AKO SI PORADIŤ S NESTABILNÝM ZATEPLENÍM ČI POTREBOU JEHO ZDVOJENIA?

Kontakt:Môťovská cesta 27696001, Zvolentel: 0905 770 774email: stomix@stomix.skWeb: www.stomix.sk
Detaily o firme

Obávate sa zateplenia problematických podkladov? Alebo je už Váš dom zateplený a potrebujete vyriešiť nedostatočne pripevnený zatepľovací systém, či uvažujete nad zvýšením efektívnosti súčasného zateplenia?

 

Novinkou na trhu zatepľovacích systémov je v tomto roku špeciálny systém od spoločnosti STOMIX s názvom STX.THERM SANA. Tento systém je výnimočný svojím spôsobom kotvenia a je možné ho tak aplikovať priamo na problematické podklady. Určený je taktiež na sanáciu už realizovaného a dnes nestabilného zateplenia, kedy hrozí riziko zrútenia zatepľovacieho systému (ETICS), a to bez potreby demontáže pôvodného, nestabilného zateplenia.

 

 san-1.jpg

Sanácia nestabilného ETICS

 

Systém STX.THERM SANA je možné použiť i v prípade potreby zdvojenia súčasného zatepľovacieho systému, čo sa týka najmä domov zateplených v minulosti, kedy bola používaná menšia hrúbka izolantu a majitelia domov majú dnes záujem túto izoláciu navýšiť a dosiahnuť tak väčších tepelných úspor. Ani v tomto prípade nie je vyžadovaná demontáž pôvodného ETICS.

 

 san-2.jpg

Zdvojovanie zateplenia

 

Napriek tomu, že sa dnes pri aplikácií kontaktných zatepľovacích systémov prejavilo výrazné zlepšenie oproti minulým rokom, je potrebné povedať, že časť realizovaných zatepľovacích systémov vykazuje výrazné poruchy stability alebo nezodpovedá úrovni súčasných predpisov v oblasti energeticky prijateľného bývania. Výnimkou nie je ani pôvodné zateplenie objektov s hrúbkou izolantu 40–50 mm, ktoré dnes v súvislosti s výrazným nárastom cien energií majú ekonomicky náročnú prevádzku.

 

san-3.jpg 

Stabilizácia uvoľneného zateplenia na Žitavskej ulici, Bratislava

 

Do nedávnej doby by bolo potrebné celý zatepľovací systém odstrániť a namiesto neho aplikovať systém nový. Rozpočet na tieto opravy by tak zahŕňal nie len čiastku na obstaranie nového zateplenia, ale aj nemalé náklady spojené s demontážou pôvodného systému.

 

Pokiaľ sa vás táto problematika dotýka, či riešite len otázku aplikácie nového zateplenia na problematické podklady, potom Vám spoločnosť STOMIX ponúka nové, elegantné riešenie v podobe nového zatepľovacieho systému STX.THERM SANA. Tento systém je založený na modernom spôsobe injektovaného kotvenia SpiralAnksys a predstavuje jedinečné riešenie všetkých zmienených skutočností bez potreby demontáže pôvodného zateplenia.

 

Tri kroky k odstráneniu porúch stability ETICS

1.  Diagnostika stavu zatepľovacieho systému

Závažné poruchy stability ETICS sa dajú zistiť už vizuálnou formou. Zatepľovací systém pri zaťažení vetrom vibruje a je pozorovateľný jeho odklon. Na povrchu môžu vznikať praskliny, ktoré nemajú súvilosť s kvalitou realizácie armovacej vrstvy. Pri podozrení na stratu stability ETICS je možné jednoduchou formou vykonať sondu i bez výrazného narušenia povrchu.

 

 san-4.jpg

Pred zdvojením či stabilizáciou uvoľneného zatepľovacieho systému je nutné vykonať sondu

 

2.  Návrh stabilizácie a úpravy povrchu systému

Pred spracovaním návrhu (projektu) stabilizácie ETICS je vhodné si odpovedať na nasledovné otázky:

  • Vykazuje povrchová vrstva zateplenia závažné poruchy a bude potrebné riešiť jeho celoplošnú opravu?
  • Je tepelný odpor konštrukcie dostatočný alebo je vhodné uvažovať o zvýšení dodatočnou izoláciou?
  • Je ekonomicky výhodnejšie riešiť len stabilizáciu alebo zdvojovanie zatepľovacieho systému?

 

Vlhkostnú a tepelnú bilanciu odporúčame vždy overiť výpočtom v príslušnom programe (napr. Teplo) a podľa výpočtu navrhnúť zloženie jednotlivých komponentov STX.THERM SANA.

 

 san-5.jpg

Zdvojovanie zatepľovacieho systému na Nobelovej ulici v Bratislave

 

3.  Vlastná stabilizácia a úprava povrchu

Samotnej stabilizácie a úprave povrchu alebo prípadnému zdvojeniu ETICS je potrebné venovať veľkú pozornosť. Práca musí byť realizovaná preškolenou realizačnou firmou, ktorá je vlastníkom licencie na aplikáciu príslušného systému kotvenia a ETICS. Odporúčame si preveriť kvalitu práce aplikačnej spoločnosti na základe už realizovaných stavieb.

 

Moderný injektovaný kotviaci systém SpiralAnksys je spolu so zatepľovacím systémom STX.THERM SANA od spoločnosti STOMIX momentálne jediné certifikované riešenie v rámci ukotvenia uvoľneného ETICS a predstavuje veľmi kvalitný produkt s dlhodobou životnosťou. Jedná sa o ekonomicky efektívny systém, ktorý eliminuje vysoké náklady spojené s odstránením uvoľneného ETICS či v prípade potreby zdvojenia zatepľovacieho systému.

 

stomix_logo.jpg

 

www.stomix.sk

 

Viac informácií o systéme STX.SANA nájdete na webstránkach spoločnosti STOMIX – experta na zateplenie