BIOLOGICKÉ NAPADNUTIE FASÁD OPATRENÝCH KONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM (ETICS), ICH ČISTENIE A RENOVÁCIA

Na povrchu fasád budov s ETICS dochádza postupom času k rastu mikroorganizmov. Jedná sa o plesne, sinice a riasy, prípadné huby, machy a lišajníky. Toto pôsobenie je najmä estetickou záležitosťou. Nadmernú prítomnosť mikroorganizmov (najmä niektorých druhov plesní) však môže vyvolať i zdravotné problémy.

 

Príčiny napadnutia povrchov fasád

Týchto príčin je veľa, medzi hlavné môžeme počítať predovšetkým:

 • Zvýšenú vlhkosť okolitého prostredia spôsobenú dažďom alebo prítomnosťou vodných plôch v okolí
 • Znečistenie povrchu emisnými činiteľmi ako sú prach a popolček. Toto znečistenie zaisťuje prísun živín spolu s dlhodobým pôsobením vlhkosti (najmä na severných a západných stenách) patrí medzi najzásadnejšie príčiny rastu rias na fasádach
 • Kondenzácia vody na povrchových vrstvách z dôvodu ich nočného podchladzovania
 • Prítomnosť zelenej vegetácie v tesnej blízkosti stavieb
 • Už existujúci výskyt rias a plesní v najbližšom okolí, napr. na susedných stavbách
 • Nevhodnú montáž kovových a iných prvkov (parapety, oplechovanie, výduchy a pod.)
 • Použitie málo kvalitných nasiakavých povrchových úprav s nízkou odolnosťou voči biodeteriogénom (nevhodné fasádne farby a omietkoviny). Veľkú úlohu hrá tiež charakter povrchu fasády, drsné a ryhované povrchy sú oproti hladeným povrchom k znečisteniu náchylnejšie

 

Sanácia fasád napadnutých riasami a plesňami

V prípade požiadaviek na sanáciu fasády je nutné jej povrch najprv dôkladne očistiť. Po tomto kroku je nutné rozhodnúť, či je „iba“ očistenie dostačujúce (v tom prípade hrozí riziko opätovného znečistenia fasády do 2 – 5 rokov) alebo by bolo vhodné očistenú fasádu ošetriť preventívnym prípravkom alebo farbou, ktorá dlhodobo zabraňuje rastu rias a plesní na svojom povrchu

 

1. Likvidácia napadnutí

Čistenie sa vykonáva tlakovou vodou. Nečistoty, plesne a riasy sa nikdy neodstraňujú za sucha, aby nedošlo k šíreniu spórov do okolia. Po následnom vysušení povrchu (fasáda by nemala byť „vyťahaná“ od slnka alebo vetra) je možné aplikovať niektorý z prípravkov určených pre sanáciu. Možno použiť chlórové alebo bezchlórové prípravky. Po ich pôsobení je nutné povrch fasády opäť dôkladne očistiť vodou, najlepšie v kombinácii s mechanickým očistením. Časové pôsobenie chlórových prípravkov je nutné obmedziť maximálne na 20 – 30 minút, inak vzniká riziko nežiadúceho vybielenia fasády. Z tohto dôvodu sa jednoznačne odporúčajú bezchlórové prípravky, ktoré sa nechávajú pôsobiť ďalej, a tým pádom majú i dlhodobejší účinok.

 

2. Sanácia očistených povrchov preventívnym náterom alebo farbou

Ďalším krokom sú preventívne opatrenia zabraňujúce ďalšiemu rastu rias a plesní. Pokiaľ je vzhľad fasády po vyčistení vyhovujúci, je možné použiť len transparentný náter s dlhodobou ochranou proti biologickému znečisteniu. Pokiaľ je vyčistený povrch už esteticky nevyhovujúci, prípadne je po silnom napadnutí biodeteriogénmi povrchovo rozrušený prasklinami, možno v ďalšom kroku naniesť na fasádu renovačnú farbu s dlhodobým algicídnym účinkom proti rastu rias a plesní a doplnenú vystužujúcimi vláknami. Farba musí mať vysokú prídržnosť k podkladu, musí byť paropriepustná, hydrofóbna, s nízkou špinivosťou a pre dlhodobú ochranu proti rastu rias a plesní musí obsahovať preventívne biocídy. Preto nemožno použiť „klasickú“ fasádu farbu, ktorá naviac ani nie je schopná dlhodobo znášať špecifické podmienky na povrchu fasád ošetrených ETICS.

 

Spoločnosť STACHEMA je spolu s ďalšími subjektami z okruhu odborných a skúšobných inštitúcií pôsobiacich v stavebníctve (ČVUT – Kloknerov ústav a Fakulta stavebná), zapojená do projektu TAČR (Technologická agentúra ČR), ktorý sa zaoberá vyššie uvedenou problematikou. V rámci programu sú riešené najmä nasledujúce úlohy:

 • Spracovanie metodiky odberu vzoriek pre diagnostiku biodeteriogénov na fasádach. Sú hodnotené spôsobmi odberov vzoriek (stery, obrusy alebo výrezy) ale je tiež analyzovaná na prerastanie mikroorganizmov do súvrstvia ETICS, pretože plesne, ktoré nepotrebujú k svojmu rastu svetlo, možno nájsť i v pod povrchových vrstvách
 • Spracovanie mapy výskytu biodeteriogénov na fasádach. Mapa uvádza výskyt jednotlivých druhov plesní, sú vyhodnocované rizikové oblasti v ČR z hľadiska znečistenia, posudzovaný je tiež vplyv ročného obdobia na rast diagnostikovaných organizmov
 • Vývoj nových materiálov. Jedná sa o vývoj biocídov pre čistenie fasád a tiež o ochranné nátery a omietkoviny s preventívnym biocídnym účinkom.
 • Metodika a stanovenia biocídnej účinnosti materiálov a jej efektívnosti v čase

 

Spoločnosť STACHEMA sa dlhodobo zaoberá problematikou sanácie fasád ošetrených kontaktným zatepľovacím systémom a na základe získaných skúseností a poznatkov z výskumu vyvíja a dodáva komplexný systém prípravkov a materiálov určených pre realizáciu a údržbu ETICS s dlhodobou odolnosťou proti nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia.

 

stachema

 

Popis výrobkov stachema, určených k profesionálnej sanácii fasád

SANATOP Likvid Profi

 • Kvapalný koncentrovaný prípravok k likvidácii rias, plesní, machov, lišajníkov a baktérií zo stavebných materiálov. Kvapalný koncentrovaný prípravok určený k likvidácii rias, plesní, machov, lišajníkov a baktérií zo stavebných materiálov ako sú murivo, omietky, betón, strechy a pod. Prípravok je určený pre použitie v exteriéri. Riedi sa vodou podľa návodu na etikete výrobku

 

SANATOP Prevent Fix

 • Transparentný hĺbkový penetračný náter s dlhodobým algicídnym účinkom proti rastu rias, plesní, machov, lišajníkov a bektérií. Kvapalný koncentrovaný prípravok určený k likvidácii rias, plesní, machov, lišajníkov a baktérií zo stavebných materiálov ako sú murivo, omietky, betón, strechy a pod. Prípravok je určený pre použitie v exteriéri. Riedi sa vodou podľa návodu na etikete výrobku.

 

SILCOLOR Renov

 • Renovačná silikónová fasádna farba s vláknom a preventívnym účinkom proti výskytu rias a plesní. Silikónová farba SILCOLOR RENOV je renovačná fasádna farba so špeciálnymi výstužnými vláknami, umožňujúcimi preklenúť statické vlasové trhlinky podkladu. Náter vykazuje vysoký účinok proti výskytu rias a plesní. Farba je určená najmä k obnoveniu a oživeniu povrchov kontaktných zatepľovacích systémov a vyžitých starých fasád. Farba má vysokú prídržnosť k podkladu, zaistí ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná, vysoko hydrofóbna s nízkou špinivosťou.

 

Tibor Bažalovič

Stachema Bratislava, a. s.