JUBIZOL fasáda

Dokonalá fasáda predstavuje viac ako len tepelnú izoláciu a estetické stvárnenie. Významnú úlohu má aj značná úspora nákladov na vykurovanie.

Súčasný fasádny systém musí stavebníkovi a majiteľovi nehnuteľnosti ponúknuť, aby si podľa vlastného rozhodnutia sám vybral medzi viacerými možnosťami od druhu izolačného obkladu až po štruktúru a farbu omietky. Pri neustále narastajúcich cenách naftových derivátov teraz väčšina investorov hľadá hlavne také riešenie fasády, ktoré by výrazneznížilo aj náklady na vykurovanie. Medzi rôznymi systémami tepelnej ochrany fasády sú u nás najpoužívanejšie kontaktné fasády na vonkajšej strane objektu, medzi ktoré patrí aj celý tepelnoizolačný systém Jubizol Fasáda. Vyrába ho uznávanýslovinský výrobca JUB, a.s. Dol pri Ljubljani, používa sa na tepelnú ochranu a estetický vzhľad u novostavieb a pri obnove stávajúcich rodinných domov ako aj pri bytovej výstavbe. Odborníci z JUBu už viac desaťročí neustále zdokonaľujú univerzálny fasádny systém, pri čom po celú dobu využívajú vlastný výskum a skúsenosti, sledujú vývoj vo svetev tomto odbore. Ich uvažovanie sa zakladá na princípe čo najväčšej individualizácie stavania, preto Jubizol Fasáda vo všetkých fázach realizácie ponúka možnosť výberu medzi viacerými možnosťami. Už pri izolačnom obklade si môžete vybrať medzi polystyrénom a minerálnou vlnou, ktoré majú rovnocenné izolačné vlastnosti. Podľa štatistických údajovsa v posledných rokoch v Európe pri realizácii kontaktných fasádnych systémov používa vo viac ako 85% izolačný obklad na báze polystyrénu. Pri rodinných domoch je to ešte viac a minerálna vlna prevláda hlavne pri vyšších objektoch.Na úsporu nákladov na vykurovanie má vplyv hlavne hrúbka tepelnej izolácie. Platná slovenská STN 73 0540 požaduje, aby súčiniteľ prechodu tepla U vonkajšej steny bol pri nových budovách najviac 0,32 W/(m2.K) a pri obnovovaných budovách 0,46 W/(m2.K). Aj keď príde rad na záverečnú omietku až na konci, každý kto uvažuje o fasáde sa najskôr rozhoduje o jej druhu a farebnom odtieni. Pri tom sa treba riadiť niekoľkými radami odborníkov z JUBu: minerálne omietky sú v porovnaní s inými (akrylátovými, silikátovými, silikónovými) o niečo lacnejšie, ale dodávajú sa len v bielom odtieni. Vhodnejšie sú na domy so širokými rímsami a menej dažďu vystaveným fasádam. Najvyššiu cenovú kategóriu predstavujú silikónové omietky. Zo všetkých omietok sú najviac vodoodpudivé, preto sú najvhodnejšie na vysoké a architektonicky náročné objekty.Zostávajú ešte cenovo prijateľné silikátové a akrylátové omietky. Silikátové omietky nám rovnako ako silikónové umožňujú veľký výber farebných odtieňov, podstatne väčší výber však máme ak sa rozhodneme pre akrylátové omietky. Nanášaniesilikátových omietok si zase vyžaduje náročnejšie poveternostné podmienky ako nanášanie akrylátových. Chemické zloženie silikátových omietok je totiž podobné minerálnym, na oboch pri nanášaní v chladnom a vlhkom počasí sa môžu prejaviťneestetické fľaky. Toto môžeme vyriešiť, ak fasádu premaľujeme s JUB egalizačnou farbou Revitalcolor AG. Veľká vodoodpudivosť, vyhovujúca paropriepustnosť, najväčší výber farebných odtieňov, najmenej prísne požiadavky na nanášanie - to všetko stavia akrylátové omietky na prvé miesto pri úprave fasád rodinných domov. Napríklad, ak chcete maťfasádu marhuľovej farby. Môžete si zvoliť aj štruktúru omietky - tá môže byť hladená, škrabaná (ryhovaná), striekaná alebo valčekovaná - celkovo si môžete vybrať z viac ako 3 000 rôznych kombinácií. Podrobnosti, na ktoré je potrebné upozorniť pri realizácii fasády je veľa: čo všetko musí byť vykonané pred tým, aký musí byť stavebný podklad, ako zatepliť sokle, spôsob lepenia dosiek a nanesenie jednotlivých vrstiev, osadenie armovacej mriežky, ktoré na pohľad maličkostimajú najväčší vplyv na trvanlivosť a vzhľad fasády, ako zatepliť špalety okolo okien a dverí, osadenie dekoračných okenných profilov... Preto je najlepšie, keď realizáciu prenecháte odborníkom. Pri dodržaní technologických postupov, odbornejrealizácii celého systému Jubizol Fasáda JUB zaručuje dlhú životnosť vašej fasády a lacnú údržbu, na základe kvality svojich výrobkov poskytuje aj desaťročnú záruku. JUB vlastní viacero certifikátov kvality. Stálu kvalitu Jubizol Fasády zabezpečujú skúšky všetkých typov fasád v nezávislých stavebných skúšobných ústavoch v Slovinsku, Nemecku, Rakúsku. Okrem povinného európskeho technického osvedčenia (ETA), ktoré obdržal JUB pre Jubizol Fasádu vôbec medzi prvýmiv Európskej únii (označenie CE), má aj nemecké technické osvedčenie, čo znamená povolenie na realizáciu na najnáročnejšom európskom trhu. V našom poradenskom centre vám neporadíme len o realizácii fasády, ktorá vám prinesie nižšie náklady na stavbu z titulu tenších obvodových stien a menších vykurovacích telies ako aj do 40% úspory na nákladochna vykurovanie, ale si s vami dohodneme aj obhliadku vášho objektu a na základe fotografií vám vyhotovíme aj farebnú štúdiu. Môžeme vám pomôcť aj pri výbere zhotoviteľa zateplenia, skontaktujeme vás s ním a vykonáme dozor nad realizáciou. Pri skúsenostiach odborníkov z JUBu a ich záruke na dosiahnutie vysokej kvality vám Jubizol Fasáda určiteumožní farebnú pohodu bývania.

 

 

 

 

Zloženie Jubizol fasády/Schéma skladby zatepľovacieho systému Jubizol:

1/ JUBIZOL LEPIDLO

2/ Fasádne polystyrénové dosky EPS

3/ 1. vrstva JUBIZOL LEPIACA MALTA

4/ Sklotextilná sieťka

3/ 2. vrstva JUBIZOL LEPIACA MALTA

5/ Penetračný náter

6/ Dekoračná omietka: silikátová, akrylátová, silikónová, resp. minerálna omietka