TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY A ICH NÁVRH POMOCOU PROGRAMU, CERTIFIKOVANÝ BALKÓNOVÝ SYSTÉM BEZ POTERU, KONTROLNÉ MERANIA TERMOKAMEROU

Energetická náročnosť bytového fondu na Slovensku je vysoká. Z nezávislých pozorovaní sa ukazuje, že slovenská domácnosť spotrebuje na vykurovanie v priemere cca 60 % z celkového množstva energie. Zvyšných 40 % sa využíva na prípravu teplej úžitkovej vody a inú spotrebu. Na potrebu tepla pri vykurovaní najviac vplývajú tepelné straty. S tepelnými stratami rastie aj potreba tepla na vykurovanie.

POVINNOSTI VLASTNÍKOV BYTOV PRI ZABEZPEČOVANÍ TEPELNEJ OCHRANY BUDOV A ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Proces navrhovania a zhotovovania stavieb je ovplyvňovaný viacerými právnymi a technickými predpismi, z ktorých mnohé nemajú dopad iba na samotný proces schvaľovania stavieb, ale aj na technické riešenie, projektovanie, financovanie a odovzdávanie hotového diela. V poslednom období spôsob výstavby najviac ovplyvnili nové požiadavky na energetickú hospodárnosť budov (EHB).

KVALITNÍ PASPORT – ZÁKLAD UDRŽENÍ SOUČASNÉHO STAVU OBECNÍHO DOMOVNÍHO A BYTOVÉHO FONDU

Uběhlo velmi málo času kdy, podle ekonomických analytiků, odezněla největší hospodářská krize od druhé světové války a už se zde objevují náznaky hospodářské krize další. Období krize charakteristické stagnací složek hospodářství má dopad zejména na stavební ruch, na kterém má velký podíl bytová výstavba.

REQUEST – Komplexná obnova budov prostredníctvom kvalitných dodávateľských reťazcov a rozvoj štandardov energetickej hospodárnosti

Na čo sa REQUEST zameriava?
Cieľom projektu je zvýšiť počet realizovaných opatrení súvisiacich s komplexnou obnovou budov zameraných na zníženie produkcie emisií uhlíka v nehnuteľnostiach s rôznym druhov vlastníctva v rámci Európy.