MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA „TEPNY DOMU 2017“

Hlavným cieľom konferencie je prehĺbiť záujem verejnosti o stav, výhľad, spôsob a nevyhnutnosť riešenia problematiky obnovy tepien bytových domov. Budeme hľadať odpovede na otázky, ktoré nás sprevádzajú každý deň. Bude dostatok pitnej vody aj v budúcnosti? Ako zistíme, že pijeme skutočne kvalitnú pitnú vodu? Máme vo svojom dome naozaj zdravé prostredie? Aké hrozia riziká v zateplenom dome? Ako ochrániť svoj život, zdravie a majetok pred požiarom? Čo robiť s neplatičmi? Na tieto a ďalšie otázky budú odpovedať odborníci vo svojich odboroch.

Energie2 informuje o novom zákazníckom portáli a práci back office

Slovenský dodávateľ zemného plynu a elektrickej energie – spoločnosť Energie2, a. s., vydala v týchto dňoch ďalšie číslo magazínu Energeťák. Hlavnou témou, ktorú prináša, je nový online portál pre zákazníkov. Venuje sa atmosfére podujatí, ktoré Energie2 podporuje, informuje o tom, ako sú spokojní  dlhoroční odberatelia so službami, ktoré im Energie2 ponúkajú, v rozhovore s manažérkou back office sa pýta na prácu tohto oddelenia a prináša aj novú letnú súťaž o lákavé ceny. Informuje o tom prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček.

Expandovaný polystyrén len so značkou kvality

Spotrebitelia vďaka značke kvality spoľahlivo identifikujú kvalitný expandovaný (penový) polystyrén (EPS).

 

Združenie EPS SR zaviedlo značku „kvalitný výrobok“ pre výrobky z EPS. Značka uľahčí bežným spotrebiteľom identifikáciu kvalitných zatepľovacích materiálov, ktoré sa predávajú na našom trhu. Značku, ktorá zaručuje, že ide o kvalitný výrobok zaviedlo Združenie EPS SR, ktoré sa dlhodobo angažuje v zvyšovaní kvality EPS na Slovensku.

Prvá stavebná sporiteľňa obhájila titul v súťaži Fincentra a Trendu

Stavebné sporenie roka 2017 má Prvá stavebná sporiteľňa. Obhájila tak víťazstvo v súťaži Fincentra a týždenníka Trend. Potvrdila tak pozíciu lídra na trhu stavebného sporenia.

Prvá stavebná sporiteľňa prispela na obnovu priestranstva jedného z najväčších sídlisk v Lučenci

Vnútroblok jedného z najväčších sídlisk v Lučenci prešiel rozsiahlou renováciou. Na vylepšenie verejných priestorov, ktoré slúžia 673 obyvateľom sídliska, prispela  prostredníctvom grantového programu aj Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Spotrebitelia Energie2 dostávajú v týchto dňoch opravené faktúry za energie na rok 2017

Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s. rozosiela v týchto dňoch pre dotknutých spotrebiteľov nové cenové predpisy na rok 2017 a opravné faktúry vyúčtovacích faktúr za rok 2017. Nové zálohové faktúry sú vypočítané na základe posledných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z marca 2017, v ktorých sa vrátili na úroveň roku 2016. Informoval o tom prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček.

OCENENIE „FIRMA ČASOPISU SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV“ ZA ROK 2016 ZÍSKALA SPOLOČNOSŤ REHAU

Firma REHAU patrí celosvetovo k popredným výrobcom polymérnych materiálov – plastov. V oblasti inštalácií technických zariadení bodov ako je vykurovanie, voda alebo chladenie disponuje s viac ako 30-ročnými skúsenosťami overenými praxou pri novostavbách i sanáciách. Na slovenskom trhu úspešne pôsobí táto firma od roku 1993. V priebehu uplynulých viac ako šestnástich rokov si REHAU vybudoval popredné postavenie vo viacerých oblastiach, ktorými sú napríklad plastové OKNÁ alebo ROZVODY VYKUROVANIA A VODY. Produkty tejto firmy sme prezentovali vo viacerých článkoch. Firma REHAU patrí medzi tie firmy, ktoré sa snažia o odborný rast nielen projektantov, ale aj o odborný rast správcov. Práve to je jeden z dôvodov, pre ktorý sme sa rozhodli udeliť prestížne ocenenie „Firma časopisu Správca bytových domov“ za rok 2016 práve firme REHAU. Pri tejto príležitosti sme o histórii, produktoch a cieľoch firmy REHAU vyspovedali Ing. Igora Krajčoviča, ktorý v súčasnosti vykonáva funkciu obchodného riaditeľa divízie TZB pre SR.

INFORMAČNÝ PORTÁL PRE VAŠE BEZSTAROSTNÉ BÝVANIE

Informačný portál o bývaní www.najomne.sk poskytuje svoje služby vlastníkom bytov už 10 rokov, od roku 2007. Pôvodným motívom jeho vzniku bol nezáujem vlastníkov bytov nielen o dianie v ich bytovom dome, ale dokonca nezáujem o svoje vlastné bývanie, o svoj vlastný byt. Domových schôdzí sa zúčastňuje minimum vlastníkov. Pritom zákon č. 182 (O vlastníctve bytov nebytových priestorov) jednoznačne stanovil vlastníkom bytov rozhodovaciu povinnosť a aj zodpovednosť za svoj bytový dom. Paradoxne vlastníci bytov, ktorí sa domových schôdzí nezúčastnia majú najviac pripomienok.

Prvá stavebná sporiteľňa získala prestížne ocenenie Superbrands

Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council udelila Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., cenu Slovak Superbrands Award 2017. PSS, a. s., sa tak zaradila do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením kvality produktov PSS, a. s., a vnímania značky verejnosťou.

VPLYV ELEKTROMAGNETICKÉHO VLNENIA NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS

1. Úvod

Keď vystupujeme z loďky na pevnú zem, napríklad na mólo, máme pocit väčšej istoty, pretože mólo je pevné a stabilné. Keby sme ale zväčšili atómy hmoty, z ktorej sa mólo skladá tak, že atómové jadro by bolo veľké ako lopta, prvý elektrón atómového obalu by bol vzdialený v desaťkilometrovej vzdialenosti. Medzi jadrom a obalom je pusto a prázdno, ale len zdanlivo. V tomto priestore sa v skutočnosti nachádzajú fotóny (intermediálne častice elektromagnetickej interakcie), ktoré udržujú správnu vzdialenosť elektrónov od atómového jadra. Naše telo je taktiež zložené z elektrónov a naše elektróny prostredníctvom ďalších fotónov vzájomne pôsobia (interagujú) s atómovými obalmi a tým vzniká dojem „pevnej pôdy pod nohami“.

NÁŠ JUBILANT: PROF. ING. DUŠAN PETRÁŠ, PHD.

Netreba ho predstavovať. Človeka, ktorý zasvätil svoj celý život technickým zariadeniam budov. Človeka, ktorý je pedagóg a zároveň špičkový manažér. Človeka, ktorý zastával a zastáva mnohé funkcie v odbornom, pedagogickom aj občianskom svete. Odborníka, na ktorého sa môžete obrátiť s ľubovoľným problémom nielen v oblasti TZB. Experta, ktorý je za svoje dosiahnuté výsledky nositeľom množstva domácich aj zahraničných ocenení. Nikomu netreba predstavovať nášho jubilanta: prof. Ing. Dušana Petráša, PhD.