NAŠOU PRIORITOU JE KVALITNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

V časopise Správca bytových domov v čísle 4/2018 si dovoľujeme predstaviť spoločnosť IZOLPLAST, s. r. o., ktorá sa vyše 20 rokov pohybuje na slovenskom trhu a realizuje mimo iných aj komplexnú obnovu bytových domov. Informácie o histórii, ako aj o činnosti tejto firmy, nám prezradil Juraj Šošovička, konateľ spoločnosti.

DIAGNOSTIKA STAVU BYTOVÝCH DOMŮ JAKO ZÁKLAD PRO JEJICH PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU

V 90. letech minulého století bylo započato s revitalizací bytového fondu v České republice. Jednotlivé obnovy odhalily mnohé překážky a problémy s nimi spojenými. Je nutné si však uvědomit, že úspěšnou obnovou bytového domu proces rehabilitace bytového fondu nekončí. Podstatný význam v exploatační fázi životního cyklu staveb má proces správy a užívání objektu, kdy právě v tomto období jsou na provoz, údržbu a případné opravy vynakládané nemalé finanční prostředky. Požadavky na údržbu a opravy lze stanovit na základě výsledků pravidelných revizí, kontrol a hodnocení stavebně technického stavu, a tak současně lze stanovit plán čerpání finančních prostředků s výhledem na desetiletí. Předkládaný příspěvek si klade za cíl upozornit na skutečnost, že diagnostika budov by se neměla výlučně orientovat pouze na oblast technického vybavení budov, u nichž pravidelné revize vyplývají z právních předpisů, ale měla by se také zabývat problematikou stavebních prvků, které bývají často opomíjeny.

Podobné odporúčané články: 

VÝNIMOČNÁ OBNOVA

Kúpeľný dom SINA v Trenčianskych Tepliciach obnovil E-RAN Slovakia spol. s r.o. – líder v obnove budov na Slovensku

 

Historický objekt kúpeľného domu postaveného okolo roku 1860 už bol v dezolátnom stave a rozpadal sa. Majitelia potrebovali urgentne riešiť statiku a energetickú úspornosť so zachovaním historického odkazu na fasáde. Obnova fasády a výmena okien kúpeľného domu bola veľmi komplikovaná na techniku aj detaily. Zložitý proces brania odtlačkov reliéfu fasády, ríms, florálnych výjavov a rámov okeníc, odstránenie zvetranej fasády, spevnenie statiky, následné osadenie novovytvorených ozdobných prvkov a nanesenie omietky a farby bolo časovo náročné a vyžiadali si oveľa väčšiu precíznosť robotníkov ako klasická obnova.

METODIKA OBNOVY BYTOVÝCH DOMŮ

Příspěvek si klade za cíl shrnout základní poznatky o obnově bytových domů a s tím související financování obnov, zjištění technického stavu, plánu oprav na základě technicko-ekonomické analýzy a některé další související problémy.

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SA STALA OCENENÝM BYTOVÝM DOMOM

Súťaž o najlepšie obnovený bytový dom je súťažou, ktorá každoročne vyhodnotí tie bytové domy, ktoré boli niečím zvláštne. Okrem bytových domov, ktoré získali ocenenia od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., ocenilo aj naše vydavateľstvo jeden bytový dom. Zvláštnosťou tohto bytového domu je skutočnosť, že ide o národnú kultúrnu pamiatku. O priebehu obnovy tohto domu nám porozprávala Ing. Ľubica Bohovicová, konateľka spoločnosti Dobrá správcovská, s. r. o.

HĹBKOVÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV V ULTRANÍZKOENERGETICKEJ ÚROVNI VÝSTAVBY

Väčšina budov v EÚ bola postavená v období, keď boli požiadavky na ich energetickú hospodárnosť nízke alebo takmer žiadne. Avšak väčšia časť z nich bude stáť a slúžiť svojmu účelu aj o ďalších 30 rokov. To je dôvod, prečo sa podmienky na ich obnovu stále sprísňujú. Panelové bytové domy sú z hľadiska teplotechnických požiadaviek pri stále sa zvyšujúcich cenách energií nevyhovujúce. Ich obnova je nevyhnutná nielen vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny energií, ale aj kvôli zachovaniu funkčnosti bytového domu, bezpečného, zdravého a estetického bývania. Dôkladnou hĺbkovou obnovou väčšiny z nich sa však dá dosiahnuť ultranízkaenergetická úroveň novostavby.

NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2015 JE V BRATISLAVE

Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom 2015 už pozná svojich víťazov. Ocenenia odovzdali na medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA. V tomto ročníku sa o priazeň odbornej poroty, ale aj hlasujúcej verejnosti, uchádzalo 15 bytových domov z celého Slovenska.

ÚSPORA ENERGIÍ DOMÁCNOSTI ZÁVISÍ OD KVALITNÉHO ZATEPLENIA

Pohodlné a šetrné bývanie závisí od mnohých faktorov. Časť úspory môžu zabezpečiť úsporné spotrebiče, svetlá na fotobunku či obmedzovanie spotreby vody. Podstatnú časť našich faktúr za bývanie však tvorí vykurovanie. Ak chceme ušetriť na nákladoch a nevzdávať sa pri tom pohodlia, riešenie sa ponúka samo – je ním kvalitné zateplenie.

 

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU V KOŠICIACH NA KOMENSKÉHO 28, 32

V tomto čísle časopisu vám priblížime, ako sa dá obnovovať starší bytový dom z 50-tych rokov bez toho, aby sa narušila architektúra a aby sa zachoval pôvodný ráz bytového domu. Obnovu tohto objektu na Komenského ulici 28, 32 v Košiciach zabezpečovala spoločnosť VEHRASTAV s. r. o. Tejto spoločnosti vďačíme aj za obrázky, ktoré dokumentujú premenu z pôvodného na nový stav bytového domu tak, ako ho môžeme dnes nájsť. Nie je krásny? Posúďte sami...

VÝMENA VNÚTORNÝCH ROZVODOV V BYTOVÝCH DOMOCH VERSUS PROJEKTY

Ako tak čítam články v časopise SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV, tak zväčša ide o to, že sa niekto „chváli“, ako sa mu darí, alebo čo dosiahol za nejaké uplynulé obdobie, alebo že má niečo nové. Naša spoločnosť veľmi dôsledne eviduje vyprodukované cenové ponuky a systematicky komunikuje s potenciálnym objednávateľmi