CENA ČITATEĽOV V SÚŤAŽI O NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM V ROKU 2016

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

V súťaži o najlepšie obnovený bytový dom roku 2016 získal za spoločnosť V. O. Č. Slovakia s. r. o. cenu čitateľov bytový dom Park Angelinum 17 – 18, Košice. O tom, ako proces obnovy bytového domu prebiehal, sme sa opýtali p. Petry Gardošíkovej, ktorá bytový dom spravuje.

 

Ako došlo k rozhodnutiu obnoviť váš bytový dom?

Prvý krok k obnoveniu bytového domu bol ešte v roku 2011, kedy spoločenstvo zadalo objednávku spoločnosti IZOLA projekt, s. r. o. na zateplenie obvodových konštrukcií bytového domu. A bolo to naozaj nutné, bytový dom bol postavený v roku 1956 a od toho času nepodstúpil žiadnu rozsiahlejšiu obnovu, iba sa tak „látalo-plátalo“ hlavne to, čo už vykazovalo známky havarijného stavu. Samozrejme po oboznámení sa s projektom vznikla medzi spoluvlastníkmi búrlivá diskusia a začalo sa polemizovať o tom, či je vôbec potrebné zatepliť, či len nenaniesť omietku atď. Prešlo určité obdobie, no napokon sa nám podarilo „prelomiť“ názory proti zatepľovaniu a po prepracovaní projektovej dokumentácie z pôvodne plánovaného polystyrénu, spoluvlastníci schválili zateplenie minerálnou vlnou.

 

 

fasada

 

Čo všetko ste obnovili?

V roku 2013 sme ako spoločenstvo požiadali o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na zateplenie obvodového plášťa, doteplenie strešného plášťa, zateplenie stropov pivníc, výmeny vchodových dverí a zvončekov, výmeny výťahov, výmeny stúpacích rozvodov, rekonštrukciu bleskozvodovej ochrany, rekonštrukciu elektroinštalácie a vnútorných omietok v bytovom dome.

 

strecah

 

Prečo ste sa rozhodli pre úver od PSS, a. s.?

Pri zatepľovaní obvodového plášťa sa ukázalo, že nebude postačovať iba „doteplenie“ strešného plášťa. Vlastníci chceli ušetriť financie a predpokladali, že strecha, ktorá bola rekonštruovaná cca pre 15 rokmi bude v dostatočne dobrom stave a bude postačujúce len doplniť izolačnú vrstvu podľa nových európskych kritérií. Ukázalo sa však, že strecha je v značne zlom stave a bude potrebné ju zrekonštruovať nanovo. Vtedy prišla myšlienka na stavebný úver a z rôznych oslovených stavebných spoločností, ponuka od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. vyšla ako najvýhodnejšia. Požiadali sme o úver vo výške 50 000,- €, za pomerne výhodných podmienok s úrokovou sadzbou 1,39 % ročne. Z tohto úveru sme nakoniec zafinancovali nielen opravu strechy, ale aj vyregulovanie ústredného kúrenia, ktoré bolo potrebné urobiť po zateplení objektu.

 

balkon

 

Ako prebiehala spolupráca s projektantom a realizačnou firmou?

Tak ako takmer každý, ani náš bytový dom sa nevyhol komplikáciám počas rekonštrukcie. Z plánovaných 8 mesiacov sa realizácia predĺžila na dva a pol roka. Neľutujeme však, pretože v tomto staršom bytovom dome sa nám podarilo odhaliť a vyriešiť mnoho skrytých problémov a teraz môžeme spokojne povedať, že sme obnovili naozaj kvalitne a dúfame, že aj na pomerne dlhú dobu. V spoločnosti IZOLA projekt, s. r. o. nám boli nápomocní pri úprave a dolaďovaní pôvodného projektu, keď sa vyskytli problémy pri obnove.

 

Naše poďakovanie patrí spoločnosti IZOLEX BAU, s. r. o., s ktorými bola bezproblémová spolupráca pri rekonštrukcii strešného plášťa, spoločnosti RUPIOSE mini servis za dodávku kvalitných oceľových dverí Jansen a videozvončekov, taktiež spoločnosti Regena ES, s. r. o. za bleskurýchlu výmenu stúpacích a ležatých rozvodov vody a kanalizácie a v neposlednom rade aj spoločnosti MS výťahy, s. r. o. za výborne odvedenú prácu pri výmene výťahov. To všetko bez navýšenia pôvodne plánovaných nákladov, za čo sme im vďační.

 

vytah

 

Ako ste spokojní s novým stavom vášho obnoveného BD?

Myslím si, že dnes sú už spokojní skoro všetci spoluvlastníci, aj keď každému, samozrejme nevyhovieme... určite je príjemnejší pohľad na pekne zrekonštruovaný bytový dom, ako na opadávajúcu omietku, či zhrdzavené zábradlia. Veď koniec-koncov náš bytový dom sa páčil aj návštevníkom TZB portálu, ktorí hlasovali a jednoznačne posunuli náš dom na prvé miesto ako najlepšie obnovený bytový dom v roku 2016. A zato im všetkým veľmi pekne ďakujeme. Do súťaže som prihlásila náš bytový dom na poslednú chvíľu a ani som nestihla informovať ostatných spoluvlastníkov o účasti v súťaži a prišiel úspech v podobe ocenenia. ĎAKUJEME.

 

odovzda

 

Vaše odporúčanie pre čitateľov – na záver?

V každom prípade zvážte ako si predstavujete svoje bývanie do budúcnosti a nebojte sa investovať do rekonštrukcie. Úspora na energiách sa už v prvom roku v našom dome vyšplhala na 30 %, a to ešte dom nebol zateplený ako celok. Na budúci rok budeme môcť konečne zhodnotiť, či sa nám podarilo priblížiť sa k deklarovanej úspore v projekte, čo bolo vyše 50 %.

 

Všetci si postupne upravujeme svoje byty zvnútra, ale aj bytový dom ako celok potrebuje obnovu, aby nejako „vyzeral“. Ja sama som bola zo začiatku skeptická a myslela som, že obnovu už ani nikdy nedokončíme, ale postupne s trpezlivosťou a dobrými odborníkmi sa to raz určite podarí. Nakoľko som sa začala venovať správe bytov aj na profesionálnej úrovni, pevne verím, že pomôžem aj iným bytovým domom „chytiť druhý dych“ a že to nie je posledné ocenenie za snahu, ktorú sme do toho spoločne investovali.

 

domjuz

 

K oceneniu srdečne blahoželáme.