BYTOVÝ VODOMER istameter® m

Kontakt:Podunajská 2582106, Bratislavatel: 02/40240999email: ista@ista.skWeb: www.ista.sk
Detaily o firme

Bezproblémová výmena, široké spektrum použitia

 

Originálne vodomery istameter® m od spoločnosti ista pre teplú úžitkovú vodu a studenú vodu sú vysoko spoľahlivé viacvtokové lopatkové suchobežné merače, mnohokrát overené v praxi. Vďaka modulárnej konštrukcii je istameter® m vynikajúcim riešením pre každú technológiu a široké spektrum použitia v sektore rezidenčných a komerčných nehnuteľností.

 

Konštrukciu vodomeru istameter® m tvorí lopatkové koleso, ktoré je uložené v špeciálnej meracej komore. Voda vteká do tejto komory z viacerých tangenciálnych kanálikov a lopatkové teleso sa dostáva do rotácie, ktorá je prenášaná na počítadlo. Výtokové kanáliky sa nachádzajú v inej rovine ako vtokové. Viacvtokovou konštrukciou je zabezpečené rovnomerné zaťaženie lopatkového kolesa, čím je zaručená presnosť merania a dlhá životnosť merača. Vodomer je vybavený magnetickou spojkou a valčekovým počítadlom, ktoré sa vďaka dômyselnej konštrukcii nedostáva do kontaktu s vodou, čo zabraňuje jeho blokácii, resp. spomaleniu spôsobenému usadeninami. Ako suchobežný vodomer zaručuje vyššiu bezpečnosť prevádzky a presnosť merania. Vodomer je dodávaný s možnosťou prietoku Q3 2,5 – 4 m³/h (podľa európskej smernice 2014/32/EÚ (MID)).

 

istameter

Bytový vodomer istameter® m

 

Inštalačné prvky pre jednoduchšiu manipuláciu

Výhodou bytového vodomeru istameter® m je bohatá paleta inštalačného príslušenstva. Jednoduchým závitovým pripojením vodomerov do inštalačných prvkov EAS, VAS alebo podbatériovej prípojky, sa významne zjednodušia montážne práce pri výmene alebo overení vodomeru. Jednorúrková prípojka EAS sa inštaluje priamo do vodovodného potrubia, VAS ventilová prípojka je vynikajúcim riešením pre dodatočnú montáž vodomeru na existujúce uzatváracie ventily. Oddelená konštrukcia umožňuje pri overovaní meradiel alebo výmene vodomeru meniť iba prietokomernú časť. Merač sa jednoducho demontuje odkrútením. Potrubie sa počas doby overenia uzavrie závitom. Vodomer je dodávaný so spätnou klapkou, čím sa zabráni pretláčaniu studenej vody do potrubia s teplou vodou, ktoré skresľuje údaje o spotrebe vody.

 

istameter® m môže byť inštalovaný horizontálne alebo vertikálne. Počítadlo je možné natočiť pre jednoduchšiu kontrolu zariadenia. Vďaka oddelenej konštrukcii sa šetria náklady na premontáž, ktorá prebieha bez nutnosti zásahu do potrubia, čím sa potrubie zachováva v perfektnom stave dlhé roky.

 

ventilove

Ventilová prípojka EAS a VAS

 

Kedy zvoliť tento vodomer?

Vodomer istameter® m sa vyznačuje precíznou meracou technikou overenou v praxi s vysokou spoľahlivosťou prevádzky a presnosťou merania. Možnosť jednoduchej výmeny vodomeru vďaka inštalačným prvkom je pridanou hodnotou, ktorá dokáže zjednodušiť proces výmeny vodomeru i ušetriť zákazníkom náklady.

 

Diaľkový odpočet a správa dát

Bytový vodomer istameter® m je v základnej verzii dodávaný s krytkou modulárnej časti, ktorú je možné kedykoľvek doplniť o rádiový modul. Zariadenie je tak schopné odovzdávať informácie o nameraných hodnotách prostredníctvom rádiovej siete bez nutnosti vstupu do bytov či objektov. Odpočet dát sa realizuje dvoma spôsobmi:

  • cez zbernicu dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch objektu,
  • pochôdzkovým spôsobom do prístroja PDA.

 

Životnosť rádiového modulu je 10 rokov plus 2 roky rezervy. V prípade výmeny alebo overenia vodomeru sa modul jednoducho demontuje a inštaluje na nový prístroj, prípadne overený vodomer. Systém správy dát cez zbernicu funguje automatizovane, dáta sa spracúvajú elektronicky, zjednodušuje sa proces získavania údajov a ich prenos do systému rozpočítania. Najnovšie rádiové moduly fungujú na princípe obojsmernej komunikácie. Zariadenia v rádiovom systéme vzájomne komunikujú, a tým sa zvyšuje spoľahlivosť prenosu dát. Vodomery je možné integrovať spolu s meračmi alebo pomerovými rozdeľovačmi tepla do jedného funkčného systému a údaje o spotrebách za rôzne časové obdobia môžu vlastníci bytov či správcovia sledovať cez internetový portál www.ista24.sk. Správcovia tak majú možnosť online prístupu k denným dátam o spotrebe objektu a stave meračov, čo im umožní rýchlejšie odhaliť nežiaduce stavy, napr. únik vody, pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia či manipuláciu s prístrojmi. Viac informácií nájdete na www.ista.sk.

 

webportal

Monitoring spotreby vody a tepla www.ista24.sk