AKO RIEŠIŤ HAVARIJNÝ STAV PLOCHEJ STRECHY BYTOVÉHO DOMU?

Niektoré bytové domy na Slovensku sú staršie aj viac ako tri desaťročia a ich strechy sú často v havarijnom stave. Dlhoročné skúsenosti s ich obnovami má spoločnosť Icopal a. s., ktorá vyrába kvalitné hydroizolačné materiály pre ploché strechy a je nápomocná investorom aj správcom bytových domov počas celej rekonštrukcie. Ak uvažujete o efektívnej obnove plochej strechy bytového domu, spoločnosť Icopal a. s. vám prináša niekoľko rád z praxe, ako na to.

 

1. Požadujte návrh obnovy šitý na mieru

Ku každej plochej streche bytového domu je nevyhnutné pristupovať individuálne a odborne posúdiť jej stav a možnosti jeho riešenia. V prvom rade je potrebné určiť stupeň poškodenia strešného plášťa, stav použitých materiálov a následne navrhnúť vhodný spôsob rekonštrukcie strechy (hydroizolačný systém). Návrh obnovy závisí od množstva faktorov, napríklad od vlhkosti strešného plášťa, od zloženia jednotlivých vrstiev a ich stavu, od detailov strechy a v neposlednom rade i od toho, či sa strecha plánuje zatepliť. V prípade, že si na obnovu strechy bytového domu vyberiete hydroizolácie od spoločnosti Icopal a.s., v prvom kroku vám produktoví manažéri spoločnosti poskytnú technický servis. V rámci neho zisťujú reálny stav strechy bytového domu a na základe výsledkov vám navrhnú vhodný postup rekonštrukcie. Pôjde o viaceré flexibilné riešenia šité doslova na mieru, z ktorých si môžete vybrať to najvhodnejšie. Zároveň vám poradia osvedčené realizačné spoločnosti. Vyhnete sa tak mnohým problémom a starostiam.

 

petrzalka

Ukážka realizácie s materiálmi od spoločnosti Icopal: Rekonštruovaná plochá strecha bytového domu v Petržalke na Belinského ulici 6 – 8

 

2. Ako vybrať kvalitné materiály s úsporou času aj peňazí

Na rekonštrukciu plochých striech bytových domov sa bežne využívajú modifikované asfaltované pásy a ich systémové riešenia. Na základe dlhoročných skúseností vyvinula spoločnosť Icopal novú generáciu vlajkových asfaltovaných pásov modifikovaných SBS kaučukom so špeciálnym brandingom, ktoré sú ideálne pre obnovu plochých striech. Medzi ne patria pásy z radu Elastobit Speed Profile® SBS s vylepšenými parametrami a s hrebeňovým profilom na spodnej strane. Ich výhody sú nasledovné:

  • Garantované parametre: U vlajkových asfaltovaných pásov so špeciálnym brandingom Icopal ako výrobca deklaruje, že ich hlavné sledované parametre (hrúbka pásu, hmotnosť nosnej vložky, pevnosť v ťahu a ohybnosť pri nízkej teplote) majú toleranciu len do plusových hodnôt.
  • Vyššia kvalita: Oproti asfaltovaným pásom s hladkým spodným povrchom prinášajú Elastobity omnoho kvalitnejšie spojenie pásu s podkladom. Strecha má vďaka tomu vyššiu vodotesnosť aj odolnosť proti starnutiu, a teda dlhšiu životnosť.
  • Úspora času: Plocha spodnej strany Elastobitov je (vďaka hrebeňovému profilu) až o 40 % väčšia než je klasický hladký povrch štandardných asfaltovaných pásov. Kvalita natavenia je vďaka tomu vyššia a obnova strechy je zároveň až o 30 % rýchlejšia ako obvykle.
  • Úspora peňazí: Pri natavovaní pásov Speed Profile® SBS je nižšia spotreba plynu až o 25 % v porovnaní s pásmi s klasickým hladkým povrchom. Vďaka úspore času aj plynu dochádza k šetreniu peňazí investora.
  • Vyššia bezpečnosť prác: Počas prác na streche sa zvyšuje protipožiarna bezpečnosť vďaka použitiu otvoreného plameňa s menšou intenzitou a vďaka výrazne menšej spotrebe tepla pri natavovaní asfaltových pásov.

 

asfalt

Na rekonštrukciu plochých striech bytových domov sa bežne využívajú modifikované asfaltované pásy Elastobit Speed Profile® SBS s vylepšenými parametrami a s hrebeňovým profilom na spodnej strane

 

3. Najčastejšie využívané riešenia od spoločnosti Icopal

Asfaltované pásy šetriace čas aj peniaze investora (z radu Elastobit Speed Profile® SBS) sa na obnovu plochých striech bytových domov využívajú najčastejšie. A ako prebieha samotná obnova plochej strechy bytového domu? Spomedzi mnohých systémov sa štandardne realizuje napríklad dvojvrstvový hydroizolačný systém:

  • Na pôvodnú poškodenú strešnú krytinu (ktorú je potrebné vyčistiť a vyspraviť) sa položí tepelná izolácia.
  • Na ňu sa (s pomocou teleskopických kotiev) kotví spodný vlajkový modifikovaný asfaltovaný pás Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS.
  • Na túto vrstvu sa následne natavuje vrchný vlajkový modifikovaný asfaltovaný pás Elastobit PV TOP 42 Speed Profile® SBS s keramickým hydrofobizovaným posypom na vrchnej strane. Na túto skladbu poskytuje spoločnosť Icopal záruku 14 rokov.
  • V prípade, že sa na záver obnovy použije aj strieborný reflexný náter Silver Primer® Speed SBS, záruka sa predĺži o 2 roky. Tento náter celkovo predlžuje životnosť asfaltovaných pásov o viac ako 50 %. Odráža až 72 % UV žiarenia a zabraňuje nadmernému prehrievaniu strešného plášťa v horúcom letnom období, čím sa v bytovom dome zníži spotreba energií na klimatizáciu.

 

oranzove

Ukážka realizácie s asfaltovanými pásmi od spoločnosti Icopal

 

4. Nezabudnite vymeniť strešný výlez

Aby hydroizolácia strechy bola dokonale funkčná, treba zabezpečiť aj kvalitnú izoláciu detailov a prestupov na streche a prípadne aj výmenu strešného výlezu (aby sa predišlo zatekaniu). V súčasnosti je totiž väčšina strešných výlezov starších bytových domov v havarijnom stave. A aké sú najčastejšie požiadavky správcov bytových domov na strešný výlez? Nech má pohodlné odomykanie a zamykanie, nech nezateká, nesmie byť drahý, ani s ťažkou konštrukciou. Presne takéto riešenie predstavuje strešný výlez AWAK® s jednoduchou a rýchlou montážou, bez ťažkého veka a s uzamknutím, ktoré nehrdzavie. Ide o rýchle, ľahké a praktické riešenie. Jeho montáž (vrátane zateplenia a zaizolovania podstavy) netrvá viac ako jednu hodinu a netreba použiť žiadne špeciálne náradie. Správna montáž zaručuje dlhodobú tesnosť a odolnosť výlezu proti akýmkoľvek poveternostným vplyvom aj proti zatekaniu. Strešný výlez AWAK® značne znižuje tepelné straty cez stropnú konštrukciu. Polykarbonátová kupola strešného výlezu AWAK® presvetlí chodbu či schodište prirodzeným denným svetlom. Obyvatelia bytového domu vďaka tomu nemusia v interiéri svietiť a dochádza k úspore elektrickej energie.

 

vylez

Rýchle, praktické a spoľahlivé riešenie predstavuje strešný výlez AWAK®

 

5. Pýtajte sa na dodatočný dozor a záruku

V prípade, že si na obnovu strechy bytového domu vyberiete materiály od spoločnosti Icopal a. s., na rekonštrukciu môžu (okrem nezávislého stavebného dozoru) dohliadať aj produktoví manažéri tejto spoločnosti. Potom, čo vám navrhnú vhodný postup rekonštrukcie, sú prítomní aj pri realizácii strechy, kde dozerajú na správnu aplikáciu materiálov. Správca bytového domu aj vlastníci bytov majú potom väčšiu istotu, že strecha bude zrekonštruovaná správne. Na plochú strechu z niektorého z odporúčaných hydroizolačných systémov poskytuje spoločnosť Icopal atraktívnu záruku v rámci Osobnej záruky kvality. Získanie predĺženej záruky podmieňuje správna aplikácia kompaktného systému hydroizolácie na plochú strechu vyškolenou realizačnou firmou. Spoločnosť Icopal dodáva hydroizolačné systémy pre rôzne spôsoby aplikácie, a to nielen na obnovu plochých striech, ale aj na zastrešenie nových objektov.

 

icopetres