„KOTOLNÍCI“ NA VÝBORNÚ

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

Je dobrým zvykom, že v našom časopise venujeme priestor tým správcom, ktorí sa rozhodli zvyšovať si odbornú spôsobilosť na akreditovanom kurze „Manažér správy budov“. Kurz prebieha v súčasnosti v Nitre. Zúčastňuje sa ho 29 správcov a už po prvom týždni musím povedať, že je to výnimočná skupina...

 

kotolnici

 

Prečo výnimočná? Nevymyslel som si to sám. Po prvom týždni kurzu musím skonštatovať, že je to snáď prvý kurz, na ktorom si všetci vyučujúci pochvaľovali nielen v problematike sa vyskytujúce vynikajúce znalosti prítomných správcov z praxe, ale prednášajúci si ocenili aj ich pozornosť a aktívne vnímanie prednášok. Aktívnu spoluúčasť doplňujúcimi otázkami však vychválili ako najdôležitejšiu. Komunikácia k téme, diskutovanie k odprednášaným problémom, ako aj dobrá nálada pri ťažkom maratóne vyučovania – to sú hlavné sprievodné znaky tohto kurzu.

 

kotolnici2

 

Pohľad z opačnej strany potvrdil to isté. Poslucháči si pochvaľujú prednášajúcich. Aj teoretické a nie vždy práve záživné témy vedia „okoreniť“ poznatkami z praxe, skúsenosťou zo života. Vzniká prepojenie teórie a praxe aj v silne prevažujúcich teoretických predmetoch, čo slúži na úžitok obom zúčastneným stranám. Zatiaľ to vyzerá tak, že poslucháči sú s doterajším výberom prednášajúcich spokojní a verím tomu, že to tak ostane aj v druhej polovici kurzu.

 

kotolnici3

 

Hustý program a vyčerpávajúce prednášky kurzu neodradili poslucháčov od spoločenského života. Je známe, že sa večer počas neoficiálnej časti kurzu nadväzujú priateľstvá, nové kontakty a jeden vyzvedá od druhého: „...ako to robíte u vás?“ Skutočnosť, že práve v tomto kurze sú zastúpené snáď všetky druhy správcov – bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov a aj profesionálni správcovia je dôkazom toho, že môže vzniknúť súlad a jednotné stanovisko, za ktoré sa môžeme v budúcnosti aj „pobiť“ so vznikajúcou legislatívou tak, aby slúžila všetkým jasne, transparentne a aby mala rovnaké pravidlá a zásady pre všetkých.

 

kotolnici4

 

A tak sa konečne dostávame na záver k tomu podstatnému, čo som uviedol v názve tohto článočku. Čo je na výbornú? To vieme všetci. A aj dúfam, že to absolventi na výbornú dotiahnu do konca a kurz úspešne zvládnu v tejto skupine všetci. Ale prečo „kotolníci“? Ubytovacia kapacita nedisponuje s večerami a tak sme museli nájsť miesto, kde sa naše večerné debaty (a strava) zosúladia do pokračovania príjemnej atmosféry z pracovného dňa. Tak sa „Stará kotolňa“ stala našim útočiskom pri večerných debatách (samozrejme zase v prevažnej miere o práci). Ja len verím, že v druhom týždni to bude už trochu viac aj o vtipoch a neformálnych (nepracovných) komunikáciách. Vyvrcholením by mal byť štvrtok, počas ktorého budeme našim „KOTOLNÍKOM“ odovzdávať osvedčenia. Malo by to byť slávnostnou formou: Viete si predstaviť niečo lepšie ako odovzdávať „Osvedčenia“ v kotolni?

 

Všetkým držím do druhého týždňa kurzu palce a prajem úspešné ukončenie kurzu!

 

Eugen Kurimský