EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN V ETICS Z HĽADISKA NOVÝCH PREDPISOV OD SPOLOČNOSTI POLYFORM

Súčasťou kvalitného zatepľovacieho systému je aj kvalitný fasádny polystyrén. Spoločnosť POLYFORM je dlhoročným výrobcom rôznych typov EPS a pravdepodobne je najväčšou spoločnosťou svojho druhu na Slovensku. Od svojho vzniku pružne spĺňa stále sa pritvrdzujúce normy bez ohľadu na to, či sa jedná o ich tepelno-izolačné alebo protipožiarne normy. O spoločnosti, výrobnom sortimente ako aj o nových predpisoch, týkajúcich sa fasádneho polystyrénu nám porozprával pán Peter FERENCKO, vedúci obchodného úseku spoločnosti.

ZATEPLIT, ČI NEZATEPLIT?

V současnosti jsou obyvatelé bytových domů postaveni před zásadní otázku: Zateplit dům, či ne. Dříve byla odpověď jednoznačná: „ANO“, spolu s dotacemi z fondů „Zelená úsporám“ či jiných dalších dostupných fondů se jedná o racionální investici do budoucna, zhodnocení bytových jednotek, kvality obyvatelnosti interiérů, atd. Tato kladná odpověď zůstává, ale naráží na čím dál větší úskalí. Požadavky tepelně-technických norem v souladu s možností obdržení dotace se neustále zvyšují, pro splnění nároku dotačního fondu je nutné použití izolantů čím dál tím větší tloušťky, tak aby splnili požadavky na „adekvátní“ zateplení.

Baumit open. JEDINEČNÝ SYSTÉM PRE KAŽDÚ FASÁDU!

Príjemné bývanie a zdravá klíma – to sú kvality, ktoré z obyčajného domu robia domov a vnášajú medzi štyri steny pocit pohodlia a bezpečia. Významnú úlohu tu zohráva zateplenie. V zateplenom dome je v zime príjemne teplo, v lete je chránený pred horúčavou a po celý rok poskytuje svojim obyvateľom vyrovnanú vnútornú klímu bez veľkých výkyvov a pocitu nepohodlia. So zateplením ste doma vždy v dobrých rukách.

FASÁDNE SYSTÉMY CERESIT S ODTIEŇMI COLOURS OF NATURE PONÚKAJÚ ŠIROKÉ SPEKTRUM FARIEB A UCELENÉ SYSTÉMY PRE ZATEPLENIE DOMU

V posledných rokoch priniesli fasádne zatepľovacie systémy Ceresit Ceretherm od firmy Henkel na trh úplne nové riešenia pri realizácii fasád, ktoré fasádu nielen chránia a predlžujú jej životnosť, ale robia ju aj krajšou.

PCI Pecitherm® MultiPlus – CERTIFIKOVANÝ A DIFÚZNE OTVORENÝ BALKÓNOVÝ SYSTÉM BEZ POUŽITIA CEMENTOVÉHO POTERU

Spoločnosť PCI sa snaží neustále reagovať na požiadavky trhu a tomu prispôsobuje aj svoje aktivity. V súčasnosti sa neustále kladie dôraz na tepelnú ochranu obvodového plášťa budov. Je jedno, či sú to novostavby alebo obnovované stavby. Zateplením fasády sa tepelná ochrana nekončí. Je potrebné prihliadať aj na ostatné konštrukcie, ako sú balkóny a lodžie. Tieto konštrukcie sú zväčša votknuté do obvodovej steny. Sú často zdegradované a vytvárajú tepelné mosty v prípade ich nedostatočnej tepelnej ochrany. Tepelné mosty nie sú žiaduce a sú spájané s hygienickými problémami v interiéri.

Baumit Fasáda roka 2017

Spoločnosť Baumit vyhlasuje v poradí už 9. ročník súťaže Baumit Fasáda roka 2017, ktorej cieľ ostáva rovnaký, a to trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení.

NA IZOLÁCIU POUŽITE KAMENNÚ VLNU

 

Znížite tepelné straty a zvýšite
požiarnu bezpečnosť stavby

Kamenná vlna spĺňa vďaka svojim jedinečným vlastnostiam najprísnejšie kritériá, požiadavky a normy na zatepľovanie budov. Je výborným nehorľavým izolačným materiálom, tlmí hluk z vonku, dlhodobo drží tvar a zachováva priedušnosť stien.

KONOPE AKO IZOLAČNÝ MATERIÁL?

Na trhu sa objavila v minulých rokoch celý rad izolantov z prírodných vlákien (ľan, ovčia vlna a ďalšie). Konope je moderný a perspektívny materiál všade tam, kde je potrebné zohľadniť novo zavedené kritéria environmentálnej znášanlivosti a hlavne dlhodobej udržateľnosti.

Čo treba vedieť o zatepľovaní s expandovaným polystyrénom

Expandovaný polystyrén je u nás vyhľadávaným materiálom na zateplenie bytových domov, a to najmä pre výhodný pomer ceny a výkonu. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR upozorňuje na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú zatepľovania s expandovaným polystyrénom (EPS).

Baumit Life Challenge 2016: Slovensko absolútnym víťazom európskej súťaže!

Zástupcovia 36 finalistov z 22 krajín Európy sa stretli 2. júna v reprezentačných priestoroch madridskej radnice, aby sa dozvedeli mená víťazov v súťaži o najkrajšiu európsku fasádu roka 2016. 12-členná medzinárodná porota zverejnila výsledky a odovzdala ceny v 6 kategóriách súťaže. Hlavnú cenu Life Challenge Award 2016 si odnieslo Slovensko.

ZATEPĽOVANIE A JEHO PROFESIONALITA

Do konca roka 2013 bola obnovená polovica to znamená 325 tisíc bytov v panelových domoch, ale aj tretina rodinných domov. Tohto roku na obnovu bytových domov máme prichystaných 118 miliónov eur a táto suma má obnoviť 25 tisíc bytových jednotiek a to je žalostne málo, oproti tomu čo nám ešte zostáva.