ĎALŠÍ KURZISTI ZÍSKALI OSVEDČENIE – ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ PRE SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

Správcovia bytový domov, ak chcú vykonávať správu musia splniť podmienky zákona č. 246/2015. Jednou z podmienok podľa §3 je získanie odbornej spôsobilosti na akreditovanom kurze. Niektorí si túto povinnosť nechávajú na poslednú chvíľu a tak V. O. Č. Slovakia s. r. o. zorganizovali jeden z posledných kurzov v tomto roku. Po prázdninách deti nastúpili do školy a niektorí správcovia na kurz.

 

kurzitst

 

V mimoriadnom neplánovanom termíne, na základe záujmu správcov bytových domov sme zorganizovali kurz „Manažér správy budov“. Kurz sa konal v priestoroch penziónu Barca v Košiciach, a to od 11. septembra – 22. septembra 2017. Zase to bol intenzívny kurz, 2 týždne za sebou. Prednášky sa konali od ráno do večera s prestávkou na obed. Účastníci musia absolvovať 90 hodín v zmysle zákona 246/2015 Z.  z. o správcoch bytových domov, tento počet hodín musí byť dodržaný. Náš kurz má 98 hodín prednášok vrátane skúšok a testov.

 

kruzist

 

Kurzu sa zúčastnili tentokrát prevažne správcovia z Košíc a blízkeho okolia, ale boli aj účastníci z Bratislavy, Piešťan, Bardejova či Popradu.

 

Hneď na druhý deň sa mohli účastníci zoznámiť pri bowlingu. Okrem športu sa kurzisti oboznámili, kto akým spôsobom vykonáva správu a iné pracovné „debaty“.

 

Prednášajúci boli ako vždy vysokoškolskí profesori a ľudia z praxe, ktorí svojím prístupom presvedčili účastníkov, že sa nemusia báť skúšok a testov.

 

facol

 

Každý kurz je iný. Tento bol odlišný v tom, že v penzióne neboli ubytovaní všetci účastníci, a tak bol len zúžený okruh ľudí, ktorí vzájomne večer konzultovali. O to bola väčšia diskusia v rámci prednášok a cez prestávky. Prednášajúci nechali priestor na diskusiu. Účastníci mali možnosť získať odpovede na otázky, ktoré súviseli s odprednášanou témou. Túto formu si účastníci všetkých kurzov veľmi pochvaľujú.

 

okufk

 

Prevažná väčšina účastníkov boli správcovia, ktorí túto činnosť vykonávajú už viac rokov. Dva týždne učenia, ale nie „mučenia“ absolvovali kurzisti a v posledný deň im boli slávnostne odovzdaný certifikát o absolvovaní kurzu, s ktorým sa môžu prihlásiť do zoznamu správcov. So získaným osvedčením sa účastníci môžu prihlásiť s potrebnými dokladmi na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zapísanie do Zoznamu správcov.

 

vsetcil

 

Ako na začiatku pri vzájomnom zoznamovaní sa účastníci vyjadrili, že prišli hlavne kvôli „papieru“ po ukončení kurzu všetci konštatovali, že aj napriek tomu, že robia správu poväčšine dlhšiu dobu, bol kurz pre nich prínosom. Uvádzam niektoré vyjadrenia účastníkov:

 

Kurz bol pre mňa veľkým prínosom, zodpovedal mi na viaceré otázky a zároveň mi ukázal koľko toho ešte neviem:). Klobúk dole pred vami, ktorí v tejto oblasti pracujte už niekoľko rokov. Tak ako povedal Eugen, „táto práca nie je povolanie, ale služba po celý život“. Už len presvedčiť našich klientov, že mi im s oddanosťou slúžime a budene sa mať na 1*.

Jaro Šarišský

 

 

Ďakujem za príjemnú možnosť doplnenia informácií k správe budov, nadviazanie nových kontaktov, získanie certifikátu pre správcu, ktorý bol asi jediným motorom k účasti na tomto kurze. Už sa teším na konferenciu, kde je plénum väčšie, aj rozoberaných problémov je viac a veľmi dobré riešenie je takmer zaručené.

Peter Stručka


fjujjj 

 

Tento kurz mi doplnil všetky chýbajúce údaje a bližšie priblížil túto problematiku o výkone správy budov. S kurzom som spokojný.

Martin Vaľko

 

Prax ani skúsenosti nezískate vzdelaním, ale môžete získať komplexný prehľad, zdroj potrebných vedomostí a pohľad odborníkov z praxe. Navyše stretnúť sa s kolegami z rovnakej oblasti, prekonzultovať riešenie problémov či uplatňovania pravidiel je vždy praktické a užitočné. I keď v krátkom časovom horizonte, žiaľ, naša práca by nám ani viac neumožňovala, toto školenie tieto základné body splnilo. V. O. Č. Slovakia s. r. o. pripravilo kurz na profesionálnej úrovni a každý si tu určite našiel to svoje „aha“.

Diana Jánošíková