Informácie o Kurze Manažér správy budov

 

PONÚKAME VÁM MOŽNOSŤ DOPLNIŤ SI ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ V SÚLADE S NOVÝM ZÁKONOM O SPRÁVCOCH BYTOVÝCH DOMOV A ZVÝŠIŤ SI KVALIFIKÁCIU:

  1. Info uchádzačom (.doc)
  2. Prihláška do kurzu (.doc)

 

Akreditovaný kurz MANAŽÉR


Staršie články z kurzu:

SEPTEMBROVÝ KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

Správcovia bytový domov, ak chcú vykonávať správu musia splniť podmienky zákona č. 246/2015. Jednou z podmienok podľa §3 je získanie odbornej spôsobilosti na akreditovanom kurze. Pre zábudlivcov, ale aj pre novovznikajúcich správcov bol zorganizovaný kurz Manažér správy budov. Po prázdninách nastúpili deti do školy a niektorí správcovia na kurz.

„OPOZDILCI“ NA KURZE MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

BUDE, NEBUDE...? To bola otázka, ktorú sme si položili ešte tesne pred začiatkom kurzu, keďže nebol dostatočný počet uchádzačov. Na koniec však všetko dobre dopadlo. Niekedy aj veci na poslednú chvíľu majú veľký význam. Kurz sme sa rozhodli zorganizovať, aby aj „opozdilci“, ktorí si neskôr uvedomili, že potrebujú absolvovať akreditovaný kurz na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti výkonu správy bytových domov mali tú možnosť. Sme radi, že sme tak mohli dopomôcť správcom či už novým alebo existujúcim, aby mohli vykonávať svoju činnosť.

KÁVIČKÁRI ABSOLVOVALI KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

Koncom roku 2017 sme očakávali, že správcovia ukončia odborné vzdelávanie a obdržia osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré sú nutné k zápisu do Zoznamu správcov. Nemysleli sme si, že budú ešte takí, ktorí sa o zákone 246/2015 Z. z. dozvedia až ,,po funuse“. S prekvapením sme odpovedali na telefonáty, v ktorých sa nás správcovia pýtali ešte na možnosť doplniť si odbornú spôsobilosť. Záujemcom sme vyšli v ústrety a v termíne od 9. 4. 2018 sme otvorili kurz, ktorý sa uskutočnil v Košiciach.

STRETNUTIE ABSOLVENTOV KURZU MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

V jeden víkend sa stretli absolventi kurzov Manažér správy budov v Liptovskom Jáne. Bolo to prvé stretnutie absolventov s cieľom zoznámiť sa a oboznámiť sa o spôsobe prihlásenia do zoznamu správcov na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

OKTÓBROVÝ KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ PRIJAL TAJUPLNÝ NÁZOV KURZ „55“

Správcovia si uvedomili, že je potrebné splniť literu zákona 246/2015 Z. z. a mnoho času na získanie Osvedčenia už neostáva. Tak sme v prekrásnom prostredí Jánskej doliny opäť zorganizovali kurz Manažér správy budov. Personál hotela SOREA Ďumbier srdečne privítal účastníkov a organizátorov kurzu. A prečo KURZ „55“? To je tajomstvom účastníkov, oni vedia prečo. Prezradíme len, že to má súvis s jedným účastníkom kurzu.

QUO VADIS – VZDELÁVANIE SPRÁVCOV?

Zákonom 246/2015 Z.z. sa ustanovila pre správcov bytových domov a nebytových priestorov mimo iných aj povinnosť získavať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. V súčasnosti prebiehajú posledné tohoročné kurzy a správcovia finišujú so zápisom do Zoznamu správcov. Pri tejto príležitosti sa vynorili otázky ohľadne správy, ktorú vykonávajú pre svojich vlastníkov spoločenstvá vlastníkov bytov. Tejto problematike sa budeme venovať v najbližších riadkoch. O vyjadrenia k tejto téme sme poprosili pána Miloša Hajdina, riaditeľa odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky Ministerstva dopravy a výstavby SR, pani Moniku Šamkovú, prezidentku Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku a pána Eugena Kurimského, prezidenta Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

ĎALŠÍ KURZISTI ZÍSKALI OSVEDČENIE – ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ PRE SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV

Správcovia bytový domov, ak chcú vykonávať správu musia splniť podmienky zákona č. 246/2015. Jednou z podmienok podľa §3 je získanie odbornej spôsobilosti na akreditovanom kurze. Niektorí si túto povinnosť nechávajú na poslednú chvíľu a tak V. O. Č. Slovakia s. r. o. zorganizovali jeden z posledných kurzov v tomto roku. Po prázdninách deti nastúpili do školy a niektorí správcovia na kurz.

KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ LIPTOVSKÝ JÁN

V prekrásnom prostredí Jánskej doliny sme opäť zorganizovali kurz Manažér správy budov. Personál hotela SOREA Ďumbier nás srdečne privítal a organizátori kurz sa tu cítia už ako doma.

„KOTOLNÍCI“ NA VÝBORNÚ

Je dobrým zvykom, že v našom časopise venujeme priestor tým správcom, ktorí sa rozhodli zvyšovať si odbornú spôsobilosť na akreditovanom kurze „Manažér správy budov“. Kurz prebieha v súčasnosti v Nitre. Zúčastňuje sa ho 29 správcov a už po prvom týždni musím povedať, že je to výnimočná skupina...

KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ OSLAVUJE 10 ROKOV SVOJEJ EXISTENCIE

Zákon č. 246/2015 Z. z. priniesol pre správcov BD a NP mimo iných povinnosť získania odbornej spôsobilosti. Nič nového pre tých správcov, ktorí si kurz „Manažér správy budov“ urobili už dávnejšie z vlastného záujmu. Potrebu mať prehľad o všetkom, čo môže správcu počas výkonu jeho práce stretnúť, mali mnohí správcovia už pred vznikom tohto zákona. O to väčšie bolo sklamanie, že novovzniknutý zákon „staršie“ Osvedčenia neuznával. Rok uplynul a „refresh“ kurzu si väčšina z nich bez problémov urobila. Ako reagovali správcovia na povinnosť absolvovania kurzu v prvom roku platnosti zákona, sme sa opýtali  Mgr. Eugena Kurimského zo spoločnosti V. O. Č. Slovakia s. r. o., ktorá tieto kurzy uskutočňuje už 10 rokov.

KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ V KOŠICIACH-BARCI

V predvianočnom čase sa konal kurz Manažér správy budov. Účastníci kurzu zasadli namiesto príprav na Vianoce do lavíc, aby získali vedomosti a následne osvedčenie.