Ako môžu utekať eurá do kanála? Pretekajúca voda v byte môže prísť v lete obzvlášť draho!

Kontakt:Podunajská 2582106, Bratislavatel: 02/40240999email: ista@ista.skWeb: www.ista.sk
Detaily o firme

Počas letného obdobia si väčšina domácností plánuje dlhšiu dovolenku a opakovane opúšťa svoj byt aj na niekoľko týždňov. Byt nie je pod dozorom tak ako po zvyšok roka. V dočasne opustenom dome či byte preto hrozí vyššie riziko nečakaných porúch. Buďte obozretní, zdanlivo nevinne pretekajúca voda vás môže vyjsť dosť draho.

 

V priebehu jedného dňa môže poškodeným splachovacím mechanizmom bezdôvodne pretiecť 500 až 1500 litrov vody, čo môže vyjsť majiteľa bytu aj niekoľko desiatok až stoviek eur, ak sa takáto porucha v byte v čase neprítomnosti členov domácnosti vyskytne. Tento problém však netreba podceňovať ani počas prítomnosti v byte.

 

„Ročné vyúčtovanie býva často jediným momentom v roku, kedy si vlastník bytu vďaka vysokým nákladom všimne alebo uvedomí poruchy v byte. Preto je dôležité, aby si užívatelia bytov zariadenia kontrolovali aj počas roka, nakoľko aj zdanlivo malý únik vody cez kvapkajúcu vodovodnú batériu alebo wc môže mať za následok prekvapivo vysoké náklady,“ uviedla Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania, ista Slovakia.

 

ista nove

Tabuľka finančných strát:

tabulka straty

*prepočet na základe cien uvedených: http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/cennik/ , ceny  dodávateľov sa môžu odlišovať

**ceny sú uvedené s DPH, Zdroj: ista Slovakia

 

Podobne nepriaznivá situácia môže nastať i v prípade dedičského konania alebo dlhodobého odchodu nájomníka do zahraničia, kedy v nepoužívanom byte počas dlhej doby nepozorovane uniká voda.

 

Každý užívateľ by mal pred dlhšou letnou dovolenkou doma uzavrieť všetky prívody vodovodných batérií na vodovodnom potrubí, prívod k práčke a ak nemá poistku prívodu vody k umývačke, tak aj ten.

 

Univerzálne riešenie ako prevencia

Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia môžu využiť službu, ktorú im ponúka nová technológia rádiových vodomerov, ktorá umožňuje online monitoring dennej spotreby vody v jednotlivých bytoch i v celom objekte. Sledovanie spotreby vody im pomôže odhaliť prípadne poruchy, spätné prietoky či  nulové spotreby pri vodomeroch.

 

„V tomto roku sme zaznamenali nárast záujmu o online služby, ktoré umožňujú monitoring spotrieb vody a tepla, a to nielen z praktických dôvodov, ale aj z dôvodu prísnejšej legislatívy Európskej Únie. Pomerové rozdeľovače tepla a vodomery, ktoré pracujú na princípe rádiového prenosu dát, spĺňajú legislatívne požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, ktorá sa postupne implementuje do legislatív všetkých členských štátov EÚ. Smernica má za cieľ zaistiť užívateľom bytov častejšie informácie o spotrebe tepla a vody,“ uviedla Jana Machková, konateľka a riaditeľka spoločnosti ista Slovakia. 

 

 

voda

 

O spoločnosti ista Slovakia, s.r.o.

Je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. S produktmi a službami pomáha udržateľne šetriť energie, náklady a emisie CO2. ista sa špecializuje na meranie a rozpočítavanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti. Ako základ využíva portfólio najnovších hardvérových komponentov - pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, merače tepla, ako aj príslušné inštalačné systémy. Je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja meracej techniky. Úsilím spoločnosti je docieliť spravodlivé rozdelenie nákladov za odobraté teplo a vodu na základe individuálnej spotreby. Už vyše 100 rokov poskytuje svoje služby a produkty viac ako dvanástim miliónom bytových jednotiek (apartmány a komerčné nehnuteľnosti) v 25 krajinách po celom svete.

Na Slovensku spoločnosť ista pôsobí už od roku 1993 a poskytované produkty a komplexné služby partia k najspoľahlivejším a najvyspelejším na slovenskom trhu. Vyškolení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami poskytujú služby s ohľadom na individuálne potreby pre viac ako 110 000 slovenských domácností. Viac informácií nájdete na www.ista.sk.