KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ LIPTOVSKÝ JÁN

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

V prekrásnom prostredí Jánskej doliny sme opäť zorganizovali kurz Manažér správy budov. Personál hotela SOREA Ďumbier nás srdečne privítal a organizátori kurz sa tu cítia už ako doma.

 

Na základe prihlášky sme zaradili záujemcov o kurz na mesiaci máj. Tentokrát bolo kurzistov menej ako obvykle. Možno sme zvolili nevhodný termín konania, v čase, keď správcovia robia vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu.

 

vsetci

 

Kurz sa konal v priestoroch hotela Ďumbier v Liptovskom Jáne od 15. mája do 26. mája 2017, okrem víkendu. Aj tento kurz bol intenzívny, prednášky sa konali od rána do večera s prestávkou na obed. V zmysle zákona 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov, musel byť dodržaný počet 90 hodín. Náš kurz Manažér správy budov trvá 98 hodín prednášok, vrátane testov.

Účastníci kurzu boli prevažne správcovia zo Spiša a okolia ako Martin, Poprad, ale aj po jednom účastníkovi z Bratislavy či Trnavy. Každý kurz je iný. Tento sa líšil v tom, že v hoteli neboli ubytovaní všetci účastníci, niektorí dochádzali denne. Bolo nás menej, ktorí vzájomne po večeroch v priestoroch baru konzultovali. Prednášajúci nechali priestor na diskusiu. Účastníci mali možnosť získať odpovede na otázky, ktoré súviseli s odprednášanou témou. Túto formu si účastníci všetkých kurzov veľmi pochvaľovali, nakoľko medzi účastníkmi boli aj nováčikovia – správcovia, ktorí nepracujú ešte v oblasti správy dlhší čas.

Minimálny rozsah vzdelávania určuje zákon 246/2015 a vyhláška, týka sa týchto oblastí:

  • právo – právne predpisy týkajúce sa výkonu správy bytových domov
  • administratívne zabezpečenie výkonu správy
  • odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov
  • finančný manažment a hospodárenie

 

uciasa

 

Na začiatku kurzu účastníci odpovedali na otázku, čo očakávajú od tohto kurzu. Väčšina sa zúčastnila kôli „papieru“ – osvedčeniu. Začiatočníci sa tešili na získanie vedomostí, ale mali obavy z skúšok a testov. Nakoľko prednášatelia sú vysokoškolskí profesori a ľudia z praxe, obavy po vypočutí prednášok zmizli. Všetci pozitívne hodnotili úroveň. Prednášky spestrili aj zástupcovia firiem s praktickými ukážkami, príkladmi z praxe pri komplexnej obnove bytových domov.

 

Chceli by sme sa poďakovať Ing. Milošovi Hajdinovi, riaditeľovi odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky Ministerstva dopravy a výstavby SR za prednášku k zákonu 246/2015 a odpovedal na všetky otázky k tomuto zákonu či podávanie žiadostí do zoznamu správcov.

 

ucimesa

 

Tentoraz účastníci neabsolvovali žiadnu športovú spoločnú aktivitu, len individuálne plávanie v bazéne hotela Máj. Na záver kurzu po spoločnej slávnostnej večeri každý úspešný absolvent obdržal osvedčenie. So získaným osvedčením sa účastníci tak môžu prihlásiť s potrebnými dokladmi na Ministerstvo dopravy a výstavby SR na zapísanie do Zoznamu správcov bytových domov.

Všetci vyjadrili spokojnosť a tu sú vyjadrenia niektorých z nich:

 

Zúčastnila som sa na kurze Manažér správy budov. Kurz splnil až nad očakávania moje predstavy. V správe bytov iba začínam pracovať, a tak som sa veľmi bála čo a ako bude prebiehať. Na kurze sa mi veľmi páčilo, pretože vyučovacie hodiny neboli na základe čítania zákonov, pravidiel atď., veď to si v podstate môže prečítať hocikto. Hodiny boli vedené tak, aby sme sa naučili čo najviac bez „biflenia“. Pozitívne hodnotím aj voľné diskusie medzi vyučujúcimi a kurzistami. Pevne verím, že všetky poznatky čo som sa naučila na kurze budem teraz presadzovať v praxi. Obrovské ďakujem organizátorom.

Záverom, chceme účastníkom popriať mnoho úspechov v práci správcu, pevné nervy a dobré zdravie.

Ružena Šurinová, BSS s. r. o, Tvrdošín

 

osvedcenie 

 

Kurz „Manažér budov“ každému účastníkovi niečo priniesol. Niekomu úplne nové informácie a poznatky, inému poznanie o tom, či to robíme dobre. Kurz v rozsahu 96 hod. prostredníctvom lektorov globálne priblížil a zdôraznil zodpovednosť správcov pri výkone činnosti. Všetky prednášky, či skôr praktické alebo aj teoretické boli maximálne vyčerpávajúce, z čoho sme vyčerpaní boli aj my. Podstatným prínosom takýchto pracovných stretnutí je prejavenie záujmu o výmenu si skúsenosti, pretože zákon je zákon, ale „to medzi riadkami“ je pre praktický výkon správy bytov a domov veľmi dôležitý.

 

Ocenili sme účasť prednášajúcich aj vo večerných hodinách, kedy sme mohli detailne a bez časového obmedzenia prekonzultovať aktuálny problém. Za zmienku stojí určite poďakovanie p. Hajdinovi, riaditeľovi odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky Ministerstva dopravy a výstavby SR, že si našiel čas zavítať k účastníkom kurzu. Z jeho vystúpenia sme pochopili náročnosť celého procesu schvaľovania, niekedy pre nás len triviálnej zmeny zákona. Záverom – aj keď kurz je legislatívnym nariadením – jednou z podmienok zapísania sa do zoznamu správcov – po jeho absolvovaní môžem konštatovať, že jednoznačne má význam a opodstatnenie pre celkový prehľad a zhrnutie povinnosti správcov.

Ing. Otília Muchová, Bytové družstvo Spišská Nová Ves