NAJBLIŽŠÍ KURZ SA OTVÁRA
v OKTÓBRI 2017

 

Informácie o Kurze Manažér správy budov

 

PONÚKAME VÁM MOŽNOSŤ DOPLNIŤ SI ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ V SÚLADE S NOVÝM ZÁKONOM O SPRÁVCOCH BYTOVÝCH DOMOV A ZVÝŠIŤ SI KVALIFIKÁCIU:

  1. Info uchádzačom (.doc)
  2. Prihláška do kurzu (.doc)

 

Akreditovaný kurz MANAŽÉR


Staršie články z kurzu:

ĎALŠÍ KURZISTI ZÍSKALI OSVEDČENIE – ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ PRE SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV

Správcovia bytový domov, ak chcú vykonávať správu musia splniť podmienky zákona č. 246/2015. Jednou z podmienok podľa §3 je získanie odbornej spôsobilosti na akreditovanom kurze. Niektorí si túto povinnosť nechávajú na poslednú chvíľu a tak V. O. Č. Slovakia s. r. o. zorganizovali jeden z posledných kurzov v tomto roku. Po prázdninách deti nastúpili do školy a niektorí správcovia na kurz.

KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ LIPTOVSKÝ JÁN

V prekrásnom prostredí Jánskej doliny sme opäť zorganizovali kurz Manažér správy budov. Personál hotela SOREA Ďumbier nás srdečne privítal a organizátori kurz sa tu cítia už ako doma.

„KOTOLNÍCI“ NA VÝBORNÚ

Je dobrým zvykom, že v našom časopise venujeme priestor tým správcom, ktorí sa rozhodli zvyšovať si odbornú spôsobilosť na akreditovanom kurze „Manažér správy budov“. Kurz prebieha v súčasnosti v Nitre. Zúčastňuje sa ho 29 správcov a už po prvom týždni musím povedať, že je to výnimočná skupina...

KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ OSLAVUJE 10 ROKOV SVOJEJ EXISTENCIE

Zákon č. 246/2015 Z. z. priniesol pre správcov BD a NP mimo iných povinnosť získania odbornej spôsobilosti. Nič nového pre tých správcov, ktorí si kurz „Manažér správy budov“ urobili už dávnejšie z vlastného záujmu. Potrebu mať prehľad o všetkom, čo môže správcu počas výkonu jeho práce stretnúť, mali mnohí správcovia už pred vznikom tohto zákona. O to väčšie bolo sklamanie, že novovzniknutý zákon „staršie“ Osvedčenia neuznával. Rok uplynul a „refresh“ kurzu si väčšina z nich bez problémov urobila. Ako reagovali správcovia na povinnosť absolvovania kurzu v prvom roku platnosti zákona, sme sa opýtali  Mgr. Eugena Kurimského zo spoločnosti V. O. Č. Slovakia s. r. o., ktorá tieto kurzy uskutočňuje už 10 rokov.

KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ V KOŠICIACH-BARCI

V predvianočnom čase sa konal kurz Manažér správy budov. Účastníci kurzu zasadli namiesto príprav na Vianoce do lavíc, aby získali vedomosti a následne osvedčenie.

„SOVY“ ABSOLVOVALI KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

Jeseň v doline v Liptovskom Jáne je nádherná, ale účastníci ostatného kurzu Manažér správy budov si prechádzky veľmi neužili. Kurz bol opätovne intenzívny a prednášky boli „od rána do večera“. Všetci účastníci to v zdraví prežili a boli odmenení tým, že sa im podarilo získať osvedčenie – certifikát, aby sa mohli zapísať do zoznamu správcov v zmysle zákona 246/2016 Z. z.

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ? KOMU JU TREBA?

Zákonom č. 246/2015 Z. z. bola pre správcov bytových domov a nebytových priestorov mimo iných ustanovená aj povinnosť získať odbornú spôsobilosť absolvovaním akreditovaného kurzu v rozsahu minimálne 90 hodín. Upresňuje to vyhláška č. 328/2015 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov. Zákon, ktorý je vnímaný z viacerých pohľadov, prijali niektorí bez problémov, avšak sú aj také názory, že je zbytočný a samoúčelný. Načo vlastne kurz slúži a komu?

RYTIERI ABSOLVOVALI KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“

Posledný prázdninový týždeň sa opätovne konal kurz Manažér správy budov. Vlastníci bytov dovolenkovali a ich správcovia trávili čas nad učebnicou a testami, aby mohli získať osvedčenie a následne sa zapísať do zoznamu správcov.

„MEDVEDE“ ABSOLVOVALI KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV NA LIPTOVE

Tak ako medvede sa po zimnom spánku prebudili, tak aj správcovia si uvedomili, že je potrebné splniť literu zákona 246/2015 Z. z. a získať osvedčenie – potvrdenie o odbornej spôsobilosti. Účastníci jesenného kurzu Manažér správy budov „bobríci“ sa cítili príjemne v Liptovskom Jáne, tak priestory a personál hotela Ďumbier“ opätovne privítal ďalších účastníkov kurzu Manažér správy budov.

„KINDERČATÁ“ ZVLÁDLI KURZ NA VÝBORNÚ

Mesiac apríl nebol len mesiacom lesov, ale aj mesiacom kurzistov akreditovaného kurzu „Manažér správy budov“. Kurz sa uskutočnil tentoraz v Košiciach, kde nás pritúlilo príjemné prostredie Penziónu Barca. Aj tentoraz sa účastníci kurzu zapotili z množstva odprednášaných tém a nových informácií, ktoré bolo treba spečatiť písomnou skúškou. Nakoniec to všetci zvládli a po úspešnom viacboji boli účastníci kurzu zaslúžene ocenení „papierom“. Prečo „papierom“? Ako motiváciu na otázku: „Prečo sa zúčastňujete kurzu?“ odpovedala väčšina z nich, že kvôli „papieru“ – teda kvôli Osvedčeniu, ktoré sa vyžaduje v zmysle zákona 246/2015 Z. z.

„SVIŠTE“ VLASTNIA OSVEDČENIA – MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

Pokiaľ „tatranské svište – MARMOTY“ spali zimným spánkom, v krásnom prostredí demänovskej doliny v blízkosti zimného strediska Jasná sa uskutočnil prvý tohtoročný kurz „Manažér správy budov“. V priestoroch hotela SOREA MARMOT sa zišla takmer tridsaťčlenná skupina správcov z rôznych častí Slovenska, aby si tu doplnili potrebné vedomosti a získali osvedčenie.