PREPLÁCHNUTIE POTRUBNÝCH SYSTÉMOV PRÍSTROJOM REMS – MULTI-PUSH

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

 

Tak, ako sme vás informovali v časopise Správca bytových domov 3/2018, výhercom o prepláchnutie stúpačky sa stala firma BYTERM VRANOV N. T., s. r. o. z Vranova nad Topľou. Po dohode s firmou BYTERM VRANOV N. T., s. r. o. a firmou REMS sme sa stretli vo Vranove nad Topľou a porozprávali sa s Ing. Jurajom Vasiľom, ktorý má v tejto firme na starosti správu bytov a nebytových priestorov.

Leto s výhodným sporením aj kvalitným čítaním

Každý, kto si od 1. augusta do 30. septembra 2018 uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení v Prvej stavebnej sporiteľni, získa predplatné časopisu „Urob si sám“ alebo „Pekné bývanie“ na celý rok 2019.

SEZÓNA VÝROBY A MONTÁŽE ZÁVESNÝCH BALKÓNOV JE V PLNOM PRÚDE

Príchodom priaznivejšieho počasia ožíva stavebný ruch, s čím je úzko spätá asanácia bytových domov. Výmena balkónov patrí pri rekonštrukcii k neoddeliteľnej súčasti. Vo firme MS KOVO plus s. r. o., vyrobia a namontujú počas sezóny viac ako 400 závesných balkónov. Dokedy vlastne sezóna trvá a v akom počasí je výroba a montáž balkónov ešte reálna?

PRÁVNIK RADÍ ĎALEJ

Odpovede na otázky č. 14 až 25 z konferencie Správa budov 2018

 

Na konferencii Správa budov 2018 mali účastníci konferencie možnosť zaslať otázky do diskusie. Tretí deň programu konferencie bol priestor na ich odpovede. Na otázky odpovedala JUDr. Zuzana Adamová Tomková. Problematiku uvádzame heslovite, odpovede v plnom rozsahu. Všetky odpovede z konferencie budeme uvádzať postupne v najbližších číslach.

Podobné odporúčané články: 

Energie2 odporúča energetický audit, umožní čerpanie dotácií

Z dotácií 60 miliónov EUR sa ujde aj pre malé a stredné podniky a prinesú úspory

 

Voľné finančné prostriedky vo výške takmer 60 miliónov EUR sa môžu v súčasnosti čerpať na Slovensku v rámci štyroch aktuálnych výziev Operačného programu kvalita životného prostredia. Sú určené na zníženie energetickej náročnosti, zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva  a využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie). K dispozícii ich majú malé a stredné firmy, ale aj subjekty územnej samosprávy a ústrednej správy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v najmenej rozvinutých okresoch.

UNIKÁTNE SYSTÉMY PCI PRE VŠETKY TYPY BALKÓNOV, LODŽIÍ A TERÁS BEZ OBMEDZENÍ

Počas celého roka sledujeme trendy a požiadavky trhu a následne sa vyjadrujeme k aktuálnym témam. Zorganizovali sme niekoľko desiatok školení zameraných na aplikáciu materiálov PCI. V priebehu školení a sledovania trhu sme postrehli zvýšený záujem o informácie z oblasti obnovy balkónov, lodžií a terás. Realizačné spoločnosti v tejto oblasti kombinujú rôzne materiály od viacerých dodávateľov a skladajú svoj vlastný „UniNoName“ systém na stavbe. Túto aktivitu hodnotíme ako vysoko rizikovú. Viaceré bázy materiálov nie sú vzájomne kompatibilné, a preto dochádza často k následným poruchám.

ZATEPLENIE S VYUŽITÍM POLYSTYRÉNU ZVYŠUJE KOMFORT BÝVANIA

Kvalitný a správne použitý expandovaný polystyrén (EPS) zabezpečuje nielen významnú úsporu energií, pomáha tiež udržiavať priaznivú a zdravú vnútornú klímu v interiéri bytov. Navyše je dostupný ihneď.

NAŠOU PRIORITOU JE KVALITNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

V časopise Správca bytových domov v čísle 4/2018 si dovoľujeme predstaviť spoločnosť IZOLPLAST, s. r. o., ktorá sa vyše 20 rokov pohybuje na slovenskom trhu a realizuje mimo iných aj komplexnú obnovu bytových domov. Informácie o histórii, ako aj o činnosti tejto firmy, nám prezradil Juraj Šošovička, konateľ spoločnosti.

MOŽNOSTI ÚSPOR NÁKLADOV NA VYKUROVANIE A PITNÚ VODU V BYTOVÝCH DOMOCH

V posledných rokoch sme svedkami hromadnej obnovy bytových domov a tento trend ešte nekončí. Okrem najväčších investícií ako je zateplenie a výmena okien, ktoré so sebou prinášajú aj najvýraznejšie úspory, sú známe aj ďalšie možnosti ako znížiť prevádzkové náklady na teplo, teplú a pitnú vodu v bytoch.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, SPRÁVCOVIA – PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY A VLASTNÍCI – SPOTREBITELIA – 1. ČASŤ

Všetci dobre vieme, že základným zákonom, podľa ktorého sa vykonáva správa bytového domu je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Z tohto zákona vyplývajú aj práva, aj povinnosti tak pre správcu, ako aj pre vlastníkov bytov.

ROZHOVOR S PÁNOM DRGOM

Čo je dôležité pri poistení bytových domov?

Pri poistení bytového domu je veľmi dôležité, aby bol dom poistený na jeho aktuál­nu hodnotu, aby dom nebol podpoistený, to znamená, že v prípade škody by sa dom mal dať za danú sumu postaviť odznova. Dôležité sú samozrejme pripoistenia. Na­príklad proti vodovodným škodám z dažďových zvodov, úniku média alebo proti voľne žijúcim živočíchom, dôležité sú vypratávacie náklady.