k tejto činnosti nemá oprávnenie.

Odpovedala Zdenka Jurčáková, odborná konzultatntka ZSaUN

Dobrý deň, požiadala by som

Dobrý deň, požiadala by som vás o skorú odpoveď na môj dotaz. Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie budovy po 1. 7. 2014 sme dodávateľovi tepla nepotvrdili ním zaslanú objednávku dodávky tepla na rok 2014. Listom v 8/2013 sme ho požiadali o zrušenie odberného miesta ku dňu 30. 6. 2014, požiadali ho o dodávku tepla len v 1. polroku 2014 a dodatkom ku „ Zmluve o dodávke tepla“ riešiť toto dočasné prerušenie tepla. Dodávateľ tepla sa ozval teraz s tým, že požaduje od nás naďalej platenie pomerne vysokých fixných nákladov aj za 2. polrok 2014. Majú na to nárok ? Bačová

Postupovať by ste mali v

Postupovať by ste mali v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 283/2010 Z. z., kde je zákonom určený rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od CZT a spôsob ich výpočtu, v tom prípade ak by došlo k trvalému odpojeniu.

Ak sa jedná len o dočasné prerušenie dodávky počas rekonštrukcie túto ste mali riešiť s dodávateľom tepla vopred v zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Keďže nepoznáme podrobnosti vzájomného riešenia tohto obchodného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom tepla nevieme potvrdiť ale ani vyvrátiť stanovisko a požiadavku dodávateľa tepla.

Odporúčame Váš postup podrobne rozpísať a žiadať o vyjadrenie ÚRSO.

Odpovedala konzultantka ZSaUN Zdenka Jurčáková

Revízia hospodárenia a z nej

Revízia hospodárenia a z nej vyplývajúce dôsledky

Dobrý deň, na tohtoročnom výročnom zhromaždení nášho spoločenstva všetkým prítomným terajší predseda SVB predložil Správu o revízii hospodárenia za obdobie 2008 - 2012, t.j. kvázi audit hospodárenia. Celý elaborát má cca 50 strán a každému čo ho prečíta je jasné, že je jednostranne zameraný na výpočet chýb a nedostatkov predchádzajúceho vedenia SVB. Musím podotknúť, že nižšie uvedené skutočnosti nám boli predložené bez akéhokoľvek stanoviska zo strany bývalého vedenia. V skratke by som zhrnula - dohody o prácach mimo prac.pomeru vraj neboli spracované úplne podľa Zákonníka práce, nebola vraj vedená evidencia zamestnancov a ich pracovného času v zmysle zákona o dani z príjmov, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení; neboli vraj odvádzané odvody z odmien do zdravotnej a sociálnej poisťovne, daňové odvody boli odvádzané na zlý účet, neboli vraj vypracovávané a zasielané prihlášky a odhlášky zamestnancov, vrátane poberateľov odmien členov orgánov SVB. Aj napriek tomu, že bývalá predsedkyňa protokolárne odovzdala novému vedeniu SVB všetky spisy a dokumenty v kompletnom zložení, čo bolo nimi aj v Odovzdávacom a preberacom protokole podpísané, a následne pri tejto revízii kontrolórka uvádza, že pri kontrole pokladne neboli predložené všetky doklady, pri kontrole realizovaných investičných akcií boli kontrolórke predložené neúplné podklady (neviem či naschvál) - napr. chýbala objednávka, alebo odovzdávací protokol. Kontrolórke taktiež neboli predložené príslušné zápisnice zo zhromaždení spolu s uzneseniami ku kontrolovaným položkám napr. odsúhlasenie odmien členom orgánov. Celá správa sa hemží pojmami ,,domnievame sa,že...";,,dokumentácia nebola predložená v požadovanom rozsahu, tak predpokladáme, že..."; ,,nevieme zaujať stanovisko, lebo....". Nuž to by bolo asi tak v skrátenej forme zhrnuté. Osobne ma však zaujíma, aké dôsledky môže očakávať bývalá predsedkyňa alebo vedenie vrátane účtovníčky, resp. ako má spoločenstvo postupovať, aby zabránilo nejakým sankciám. Vzhľadom ku skutočnosti, že v našej Zmluve o spoločenstve platnej pre obdobie 2008 - 2012 nemal predseda podrobne rozpísané povinnosti a právomoci, výsledok súdneho konania by asi bol dosť diskutabilný. Dohoda medzi dvoma navzájom sa obviňujúcimi stranami je asi tiež (najmä ešte teraz touto správou znova rozdúchanou nevraživosťou) asi nemožná. Prosím skúste nám poradiť ako konečne upokojiť tento neúnosný stav v spoločenstve. Bývalá predsedkyňa sa snažila robiť svoju prácu čo najľudskejšie, urobila možno najviac viditeľných prác na údržbe a zveľadení bytového domu, minimalizovala výskyt neplatičov v dome, vedela spraviť poriadok s neprispôsobivými susedmi, a za to, že ,,stúpila na otlak" určitým neprajníkom, má na to doplatiť?! Ďakujem za skorú odpoveď.

Zmluva o SVB a zákon 182/1993

Zmluva o SVB a zákon 182/1993 sú právnym základom pre prípadný súdny spor. V prípade podania žaloby na súd, musí byť jasné, akú škodu spôsobila bývala predsedníčka, jej vyčíslenie a SVB sa musí pripraviť aj na výdavky spojené s podaním žaloby. V takomto prípade by musel byť urobený ekonomický audit. Je pravdepodobné, že chyby sa vyskytli v personalistike SVB , ale neboli závažného charakteru, ktoré by mali vplyv na hospodárenie SVB. Z textu nie je zrejmé, či aj vlastníci bytov sú proti pôvodnej predsedníčke SVB. Iste sa v dome nájdu vlastníci, ktorí ocenia prácu. V každom prípade je na rozhodnutí vlastníkov bytov, ako sa bude postupovať, nemôže o tom rozhodnúť len nový predseda SVB. Je pravdou, že dohoda vo vašom prípade asi nie je možná, najlepšie by bolo obrátiť sa na mediátora.

Z daných poznatkov by sa dalo vytknúť pri postupe oboznámenia vlastníkov z hospodárením spoločenstva za roky 2008 – 2012 nasledovne:

1)Nie predseda ale rada mala ako dozorný orgán zo zákona predkladať správu o kontrole hospodárenia SVB. 2)K správe musí dať vyjadrenie dotknutá osoba, t.j. bývalý predseda 3)Každoročne sa prejednáva správa o hospodárení spoločenstva za uplynulý rok a prevedenej kontrole zo strany rady, potom sa následne takáto správa schvaľuje zhromaždením. Bola teda správa o hospodárení schvaľovaná zhromaždením za jednotlivé roky ? Ak áno, prečo je táto následná správa ? 4)Z dohôd o vykonaní prác sa neodvádzali odvody do 31.12.2012, len daň, teda o akých odvodoch je reč ? 5)Povinnosti predsedu sú jasne uvedené v zákone, ak aj nie sú v zmluve o spoločenstve nič sa nedeje. Zrejme však pôvodná zmluva nebola doplnené o novely, čo je chybou predchádzajúceho vedenia spoločenstva. 6)Pod značkou sopkula, som konzultovala problémy nespočetnekrát v minulosti, ale záujem o členstvo v združení alebo o spracovanie dodatku k zmluve zo strany diskutujúcej nebol. 7)A poradiť ako ďalej ? No jednoznačne je teraz na ťahu bývalý predseda. Musí požiadať o možnosť vyjadriť sa k zisteným skutočnostiam, to čo preukázateľné vyvráti ako neopodstatnené s tým oboznámi aj vlastníkov v dome. To čo ostane ako poškodzovanie vlastníkov to bude riešiť súd. Zhromaždenie až po konfrontácii a zistení pochybenia, ktoré vie preukázať musí riešiť spor súdnou cestou, v tejto podobe ako je správa spracovaná by to bol súdny spor na 10 rokov, pretože by nastúpil znalec a svedkovia. Zhromaždenie vlastníkov teda až po odstránení všetkých nedostatočných tvrdeniach v správe dá súhlas na žalobu a výdavky advokáta, ktorý bude spoločenstvo zastupovať.

Na problém zaslali svoje vyjadrenia členovia ZSaUN p. Ing. Cirbusová a p. Jurčáková Zdenka

Dobrý deň, ďakujem za

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Vlastníci bytov sú v podstate rozdelení na dva tábory, avšak za menší koniec teraz ,,ťahajú" zástancovia bývalej predsedkyne, z ktorých mnohí už aj rezignovali a prestali chodiť na schôdze. A opozícia okolo nového predsedu si zasa zabezpečuje väčšinu hlasov zbieraním splnomocnení pre jedného zo svojich najhorlivejších aktivistov (vždy ich má minimálne 9 - 10). Rada spoločenstva vo svojich správach za r. 2008,2009, 2010,2011 nenašla žiadne závažnejšie pochybenia, najmä nie takého charakteru ako obsahuje revízna správa. Za r. 2012 Rada svoju správu nepredložila z dôvodu roztrieštenia a bývalý člen Rady (terajší štatutár) zodpovednosť ,,hodil" na plecia svojich bývalých kolegov. Správy o hospodárení za r. 2008 - 2011 boli odsúhlasené zhromaždením bez vážnejších námietok. Správa o hospodárení za r. 2012 nebola odsúhlasená, lebo bola spracovaná bývalou predsedníčkou, ale aj napriek tomu s ňou súvisiace vyúčtovania za r. 2012 boli vyplatené. Rada v kontrolovanom období bola opakovane bývalou predsedníčkou upozorňovaná na určité nedostatky, taktiež ich musela opakovane vyzývať k činnosti, členovia Rady boli prizývaní na stretnutia predsedu s Výkonným výborom, takže o všetkých činnostiach predsedkyne mali priebežnú znalosť a aj napriek tomu ich správy boli stále rovnaké - bez vážnejších pochybení. Všetky novely zákona 182/1997 v z.n.p. (2005, 2007, 2010) boli zapracované aj v Zmluve o spoločenstve po ich predchádzajúcom odsúhlasení zhromaždením. Pozn. k členstvu - diskutujúca ,,sopkula" je členom ZSaUN už minimálne 15 mesiacov a Vaše predchádzajúce odpovede a rady zúročila v prospech spoločenstva.

Vysvetlenie k § 8a ods. 2

Vysvetlenie k § 8a ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov: Druhá veta predmetného odstavca.

... Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Vlastník sa domáha rozúčtovania fondu za jeho byt v danom roku. Je to povinnosť? Cerpanie a tvorba fondu sa predkladá spolu s podrobným rozpisom čerpania za daný rok a schvaluje na ZVB za dom, ale nie za jednotlivé byty. Vlastník sa toho domáha súdnou cestou, preto Vás žiadam o skorú odpoveď.

Fond opráv sa tvorí podľa

Fond opráv sa tvorí podľa spoluvlastníckeho podielu a slúži na opravu, údržbu, modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení domu ( § 10 ) Vlastník v ročnom vyúčtovaní zálohových platieb má uvedenú takzvanú nevyúčtovateľnú položku, t.j. napr. poplatok za správu, FO , atď. V tejto položke uvediete predpis a platby. Fond opráv správca predkladá za dom a to v členení tvorba a výdaje (položkovite). V žiadnom prípade sa tvorba a výdaje FO nevzťahujú k bytu, 1x ročne do 31. Mája sa spolu s vyúčtovaním zálohových platieb spojených s bývaním predkladá aj vyúčtovanie tvorby a použitia FO. Je jasne zákonom deklarované, že povinnosť vyúčtovania FPÚ a O zároveň s povinnosťou predloženia správy o činnosti správcu sa upína na 31. Máj každého roka. Tieto informácie sú nevyhnutné najmä pre rozhodovanie vlastníkov o ďalšom pláne opráv a hospodárenia v dome. Vyúčtovanie zálohových platieb je povinne vykonané na konkrétny jeden byt, kým predmetom správy o finančnom hospodárení je celý dom. Z vyúčtovanie musí byť zrejmé koľko vlastník odviedol preddavkov do fondu, a koľko bolo z fondu vynaložené. Nemožno totiž z fondu platiť viac, ako tam reálne je, záverom naše stanovisko je : fond opráv sa vyúčtováva za dom a nie za byt, teda vlastník má právo mať uvedené vo vyúčtovaní predpis a skutočné platby do fondu. Príjmy FO a čerpanie za dom je súčasťou vyúčtovania. Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Dobrý deň, prosím Vás viete

Dobrý deň, prosím Vás viete mi povedať koho vlastníctvom sú bytové vodomery na SV a TUV v bytovom dome spravovaným SVB, resp. ktorý zákon alebo vyhláška sa vzťahuje na tento problém? Ďakujem.

Merače vody + merače tepla

Merače vody + merače tepla (PRVN ) sú vlastníctvom vlastníka bytu. Správca domu je povinný zabezpečiť ciachovanie SV každých 6 rokov, TV 4 roky., po tejto lehote nesmú byť uvedené merače vody používané ako fakturačné. Celá problematika je riešená zákonom č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Práve teraz je v legislatívnom procese ďalšia novela zákona o metrológii, odporúčam preštudovať. Z.Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Prosím o právny názor

Prosím o právny názor ("technologický"postup?) na výplatu a zdanenie odmeny pre predsedu spoločenstva a členov rady. Zhromaždenie odmeny schválilo. Ďakujem

Odmeny predsedu Spoločenstva

Odmeny predsedu Spoločenstva a členov a členov rady nemôžu byť vyplácané z Fondu prevádzky, údržby a opráv. Spoločenstvo si za tým účelom môže zriadiť prevádzkový fond, do ktorého vlastníci prispievajú mesačne dohodnutú čiastku a z tohto fondu sa môžu vyplácať odmeny.

Spoločenstvo sa musí nahlásiť do SP ako zamestnávateľ (registračný list PO). Následne prihlásiť zamestnanca (najneskôr 1 deň pred začatím prác). Spoločenstvo je povinné odviesť z každej odmeny odvody do SP. Rovnako musí Spoločenstvo prihlásiť zamestnanca do príslušnej ZP, ak ide o osobu v produktívnom veku. Spoločenstvo musí byť ako zamestnávateľ prihlásené na Daňovom úrade a z každej odmeny odviesť daň. Spoločenstvo musí mesačne v prípade vyplatenej odmeny vyplniť PREHĽAD o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a ročné HLÁSENIE o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Jana Lešánková, Správa bytov Brezno, s.r.o.

Dobry den, chcela by som sa

Dobry den, chcela by som sa informovat, ci mozem reklamovat vyuctovanie na zaklade neodpisu meračov, ktoré bolo zapríčinené pochybením predsedu SVB. Pokúsim sa Vám to detailnejšie vysvetliť. Na konci januára 2012 som si kúpila byt. Mala som 22 rokov a všetko s čím som prichádzala do styku v spojitosti s bytom – vlastnou nehnuteľnosťou bolo pre mňa nové. V decembri 2012 som odišla do Anglicka a doposiaľ tu žijem. Predsedovi SVB som nahlásila svoj odchod, odovzdala mu kontakt na mňa ( tel.číslo a e-mailovú adresu, na ktorých ma zastihne 24h/denne ) a poprosila ho, aby ma kontaktoval ak by bolo čokoľvek potrebné. Že aj na diaľku nemám problém to zariadiť, nakoľko kľúče od bytu nechávam mame, ktorá býva neďaleko. V januári 2013 ma kontaktoval o potrebe odpisu meračov k vyúčtovaniu za rok 2012. Na základe toho mu bol byt v priebehu najbližších dní sprístupnený. Avšak v roku 2014 sa neozval, čo spôsobilo, že „som neumožnila odpísať merače“ – citujem vyjadrenie správy bytov a SVB. Avšak to nie je pravda!! Ja dokonca stavy odpísané mám. Mama bola na byte 31.01.2014 a stavy opísala, avšak predsedovi SVB sa nedobúchala ( asi bol v práci ). Nevedela som, že stačí nahlásiť stavy, ktoré si človek odpíše sám a tiež doposiaľ neviem do akého dátumu musia byť odpísané merače. Nakoľko sa blížil termín mojej návštevy SK povedala som si, že to vybavím keď tam budem osobne, že to asi neponáhľa keďže ma predseda ešte nekontaktoval a vyúčtovanie rozposielajú až v máji. Po príchode na SK som kontaktovala predsedu, ktorý mi posmešne oznámil, že odpis sa robil v januári, že vyúčtovanie bude priemerované a ostatné si doplatím v nasledujúcom roku. Na môj dotaz, že stavy mám odpísané, reagoval, že je neskoro. Pri otázke prečo ma neinformoval, povedal, že mesiac visel oznam na nástenke v hale. Čo ma pravdaže rozčúlilo a už zvýšeným hlasom som sa ho opýtala ako som si to mala z Anglicka prečítať.. na čo sa len zasmial, a povedal mi, že to nebola jeho starosť ma informovať. Prosím, poraďte mi. Neviem čo mám robiť a ako postupovať. Vopred veľmi pekne ďakujem, budem čakať na odpoveď.

Podľa § 11 odst.3 zákona

Podľa § 11 odst.3 zákona 182/1993 Z.z. v platnom znení je vlastník bytu povinný okrem iného na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere umožniť vstup do bytu za účelom odpočtu nameraných hodnôt.

V ktorom čase sa bude odpočet robiť, oznámi predseda Spoločenstva OZNAMOM na Výveske na mieste obvyklom. Nie je povinnosťou predsedu osobitne informovať jednotlivých vlastníkov telef. resp. e-mailom, kedy sa bude odpočet robiť. Preto je povinnosťou vlastníka bytu zabezpečiť, aby v deň a hodinu odpisu bol niekto prítomný v byte resp. aspoň odpísať stavy a odovzdať predsedovi. To , že je povinnosťou Spoločenstva resp. správcu urobiť vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu do konca mája nasledujúceho roku, neznamená, že odpis sa môže urobiť aj v máji. Odpočty spotreby tepla, studenej a teplej vody sa robia spravidla v januári a to z dôvodu odovzdania spotreby TÚV dodávateľovi tepla na rozúčtovanie ohrevu TÚV. V danom prípade predseda Spoločenstva nepochybil, avšak veľa záleží na komunikácii v dome. Vyúčtovanie môže vlastník na základe skutočnej spotreby reklamovať a opravu vyúčtovania môže Spoločenstvo previesť až vo vyúčtovaní za rok 2014 resp. so súhlasom vlastníkov môže byť prevedená oprava vyúčtovania ešte za rok 2013.

Odpovedala: JUDr. Jana Lešánková - odborný konzultant ZSaUN

Dobrý večer, chcem vás

Dobrý večer, chcem vás poprosiť o radu, ako mám postupovať. Sme Spoločenstvo vlastníkov bytov, byt mám v osobnom vlastníctve. V novembri nám zateplili bytovku. Asi pred 2 mesiacmi mi v pivnici spadol celý strop. Predseda aj s členmi výboru si to boli pozrieť niekoľkokrát, tvárili sa, že s tým niečo urobia. Dnes mi predseda Spoločenstva oznámil, že opravu mám vykonať na vlastné náklady, keďže je to súkromná pivnica (argumentoval to tým, že kľúče od nej mám len ja). Nechce ani počuť o tom, aby sa to uhradilo z fondu opráv. Podotýkam, že strop postupne spadne v celých spoločných priestoroch. Poraďte, ako mám postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Podľa §2 odst.1 zákona

Podľa §2 odst.1 zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je pivnica príslušenstvom bytu a je určená na to, aby sa s bytom užívala. Príslušenstvo bytu je vo výlučnom vlastníctve vlastníka toho-ktorého bytu. Vlastník bytu je povinný na svoje náklady byt (aj príslušenstvo) v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa hradia len náklady na opravy, údržbu, modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov v dome. Preto náklady na opravu stropu v pivnici si musí vlastník bytu hradiť zo svojho.

Odpovedala: JUDr. Jana Lešánková - odborný konzultant ZSaUN

Dobrý deň prajem! Na rozdiel

Dobrý deň prajem!

Na rozdiel od ostatných čitateľov tzb-portálu ja Vám nechcem položiť otázku, ale chcel by som otvoriť diskusiu na tému, ktorá sa  týka každého z nás: konečných spotrebiteľov, bytové domy, rôzne objekty, správcovských spoločností..., čiže odberateľov tepla a teplej vody z centrálneho vykurovania. Na základe odpovedi redakcie zo dňa 13.11.2012, takto by som chcel prispieť  aj k tomu, aby sme naozaj vytvorili diskusné fórum, hlavne na tie témy , ktoré nás veľmi citlivo týkajú. Moja téma je:

MOŽNOSŤ prerozdelenia celkových oprávnených fixných nákladov  na dodávku tepla s primeraným ziskom medzi všetkých odberateľov podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku „t“, na základe zmluvy medzi dodávateľom tepla a odberateľom tepla ! Uzavrieť a podpísať takúto zmluvu, alebo nie? Je takáto zmluva výhodná pre všetkých, či nie ?....a prečo ?

Aby ste lepšie pochopili môj postoj a názor k tejto problematike, musím uviesť niektoré skutočnosti, týkajúce sa môjho prípadu a príkladu :

- v našom meste je jeden monopolný dodávateľ tepla

- najväčšími odberateľmi tepla sú dve správcovské spoločnosti (jedno SBD a jedno SRO), ktoré spravujú bytové domy, ich podiel na celkovej spotrebe je cca. 60-70 %.

-ďalšími odberateľmi sú školy, rôzne inštitúcie, ale aj obchodný sektor

-objednaným množstvom tepla pre jednotlivých odberateľov sa rozumie skutočne  spotrebované teplo v roku „t-2“, nakoľko počet nových odberateľov je nulový, alebo nový odberateľ sa objaví len veľmi zriedka.

- a ešte jedna „zaujímavosť“: napriek úsporným opatreniam a zatepleniam bytových domov, celkový regulačný príkon neustále rastie (dokonca rástol aj v regulačnom období 2009-2011)! Možné to je, ale je veľmi zaujímavé...!     Ale poďme na vec:

 

Genéza problematiky prerozdelenia fixných nákladov je spojená so zavedením  dvojzložkovej ceny tepla. Kameňom úrazu je fixná zložka tepla. Na začiatku rokov 2000 každý odberateľ musel dostatočne pozorne odhadnúť svoju spotrebu, fixná zložka tepla totiž bola tvorená podľa tohto odhadu, ako súčin objednaného množstva tepla a ceny fixnej zložka tepla. A tu vznikol priestor na špekulácie: ten, kto napísal menej tepla do odberového diagramu, teda objednal  nízke hodnoty tepla, zaplatil menej za fixnú zložku,...a ten „seriózny“ samozrejme zaplatil viac. Každý odberateľ-špekulant chcel objednať (vybojovať) čím menej tepla, a  teda  aj čím menej sa podieľať na fixných nákladoch ! V záujme zabrániť  týmto možným špekuláciám ÚRSO stanovil najprv tolerancie odchýlky skutočného odberu od zmluvne objednaného množstva tepla na  +- 7 %, a potom v rozhodnutiach o cenách ÚRSO definovalo možnosť prerozdelenia objemu fixných nákladov podľa skutočne dodaného množstva tepla v prípade, že odberateľ zmluvne súhlasí s týmto prerozdelením. Zmluvu však tvoria najmenej dvaja, a v prípade tohto prerozdelenia možno aj desiatky odberateľov,...preto zmluva by mala byť výhodná pre všetkých, a nie len pre niektorých...! Treba si uvedomiť aj to, že pre dodávateľovi tepla sú ODBERATELMI  správcovské spoločnosti, a nie byty - koneční spotrebitelia, a ani objekty - bytové domy (až na niektoré výnimky osamostatnených objektov...)

A práve preto, takéto prerozdelenie možno bolo vhodné na začiatku pôsobenia ÚRSO  a za určitých „vtedajších okolností “. V súčasnom období, a najmä pri zachovaní určitých nesprávnych „trendov“ v niektorých prípadoch, toto prerozdelenie môže byť pre niektorých odberateľov, pre niektoré bytové domy, a teda hlavne pre konečných spotrebiteľov veľmi nevýhodné !...a dovolím si tvrdiť, že takéto prerozdelenie (v mojom prípade) je nevýhodné aj pre tie objekty, ktoré už boli zateplené !

 

 

Na prerozdelenie fixných nákladov slúžil vzorec uvedený už v § 2 ods.11 výnosu ÚRSO č. 1/2005 Z.z.,

len namiesto regulačného príkonu bolo používané „objednané množstvo tepla“ a samozrejme iné fyzikálne jednotky,...a v súčasnosti prerozdelenie celkových oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku sa vykoná na základe § 2 ods. 13 vyhlášky ÚRSO č. 219/2011 Z.z.:

 

(13) Po skončení roku t sa celkový objem oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla môže prerozdeliť medzi jednotlivých odberateľov podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku t podľa vzorca:

                                                                                   z

                              QSKn  x  C FZ   x   SUMA RPt

                                                                             n=1

        Pn  =   -------------------------------------------------------

                                                                        z

                                          SUMA QSKn

                                                       n=1

 

 

kde

Pn je platba príslušného odberateľa v eurách,RPt je fakturovaný regulačný príkon príslušnému odberateľovi v roku t v kilowattoch,CFZ je fixná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatt,QSKn je skutočná dodávka tepla príslušnému odberateľovi v roku t v kilowatthodinách,z je počet odberateľov, bez odberateľov tepla, ktorí si vyrábajú časť tepla samostatne, ktorí majú dohodnuté prerozdelenie fixných nákladov a primeraného zisku.

 

Pre laickú verejnosť tento komplikovane vyzerajúci  vzorec je len ukážkou jednoduchého pomeru:

Ten , kto spotrebuje viac tepla, zaplatí aj viac z celkového balíka fixných nákladov, ten kto menej spotrebuje – viac šetrí – dostane menšiu časť  z celkového balíka fixných nákladov.

Na prvý pohľad to vyzerá byť veľmi spravodlivé riešenie ! Ale....- V našom meste sú dvaja najväčší spotrebitelia - správcovské spoločnosti bytových domov – majú vždy najväčší podiel na spotrebe, čiže ak majú uzavreté dohody o prerozdelení podľa skutočne dodaného množstva tepla, dostanú vždy aj najväčší podiel z celkového balíka fixných nákladov !

Vôbec nie je však jedno, že odberatelia ako sa podieľali nielen na spotrebe, ale aj „na tvorbe“ celkového regulačného príkonu ( pred tým celkového objednaného množstva tepla ), čo sa objavuje v čitateli vyššie uvedeného vzorca na rozpočítanie. Ďalej: je hodné na zamyslenie aj fakt, že celkový regulačný príkon obsahuje aj regulačné príkony škôl, predškolských zariadení, rôznych inštitúcií, ako aj obchodného sektoru – čiže ostatných odberateľov, ktorí môžu „so svojim správaním“ vo vykurovacej sezóne značne navýšiť celkový regulačný príkon ( pred tým celkové objednané množstvo tepla ),....ale ten je potom „plošne prerozdelený“ medzi spotrebiteľmi - a ako najväčší spotrebitelia - najväčší balík z celkových fixných nákladov dostanú správcovské spoločnosti, a tým domácnosti, ako koneční spotrebitelia ! Myslím si, že tento je ďalší faktor poukazujúci na nespravodlivosť takéhoto prerozdelenia!

 

V predchádzajúcich rokoch teplo sa objednávalo na základe skutočnej spotreby tepla spravidla v roku „t-2“,...pre budúce regulačné obdobie sa regulačný príkon vypočíta tiež podobným spôsobom: ako podiel skutočne dodaného množstva v KWh v roku t-2 do odberného zariadenia a počtu hodín 5300.

Keby nebolo prerozdelenia, každý odberateľ a každý objekt u nás by zaplatil fixné náklady na základe jeho skutočnej spotreby tepla v roku t-2 (okrem nových odberateľov, ale ich počet v tomto prípade je nulový alebo zanedbateľný) a za maximálnu cenu fixnej zložky schválenej ÚRSO-m !

( podľa § 4 ods. 1 a 3 Výnosu ÚRSO č. 6/2008 v znení neskorších predpisov, teraz podľa § 4 ods. 1 – 6 vyhlášky ÚRSO č. 219/2011 Z.z.) )

 

Fixná zložka max. ceny tepla (určená ÚRSO-m) x regulačný príkon (na zákl. spotreby v roku t-2) =  fixné náklady

 

Myslím si, že takáto fakturácia v dnešnej dobe je určite spravodlivejšia, lebo základom pre výpočet  fixných nákladov jednotlivým odberateľom už je ich „predchádzajúca skutočná spotreba“ a nie špekulatívne objednané množstvá a „výmysly“ niektorých odberateľov.

Tvrdím, že bolo by to spravodlivejšie a výhodnejšie aj pre tie bytové domy a objekty, ktoré boli zateplené alebo vykonali aj iné úsporné opatrenia. Aj keby sa im nepodarilo dohodnúť sa s dodávateľom tepla o znížení regulačného príkonu svojho objektu ihneď po zateplení, na základe pravdepodobne nižšej spotreby tepla by o 2 roky aj tak mali značne znížené aj fixné náklady, a nemuseli by platiť „zvýšenú cenu“ fixnej zložky, ako je to v prípade prerozdelenia fixných nákladov podľa skutočne dodaného množstva tepla.

Prerozdelením fixných nákladov podľa skutočne dodaného tepla v roku „t“ však odberatelia, a tým aj koneční spotrebitelia, zaplatia „zvýšenú cenu fixnej zložky“, a fixné náklady sú plošne prerozdelené podľa spotreby v danom roku, bez ohľadu na to, že celkový balík fixných nákladov vznikne spravidla ne základe predchádzajúcej skutočnej spotreby všetkých odberateľov !

 

Medzi najčastejšie otázky verejnosti okolo cien tepla patria tie, ktoré sa zaoberajú s fakturáciou „vyššej ceny tepla“ ako mal určenú Úradom pre RSO dodávateľ tepla. Laická verejnosť- koneční spotrebitelia, dostanú odpoveď, že „pri fakturácii za dodávku tepla jednotlivé zložky maximálnej ceny tepla určené úradom nie je možné prekročiť! Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste, a fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje  za  regulačný príkon odberného zariadenia (pred tým za objednané množstvo tepla).

Iný spôsob fakturácie nie je možný !“...avšak veľmi skromne bola a je  „zamlčaná“ podstatná skutočnosť:Po prerozdelení fixných nákladov podľa skutočne odobratého množstva tepla sa už maximálna cena určená pre fixnú zložku NEUPLATŇUJE !

Táto cena oproti maximálnej cene fixnej zložky určenej Úradom pre RSO je vyššia práve o toľko, aký je percentuálny rozdiel medzi celkovým regulačným príkonom  prepočítaným na kWh a celkovým dodaným množstvom tepla v kWh, ( a aký bol percentuálny rozdiel medzi celkovým objednaným množstvom tepla a celkovým dodaným množstvom tepla, t.j. pred rokom 2009 ) !

Tu musím poznamenať, že na základe vyššie uvedených skutočností a faktov som vypočítal, že náš bytový dom z dôvodu podpísania zmluvy o prerozdelení fixných nákladov podľa skutočne dodaného množstva tepla za posledných 5 rokov zaplatil  o 9753 € = 293817 Sk viac za fixnú zložku ceny tepla, ako by mal podľa § 4 ods. 3 Výnosu ÚRSO   č. 6/2008 v znení neskorších predpisov( teraz podľa § 4 vyhlášky ÚRSO č. 219/2011 Z.z.) Za posledných 10 rokov to môže byť pol milióna slovenských korún, z čoho by sme vedeli financovať zateplenie, ďalšie úsporné opatrenia alebo údržbu domu ! Je však zarážajúce, že rozdiel v platbe ukazuje stúpajúcu tendenciu bez ohľadu na spotrebu !

Podľa mojich výpočtov v prípade našej správcovskej spoločnosti, ktorá  spravuje cca. 110 objektov rôznej veľkosti, a ako jedného z najväčších odberateľov - tento rozdiel v platbe za fixnú zložku tepla môže vyšplhať až do výšky + 200 000 EUR, a to len za regulačné obdobie 2009-2011 !  

 

Na moje otázky, ktoré sa týkali uvedenej problematiky som od dodávateľa dostal nasledujúcu odpoveď:

„ Tento spôsob vyúčtovania je v lokalite, pre ktorú máme vymedzené povolenie praktizované od začiatku regulácie ÚRSO-m, t.j. od roku 2002. Naša spoločnosť ako dodávateľ, a správcovské spoločnosti, ako odberateľ, sa zhodli na tom, že konečný spotrebiteľ má právo na zvýhodnenie v nákladoch pri všetkých zásahoch v dome, ktoré vedú k úsporám tepelnej energie už v prvom roku realizácie opatrení, ktoré k úsporám vedú.“

Domnievam sa, že my všetci, ako koneční spotrebitelia, by sme mali mať rovnaké práva tak pred dodávateľom tepla, ako aj v rámci správcovskej spoločnosti, ktorá na základe zmluvy spravuje náš majetok. Ani zmluva o dodávke tepla a ani zmluva o správe nemôže triediť spotrebiteľov na dobrých, menej dobrých a zlých, a to ani na základe spotrebovaného množstva tepla. O tom už ani nehovoriac, že na budúci rok budeme kolektívne „potrestaný“, lebo spotreba tepla, vďaka úsporným opatreniam, postupne klesá, a to ide proti záujmom dodávateľov tepla! Uprednostňovať niektorých konečných spotrebiteľov a ich objektov,  alebo „ zvýhodňovať “ ich v platení fixných nákladov len preto, lebo zabalia svoj dom do polystyrénu, je podľa môjho názoru, prinajmenšom  nekorektné !  Je známe, že pre niektoré firmy a spoločnosti ( a najmä pre banky ) zateplenie bytových domov znamená veľmi dobrý a výnosný „biznis“, prinesie aj veľa pracovných príležitostí,... napriek tomu zateplenie síce predpokladá, ale ešte neznamená šetrenie !....a šetrenie na úkor iných je len fiktívne šetrenie ! Preto tvrdím, že aj tí odberatelia a koneční spotrebitelia, ktorí ešte svoje domy a objekty nezateplili, zaslúžia spravodlivý spôsob rozpočítavania nákladov súvisiacich s teplom !

 

Ospravedlňujem sa za môj veľmi dlhý list, ale mojou snahou bolo a naďalej je nájsť riešenie na vyššie uvedené problémy v záujme nás všetkých, aby koneční spotrebitelia, objekty a správcovské spoločnosti platili len za to, čo naozaj aj spotrebujú alebo spotrebovali !

 

Veľmi som zvedavý na Vaše názory, na názory a skúsenosti čitateľov, ale aj odborníkov na túto tému, za Vaše odpovede Vám vopred dˇakujem a želám každému príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2013 !!!

S úctou  T.František

Slovač sa vynájde, jeden

Slovač sa vynájde, jeden ,,ochotný" dohodár stačí na vyplatenie ostatných. Mimo témy - prosím Vás to sa akože už nebudete zaoberať aj inými témami???

Mnohé činnosti spojené s

Mnohé činnosti spojené s výkonom správy budov sú založené na dohodách o pracovnej činnosti, prípadne dohodách o vykonaní práce. Spravidla ide o práce sezónneho charakteru (odpočítavanie meračov) alebo pravidelné práce (upratovačky, kotolníci a pod.). Jednoduchý, doteraz funkčný systém zdaňovania sa nahrádza komplikovanými nahlasovaniami a navýšenými odvodmi, ktoré týmpádom navyšujú aj celkovú cenu vykonávaných služieb. Túto by mali v konečnom dôsledku uhradiť vlastníci. Táto skutočnosť vyvoláva polemiku a diskusie o tom, ako sa dá zbytočné navyšovanie obísť. Ako to budú riešiť správcovia?