Informácie o Kurze Manažér správy budov

 

PONÚKAME VÁM MOŽNOSŤ DOPLNIŤ SI ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ V SÚLADE S NOVÝM ZÁKONOM O SPRÁVCOCH BYTOVÝCH DOMOV A ZVÝŠIŤ SI KVALIFIKÁCIU:

  1. Info uchádzačom (.doc)
  2. Prihláška do kurzu (.doc)

 

Akreditovaný kurz MANAŽÉR


Staršie články z kurzu:

KÁVIČKÁRI ABSOLVOVALI KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

Koncom roku 2017 sme očakávali, že správcovia ukončia odborné vzdelávanie a obdržia osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré sú nutné k zápisu do Zoznamu správcov. Nemysleli sme si, že budú ešte takí, ktorí sa o zákone 246/2015 Z. z. dozvedia až ,,po funuse“. S prekvapením sme odpovedali na telefonáty, v ktorých sa nás správcovia pýtali ešte na možnosť doplniť si odbornú spôsobilosť. Záujemcom sme vyšli v ústrety a v termíne od 9. 4. 2018 sme otvorili kurz, ktorý sa uskutočnil v Košiciach.

STRETNUTIE ABSOLVENTOV KURZU MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

V jeden víkend sa stretli absolventi kurzov Manažér správy budov v Liptovskom Jáne. Bolo to prvé stretnutie absolventov s cieľom zoznámiť sa a oboznámiť sa o spôsobe prihlásenia do zoznamu správcov na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

OKTÓBROVÝ KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ PRIJAL TAJUPLNÝ NÁZOV KURZ „55“

Správcovia si uvedomili, že je potrebné splniť literu zákona 246/2015 Z. z. a mnoho času na získanie Osvedčenia už neostáva. Tak sme v prekrásnom prostredí Jánskej doliny opäť zorganizovali kurz Manažér správy budov. Personál hotela SOREA Ďumbier srdečne privítal účastníkov a organizátorov kurzu. A prečo KURZ „55“? To je tajomstvom účastníkov, oni vedia prečo. Prezradíme len, že to má súvis s jedným účastníkom kurzu.

QUO VADIS – VZDELÁVANIE SPRÁVCOV?

Zákonom 246/2015 Z.z. sa ustanovila pre správcov bytových domov a nebytových priestorov mimo iných aj povinnosť získavať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. V súčasnosti prebiehajú posledné tohoročné kurzy a správcovia finišujú so zápisom do Zoznamu správcov. Pri tejto príležitosti sa vynorili otázky ohľadne správy, ktorú vykonávajú pre svojich vlastníkov spoločenstvá vlastníkov bytov. Tejto problematike sa budeme venovať v najbližších riadkoch. O vyjadrenia k tejto téme sme poprosili pána Miloša Hajdina, riaditeľa odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky Ministerstva dopravy a výstavby SR, pani Moniku Šamkovú, prezidentku Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku a pána Eugena Kurimského, prezidenta Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

ĎALŠÍ KURZISTI ZÍSKALI OSVEDČENIE – ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ PRE SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV

Správcovia bytový domov, ak chcú vykonávať správu musia splniť podmienky zákona č. 246/2015. Jednou z podmienok podľa §3 je získanie odbornej spôsobilosti na akreditovanom kurze. Niektorí si túto povinnosť nechávajú na poslednú chvíľu a tak V. O. Č. Slovakia s. r. o. zorganizovali jeden z posledných kurzov v tomto roku. Po prázdninách deti nastúpili do školy a niektorí správcovia na kurz.

KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ LIPTOVSKÝ JÁN

V prekrásnom prostredí Jánskej doliny sme opäť zorganizovali kurz Manažér správy budov. Personál hotela SOREA Ďumbier nás srdečne privítal a organizátori kurz sa tu cítia už ako doma.

„KOTOLNÍCI“ NA VÝBORNÚ

Je dobrým zvykom, že v našom časopise venujeme priestor tým správcom, ktorí sa rozhodli zvyšovať si odbornú spôsobilosť na akreditovanom kurze „Manažér správy budov“. Kurz prebieha v súčasnosti v Nitre. Zúčastňuje sa ho 29 správcov a už po prvom týždni musím povedať, že je to výnimočná skupina...

KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ OSLAVUJE 10 ROKOV SVOJEJ EXISTENCIE

Zákon č. 246/2015 Z. z. priniesol pre správcov BD a NP mimo iných povinnosť získania odbornej spôsobilosti. Nič nového pre tých správcov, ktorí si kurz „Manažér správy budov“ urobili už dávnejšie z vlastného záujmu. Potrebu mať prehľad o všetkom, čo môže správcu počas výkonu jeho práce stretnúť, mali mnohí správcovia už pred vznikom tohto zákona. O to väčšie bolo sklamanie, že novovzniknutý zákon „staršie“ Osvedčenia neuznával. Rok uplynul a „refresh“ kurzu si väčšina z nich bez problémov urobila. Ako reagovali správcovia na povinnosť absolvovania kurzu v prvom roku platnosti zákona, sme sa opýtali  Mgr. Eugena Kurimského zo spoločnosti V. O. Č. Slovakia s. r. o., ktorá tieto kurzy uskutočňuje už 10 rokov.

KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ V KOŠICIACH-BARCI

V predvianočnom čase sa konal kurz Manažér správy budov. Účastníci kurzu zasadli namiesto príprav na Vianoce do lavíc, aby získali vedomosti a následne osvedčenie.

„SOVY“ ABSOLVOVALI KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

Jeseň v doline v Liptovskom Jáne je nádherná, ale účastníci ostatného kurzu Manažér správy budov si prechádzky veľmi neužili. Kurz bol opätovne intenzívny a prednášky boli „od rána do večera“. Všetci účastníci to v zdraví prežili a boli odmenení tým, že sa im podarilo získať osvedčenie – certifikát, aby sa mohli zapísať do zoznamu správcov v zmysle zákona 246/2016 Z. z.

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ? KOMU JU TREBA?

Zákonom č. 246/2015 Z. z. bola pre správcov bytových domov a nebytových priestorov mimo iných ustanovená aj povinnosť získať odbornú spôsobilosť absolvovaním akreditovaného kurzu v rozsahu minimálne 90 hodín. Upresňuje to vyhláška č. 328/2015 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov. Zákon, ktorý je vnímaný z viacerých pohľadov, prijali niektorí bez problémov, avšak sú aj také názory, že je zbytočný a samoúčelný. Načo vlastne kurz slúži a komu?