ČO S PREDMETMI, KTORÉ CHCEME PRIPEVNIŤ NA ZATEPLENIE?

Kontakt:Môťovská cesta 27696001, Zvolentel: 0905 770 774email: stomix@stomix.skWeb: www.stomix.sk
Detaily o firme

Satelitné antény, balkónové zábradlia či vypínače vonkajšieho osvetlenia sú bežnými doplnkami fasád bytových domov. Zamysleli ste sa však už niekedy nad tým ako sú pripevnené k zatepľovaciemu systému? Sú to detaily, ktorými sa pri voľbe dodávateľa zateplenia domu bežne nezaoberáme, a pritom práve tieto prvky patria k hlavným príčinám, ktoré ovplyvňujú funkčnosť celého zateplenia a výrazne znižujú jeho účinnosť.

 

 1_pixmac000088071422.jpg

 

Montáž konštrukčných prvkov a úžitkových predmetov, obzvlášť s vyššou hmotnosťou, prináša problémy so vznikom tepelných mostov. Tie majú za následok zvýšenú kondenzáciu a posunutie kondenzačných zón. Súčasne tu pôsobí vlhkosť a teploty pod bodom mrazu. Vznikajú poruchy celistvosti povrchu a následkom je vnikanie vody do zateplenia. V priamom dôsledku to znamená zvýšené náklady na údržbu, nedosiahnutie plánovaných úspor energie a zníženie životnosti celého systému.

 

V spoločnosti STOMIX sa samozrejme zaoberáme aj touto problematikou a snažíme sa rozširovať naše produktové portfólio o nové a efektívne riešenia.

 

Pripevňovanie predmetov s hmotnosťou do 27 kg

Z hľadiska spôsobu montáže môžeme rozdeliť montážne prvky na niekoľko skupín. Jednu z nich predstavujú kotviace prvky pripevňované len do izolantu po dokončení povrchovej úpravy ETICS. Jedná sa napríklad o špirálové kotvy, ktoré sa zavŕtajú do dokončeného zatepľovacieho systému a následne sa daný predmet pripevní pomocou bežných skrutiek do dreva s antikoróznou úpravou.

 

 2_montaz_mod_pred_lep.jpg

Upevnenie pomocou montážnych modulov pripevňovaných pred lepením izolantu

 

Iným možným riešením pre upevňovanie ľahkých predmetov je použitie montážnych podložiek. Po nalepení izolačných dosiek sa pomocou dodávanej frézky vyfrézuje otvor a vlepí sa doň montážna podložka. Cez plochu podložky zrealizuje armovacia vrstva s povrchovou omietkou. Následne sa pripevnia predmety pomocou skrutiek do dreva.

 

3_montaz_mod_po_nalep.jpg 

Upevnenie pomocou montážneho modulu pripevňovaného po nalepení izolačných dosiek

 

Pre montáž zásuviek a vypínačov elektroinštalácie je možné využiť montážny modul ELDOLINE® PA pripevňovaný po nalepení izolačných dosiek. Riešením prostredníctvom tohto modulu je veľmi rýchla a efektívna montáž.

 

 4_mont_podloz.jpg

Montážna podložka

 

Druhú skupinu prestavujú kotviace prvky upevňované do už nalepeného izolantu. Po vyfrézovaní otvoru v izolante pomocou príslušnej frézky alebo vyrezaním sa montážny prvok vlepí do izolantu vhodným lepidlom. Potom sa zrealizuje armovacia vrstva s povrchovou úpravou a úžitkový predmet sa opäť pripevní skrutkami do kotviaceho prvku. Kotviacim prvkom môžu byť predmety z plastu, vysokopevnostného EPS alebo húževnatých polyuretánových pien.

 

Pripevňovanie predmetov s hmotnosťou nad 27 kg

Pre pripevnenie predmetov s hmotnosťou väčšou ako 27 kg nie je samotné lepenie montážneho prvku dostatočné. Montážne prvky je potrebné kotviť do podkladu, napr. pomocou chemických alebo rozperných kotiev. Pri nižšej súdržnosti podkladu alebo pre stredne ťažké predmety (ako sú markízy či zábradlia) je možné využiť montážne dosky alebo univerzálne montážne valce.

 

5_univerz_mont_doska.jpg 

Univerzálna montážna doska pre inštaláciu ťažkých predmetov

 

Pre dokonalú elimináciu tepelných mostov majú tieto prvky v spodnej časti upevnenie oceľovej konzoly, ktoré sa pripevňuje na konštrukciu. Pod povrchom sú zapenené hliníkové dosky na pripevnenie predmetov pomocou skrutiek. Medzi hliníkovými doskami a oceľovými konzolami nie je žiadne spojenie, sú oddelené dostatočne hrubou vrstvou tvrdej PU peny a nevzniká žiadny tepelný most. Z hľadiska montáže je najjednoduchšie použitie prvku UMP®-ALU-Z, kedy sa montáž realizuje po nalepení izolačných dosiek a vyfrézovaní otvoru na zvolenom mieste. Prvok je následne možné pripevniť pomocou skrutiek do dreva. Odolnosť voči ťahovým silám je veľmi vysoká.

 

Na doplnky myslite už pred samotným zateplením

Dnes už existuje veľký rad možností ako prakticky úplne eliminovať tepelné mosty v dôsledku pripevňovania predmetov pri aplikácií ETICS, čo je pri snahe o maximálnu elimináciu tepelných strát veľmi dôležité. So samotnou montážou úžitkových predmetov na fasádu je potrebné počítať už pri návrhu zatepľovacieho systému, aby nedochádzalo k zásahom do hotovej fasády.

 

6_nobelova_ba.jpg 

 

V prípade ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa s danou problematikou vysporiadať neváhajte sa obrátiť na našich technických poradcov, ktorí Vám ochotne navrhnú optimálne riešenie priamo podľa konkrétnych podmienok Vášho domu.

 

 

STOMIX Slovensko, s. r. o.
Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen
e-mail: stomix@stomix.sk;
www.stomix.sk